О создании Общественного совета при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 21.02.2006 N 50<br> <br> <br> Про створення Громадської ради<br> при Міністерстві будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України<br> <br> <br> З метою залучення громадськості до формування та реалізації<br>основних напрямків державної політики у сфері містобудування,<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити склад Громадської ради при Міністерстві<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України згідно з додатком 1.<br> <br> 2. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України згідно з додатком 2.<br> <br> 3. Затвердити склад Секретаріату Громадської ради при<br>Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України згідно з додатком 4.<br> <br> 4. Затвердити Регламент роботи Секретаріату Громадської ради<br>при Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України згідно з додатком 3.<br> <br> 5. Секретаріату Громадської ради спільно з Департаментом<br>організаційно-кадрової роботи (Н.Олійник) забезпечити умови для<br>роботи Громадської ради.<br> <br> Міністр П.Качур<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 21.02. 2006 N 50<br> <br> <br> СКЛАД<br> Громадської ради при Міністерстві<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального<br> господарства України<br> <br> <br> 1. Качур Павло Степанович - міністр, Співголова Громадської<br>ради<br> <br> 2. Лотоцький Орест Богданович - заступник міністра<br> <br> 3. Сімонова Олена Дмитрівна - представник Українського<br>відділення Міжнародної спілки "Екологія людини"<br> <br> 4. Довга Ольга Олександрівна - заступник Голови Центрального<br>комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства,<br>місцевої промисловості, побутового обслуговування населення<br>України<br> <br> 5. Олійник Олександр Віталійович - директор Всеукраїнської<br>громадської організації НАЦ "Інститут реформ"<br> <br> 6. Цвєткова Ганна Максимівна - координатор проекту "Питна<br>вода в Україні", член громадської організації "Мама - 86"<br> <br> 7. Зайцев Костянтин Миколайович - президент Української<br>асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства<br>"Укрводоканалекологія"<br> <br> 8. Кошман Неллі Петрівна - генеральний директор Асоціації<br>працівників ритуального (похоронного) обслуговування населення<br> <br> 9. Білянський Олександр Максимович - голова Всеукраїнської<br>асоціації "Укржитлоексплуатація"<br> <br> 10. Пітцик Мирослав Васильович - віце-президент Асоціації<br>міст України та громад<br> <br> 11. Макєєнко Марія Федорівна - голова Центрального правління<br>Науково-технічного товариства комунального господарства та<br>побутового обслуговування України<br> <br> 12. Потапенко Станіслав Олександрович - координатор програм<br>Міжнародної громадської організації - Альянс "За збереження<br>енергії"<br> <br> 13. Бейкул Станіслав Петрович - президент-генеральний<br>директор корпорації підприємств міського електротранспорту України<br>"Укрелектротранс"<br> <br> 14. Злобін Геннадій Карпович - президент Академії будівництва<br>України<br> <br> 15. Гольда Анатолій Володимирович - голова правління ЗАТ<br>"Аеробуд"<br> <br> 16. Долотій Анатолій Петрович - секретар Спілки будівельників<br>України<br> <br> 17. Войтов Олександр Іванович - голова правління ВАТ<br>"Майстри" (засновник і видавець журналів "Будмайстер" та<br>"Будінфо")<br> <br> 18. Данькевич Тетяна Всеволодівна - представник Української<br>асоціації якості<br> <br> 19. Назаренко Іван Іванович - завідувач кафедри машин і<br>обладнання технологічних процесів Київського національного<br>університету будівництва і архітектури, заслужений діяч науки і<br>техніки України, доктор технічних наук, професор<br> <br> 20. Бабиченко Віктор Якович - директор Українського<br>об'єднання проектних організацій<br> <br> 21. Онищук Георгій Ілліч - директор інституту<br>"НДІпроектреконструкція"<br> <br> 22. Білоконь Юрій Миколайович - директор інституту<br>"Діпромісто"<br> <br> 23. Погорєлова Вікторія Володимирівна - експерт міжнародної<br>громадської організації "Центр сприяння житловим та муніципальним<br>реформам"<br> <br> 24. Грибальський Ярослав Володимирович - координатор програм<br>з безбар'єрності Національної асамблеї інвалідів України<br> <br> Директор Департаменту<br> організаційно-кадрової роботи Н.