О мероприятиях по реорганизации Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 21.06.2005 N 102<br> <br> <br> Про заходи з реорганізації Державного<br> комітету України з будівництва та архітектури<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального <br> господарства <br> N 179 ( <A HREF="216871">v0179667-05</A> ) від 03.10.2005 )<br> <br> <br> <br> Указом Президента України від 01.06.2005 р. N 898<br>( <A HREF="200979">898/2005</A> ) "Про Міністерство будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України" Державний комітет<br>України з будівництва та архітектури та Державний комітет України<br>з питань житлово-комунального господарства реорганізовано у<br>Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України. З метою виконання зазначеного Указу<br>Президента України та відповідно до розпорядження Кабінету<br>Міністрів України від 16.06.2005 р. N 204-р ( <A HREF="202326">204-2005-р</A> ) "Про<br>утворення комісії з проведення реорганізації Держбуду"<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити персональний склад комісії з реорганізації<br>Державного комітету України з будівництва та архітектури (далі<br>Комісія з реорганізації) згідно з додатком N 1.<br> <br> 2. Установити, що Комісія з реорганізації користується<br>рахунками та печаткою, а також утримується, за необхідності, за<br>рахунок і в межах коштів, передбачених на утримання Комітету, що<br>реорганізується.<br> <br> 3. Комісії з реорганізації:<br> <br> 3.1. Розмістити до 25 червня 2005 року у друкованому органі<br>Кабінету Міністрів України публікацію про реорганізацію Державного<br>комітету України з будівництва та архітектури (М.Омельяненко,<br>Т.Щавінська).<br> <br> 3.2. Здійснити інвентаризацію майна Державного комітету<br>України з будівництва та архітектури станом на 1 вересня 2005 року<br>та передати його Міністерству будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України (О.Гречок, В.Римар,<br>Т.Щавінська).<br> <br> 3.3. Скласти до 1 липня 2005 року перелік підприємств,<br>установ і організацій, що передаються до сфери управління<br>Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України (О.Бондаренко, Д.Барзилович, Т.Щавінська).<br> <br> 3.4. Станом на 01 листопада 2005 року провести звірення<br>розрахунків з дебіторами та кредиторами і вжити заходів для<br>погашення заборгованості в установленому порядку (Т.Щавінська).<br>( Пунктом 3.4 в редакції Наказу Міністерства будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства N 179<br>( <A HREF="216871">v0179667-05</A> ) від 03.10.2005 )<br> <br> 3.5. У двомісячний термін після затвердження граничної<br>чисельності працівників Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства України скласти ліквідаційний<br>баланс та звіт за результатами роботи комісії (Т.Щавінська, члени<br>комісії); ( Пунктом 3.5 в редакції Наказу Міністерства<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>N 179 ( <A HREF="216871">v0179667-05</A> ) від 03.10.2005 )<br> <br> 3.6. Попередити до 22 червня 2005 року персонально під<br>розписку працівників Державного комітету України з будівництва та<br>архітектури (згідно з додатком N 2) (не наводиться) про їх<br>звільнення у зв'язку з реорганізацією Комітету (Н.Осяєва);<br> <br> 3.7. Подати до 25 червня 2005 року у відповідні центри<br>зайнятості населення відомості про звільнення працівників за<br>установленою формою (Н.Осяєва);<br> <br> 3.8. Здати після завершення роботи Комісії з реорганізації<br>відповідним органам печатки і штампи в установленому порядку<br>(М.Омельяненко, Н.Осяєва, Т.Рожко, С.Старовойтов).<br> <br> 3.9. Проінформувати Кабінет Міністрів України до<br>16 вересня 2005 року про результати роботи.<br> <br> 4. