ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

09.08.2005 N 128


Щодо виконання Закону України "Про внесення
змін до Господарського кодексу України"
від 16 червня 2005 р. N 2668-IV


На виконання Закону України "Про внесення змін до
Господарського кодексу України" від 16 червня 2005 р. N 2668-IV
( 2668-15 ) та окремого доручення Кабінету Міністрів України від
15.07.2005 р. N 35301/2/2 Н А К А З У Ю:

1. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, начальнику
Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві Д.Барзиловичу, начальнику Фінансово-економічного
управління Т.Щавінській забезпечити затвердження фінансових планів
державних комерційних підприємств сфери управління Держбуду
(далі - фінансові плани) за формою, затвердженою Міністерством
економіки України, на кожний наступний рік до 1 вересня року, що
передує наступному.

2. Керівникам державних комерційних підприємств сфери
управління Комітету:

2.1. Складати фінансові плани за формою, затвердженою
Міністерством економіки України, та подавати на затвердження до
Держбуду України не пізніше 15 червня року, що передує наступному.

2.2. У своїй діяльності керуватись положеннями Закону України
"Про внесення змін до Господарського кодексу України" від
16 червня 2005 р. N 2668-IV ( 2668-15 ) та іншим законодавством.

3. Начальнику Управління науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу, начальнику
Фінансово-економічного управління Т.Щавінській:

3.1. Забезпечити подання зведених показників фінансових
планів та фінансових планів у розрізі окремих державних
комерційних підприємств до Міністерства економіки України не
пізніше 1 серпня року, що передує наступному.

3.2. Надавати Кабінету Міністрів України інформацію про
обсяги перерахування прибутку державних комерційних підприємств
сфери управління Держбуду (для їх урахування при формуванні
державного бюджету) до 15 липня року, що передує плановому.

4. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, Начальнику
Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві Д.Барзиловичу, Начальнику Управління стратегії
розвитку будівельного комплексу Т.Шараповій, Начальнику Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук
довести інформацію до керівників підприємств, організацій і
установ сфери управління Держбуду України та державних будівельних
корпорацій щодо безумовного виконання Закону України "Про внесення
змін до Господарського кодексу України" від 16 червня 2005 р.
N 2668-IV ( 2668-15 ).

5. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(М.Омельяненко) забезпечити розміщення наказу на офіційному сайті
Комітету та в черговому випуску Інформаційного бюлетеня Держбуду
України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови Комітету А.Беркута