Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 28.02.2005 N 44<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 16 березня 2005 р.<br> за N 302/10582<br> <br> { Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства будівництва,<br> архітектури та житлово-комунального господарства<br> N 45 ( <A HREF="243318">z0320-06</A> ) від 20.02.2006 }<br> <br> Про затвердження індексу для визначення<br> розміру плати за виконання робіт<br> <br> { Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано<br> на підставі Висновку Міністерства юстиції<br> N 1/59 ( <A HREF="237238">v1_59323-06</A> ) від 30.01.2006 }<br> <br> Відповідно до підпунктів 29, 30 пункту 4 Положення про<br>Державний комітет України з будівництва та архітектури,<br>затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 N 725<br>( <A HREF="109648">725/2002</A> ) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити індекс для визначення розміру плати за<br>виконання робіт, зазначених у таблицях Базових показників вартості<br>проектно-планувальних та інших робіт із надання платних послуг<br>замовникам, затверджених постановою колегії Держбуду від 26.06.91<br>N 24, у розмірі 2,14.<br> <br> 2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України<br>від 02.12.2002 N 83 ( <A HREF="120276">z0995-02</A> ) "Про затвердження індексу для<br>визначення розміру плати за виконання робіт", зареєстрований у<br>Міністерстві юстиції України 20.12.2002 за N 995/7283.<br> <br> 3. Управлінню містобудівної політики (Економов А.О.)<br>забезпечити подання даного наказу на державну реєстрацію до<br>Міністерства юстиції України.<br> <br> 4. Управлінню містобудівної політики (Економов А.О.) та<br>Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у<br>будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення наказу до відома<br>зацікавлених організацій.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Казмірука Ю.Й.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп</FONT></PRE><br>