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська):<br> <br> 4.1. Забезпечити відповідно до ст. 116 КзпП України<br>( 322-08 ) своєчасне нарахування і виплату всіх належних сум<br>працівникам, що звільняються у зв'язку з реорганізацією;<br> <br> 4.2. Перерахувати кошти Державного комітету України з<br>будівництва та архітектури на відповідні рахунки новоутвореного<br>Міністерства і провести закриття рахунків Комітету у Державному<br>казначействі України.<br> <br> 5. Відділу кадрів (Н.Осяєва):<br> <br> 5.1. Передати трудові книжки та особові справи працівників<br>Державного комітету України з будівництва та архітектури,<br>переведених на роботу до Міністерства будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства;<br> <br> 5.2. Передати особові справи і контракти з керівниками<br>підприємств, установ і організацій, що входять до сфери управління<br>Державного комітету України з будівництва та архітектури, до<br>новоутвореного Міністерства.<br> <br> 6. Керівникам структурних підрозділів апарату Державного<br>комітету України з будівництва та архітектури передати за описами<br>і актами службову документацію відповідним підрозділам<br>новоутвореного Міністерства (Т.Щавінська). Завершити заходи з<br>реорганізації Державного комітету України з будівництва та<br>архітектури протягом трьох місяців з моменту прийняття<br>розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2005 р. N 204-р<br>( <A HREF="202326">204-2005-р</A> ) "Про утворення комісії з проведення реорганізації<br>Держбуду".<br> <br> Перший заступник Голови Комітету,<br> голова Комісії з реорганізації А.Беркута<br> <br> <br> Додаток N 1<br> до наказу<br> 21.06.2005 N 102<br> <br> <br> СКЛАД<br> комісії з реорганізації Державного комітету<br> України з будівництва та архітектури<br> <br> <br> Голова комісії:<br> <br> Беркута - Перший заступник Голови Державного<br> Анатолій Всеволодович комітету України з будівництва<br> та архітектури<br> <br> Заступник Голови комісії:<br> <br> Бондаренко - заступник Голови Державного комітету<br> Олександр Миколайович України з будівництва та архітектури<br> <br> Члени комісії:<br> <br> Барзилович - начальник Управління науково-технічної<br> Дмитро Владиславович політики та інформаційних технологій<br> у будівництві<br> <br> Омельяненко - начальник Управління<br> Максим Вікторович організаційно-аналітичного забезпечення<br> апарату<br> <br> Осяєва Ніна Василівна - начальник Відділу кадрів<br> <br> Щавінська - начальник Фінансово-економічного<br> Тетяна Миколаївна управління<br> <br> Шарапова - начальник Управління економіки та<br> Тамара Олексіївна стратегії розвитку будівельного комплексу<br> <br> Римар - завідувач господарського сектора<br> Володимир Петрович Управління організаційно-аналітичного<br> забезпечення апарату<br> <br> Нижник - заступник начальника<br> Валентина Іванівна Фінансово-економічного Управління -<br> начальник відділу бухгалтерського обліку<br> та звітності<br> <br> Корнійчук - головний спеціаліст фінансового відділу<br> Галина Боянівна Фінансово- економічного Управління<br> <br> Лоєнко - головний спеціаліст відділу<br> Ольга Андріївна бухгалтерського обліку та звітності<br> Фінансово-економічного Управління<br> <br> Марченко - провідний спеціаліст відділу<br> Тетяна Володимирівна бухгалтерського обліку та звітності<br> Фінансово-економічного Управління<br> <br> Мандрікіна - головний економіст-фінансист відділу<br> Антоніна Валентинівна фінансів державного Управління фінансів<br> органів державної влади Департаменту<br> бюджетної політики Міністерства<br> фінансів України (за згодою)<br> <br> Шевченко - головний спеціаліст відділу управління<br> Олена Олександрівна об'єктами та майном державної власності<br> Департаменту з питань управління<br> державним майном та орендних відносин<br> Фонду державного майна України<br> (за згодою)<br> <br> Головина - заступник начальника відділу зведених<br> Валентина Миколаївна державних інвестицій Управління державних<br> інвестицій Міністерства економіки України<br> (за згодою)<br> <br> Начальник Фінансово-економічного<br> управління Т.Щавінська</FONT></PRE><br>