ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Н А К А З

20.09.2005 N 161


Про утворення комісії Держбуду України
щодо проведення конкурсного відбору на посаду
директора НДІБК


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1
квітня 2005 р. N 234 ( 234-2005-п ) "Про конкурсний відбір
керівників суб'єктів державного сектору економіки, які мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави" та з метою
виконання пункту 2 Плану заходів Держбуду України, спрямованих на
реалізацію завдань Програми "Власність народу", затвердженого
наказом Комітету від 27 липня 2005 р. N 121 ( v0121667-05 ),
Н А К А З У Ю:

1. Утворити комісію Держбуду України з проведення конкурсного
відбору на посаду директора Державного науково-дослідного
інституту будівельних конструкцій (НДІБК) у складі згідно з
додатком 1.

2. Заступнику Голови Комітету, Голові комісії О.Бондаренку
забезпечити підготовку та проведення конкурсного відбору на посаду
керівника Державного науково-дослідного інституту будівельних
конструкцій (НДІБК), який має стратегічне значення для економіки і
безпеки держави.

3. Начальнику Управління науково-технічної політики та
інформаційних технологій у будівництві Д.Барзиловичу, начальнику
Відділу кадрів Н.Осяєвій після отримання рішення конкурсної
комісії підготувати проект контракту з керівником Державного
науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (НДІБК), що
належить до сфери управління Держбуду України, а також наказ про
укладання контракту та подати на затвердження Першому заступнику
Голови Комітету.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший Заступник
Голови комітету А.Беркута


Додаток 1
до наказу Держбуду України
20.09.2005 N 161


СКЛАД
комісії з проведення конкурсного відбору
на посаду директора Державного науково-дослідного
інституту будівельних конструкцій (НДІБК),
який належить до сфери управління
Держбуду України


Голова комісії:

Бондаренко О.М. - заступник Голови Держбуду України

Члени комісії:

Адріанов В.П. - віце-президент Української державної
корпорації "Укрмонтажспецбуд";

Баженов В.А. - проректор Київського національного
університету будівництва і архітектури
(за згодою);

Барзилович Д.В. - начальник Управління науково-технічної
політики та інформаційних технологій
у будівництві Держбуду України,
секретар комісії;

Білоконь Ю.М. - директор Українського державного
науково-дослідного інституту проектування
міст "Діпромісто", доктор архітектури,
професор;

Злобін Г.К. - президент Академії будівництва України
(за згодою);

Лещенко Е.В. - Перший заступник начальника Управління
містобудування, архітектури та дизайну
міського середовища Київської міської
державної адміністрації;

Лобанов Л.М. - дійсний член Національної академії наук
України, професор, доктор технічних наук,
заступник директора інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона
(за згодою);

Осяєва Н.В. - начальник Відділу кадрів Держбуду України;

Сай В.І. - директор інституту НДІБМВ, кандидат
технічних наук, старший науковий
співробітник, дійсний член Академії
будівництва України;

Чеснок В.М. - директор Державного підприємства
"Укрархбудінформ", дійсний член Академії
будівництва України;

Щавінська Т.М. - начальник Фінансово-економічного
управління Держбуду України;

Шацький В.І. - Голова правління Державного акціонерного
товариства "Будівельна компанія "Укрбуд",
дійсний член Академії будівництва України
(за згодою).

Начальник Управління
науково-техничної політики
на інформаційних технологій
у будівництві Д.Барзилович