Олійник<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінбуду України<br> 21.02.2006 N 50<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про Громадську раду при Міністерстві<br> будівництва, архітектури та житлово-комунального<br> господарства України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Положення розроблено відповідно до Положення про<br>Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства України ( <A HREF="224243">1801/2005</A> ) (далі - Міністерство),<br>затвердженого Указом Президента України від 1 червня 2005 року<br>N 898/2005 ( <A HREF="200979">898/2005</A> ), та визначає загальні завдання, основні<br>організаційні та правові засади і умови діяльності Громадської<br>ради при Міністерстві (далі - Громадська рада).<br> <br> 1.2. Громадська рада є постійним дорадчим органом, головним<br>завданням якого є сприяння формуванню та реалізації державної<br>політики у сферах містобудування, будівництва, промисловості<br>будівельних матеріалів, реформування та розвитку<br>житлово-комунального господарства.<br> <br> 1.3. Громадська рада утворюється наказом Міністра з метою<br>участі громадськості у процесах прийняття важливих рішень,<br>забезпечення захисту громадянами України своїх економічних і<br>соціальних прав та законних інтересів, участі в державному<br>управлінні і сприяння врегулюванню різноманітних конфліктних<br>ситуацій у сфері містобудування, архітектури, будівництва та<br>житлово-комунального господарства.<br> <br> 1.4. У своїй діяльності Громадська рада керується<br>Конституцією України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), законами України, актами<br>Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про<br>Мінбуд України, а також цим Положенням.<br> <br> 1.5. Громадська рада здійснює свою діяльність на основі<br>добровільності, рівноправності її членів, самоврядування та<br>гласності.<br> <br> 2. Основними завданнями Громадської ради є:<br> * участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення<br>єдиної державної політики у сфері містобудування, будівництва,<br>промисловості будівельних матеріалів, реформування та розвитку<br>житлово-комунального господарства;<br> * представлення інтересів громадськості у сфері<br>містобудування, будівництва, реформування та розвитку<br>житлово-комунального господарства;<br> * сприяння Міністерству в реалізації своїх повноважень шляхом<br>залучення громадськості;<br> * забезпечення зворотнього зв'язку громадських організацій та<br>об'єднань з Мінбудом, узагальнення громадської думки стосовно<br>діяльності Міністерства;<br> * надання Міністерству інформації про результати громадських<br>слухань чи інших форм відображення громадської думки стосовно<br>питань, пов'язаних з реформуванням галузей;<br> * проведення роз'яснювальної роботи, популяризація у<br>суспільстві перспективних ідей, пов'язаних зі зміною законодавства<br>України у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів<br>та житлово-комунального господарства;<br> * участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки<br>законопроектів, розробником яких є Міністерство, або тих, що<br>впливають на функціонування галузей будівництва та<br>житлово-комунального господарства;<br> * сприяння впровадженню інноваційної діяльності для вирішення<br>проблемних питань реформування галузей;<br> * складання орієнтовного плану проведення консультацій з<br>громадськістю, який готується членами Громадської ради з<br>урахуванням основних завдань Міністерства, визначених Програмою<br>діяльності Кабінету Міністрів України ( <A HREF="160380">n0002120-02</A> ), іншими<br>прогнозними документами, а також результатів попереднього вивчення<br>громадської думки.<br> З метою реалізації зазначених завдань Громадська рада готує<br>та вносить пропозиції за такими напрямами:<br> - формування перспективних планів діяльності Міністерства;<br>вдосконалення нормативно-правової бази у будівництві та<br>житлово-комунальному господарстві;<br> - усунення правових, адміністративних та організаційних<br>перешкод на шляху розвитку будівельного комплексу та реформування<br>житлово-комунального господарства;<br> - захист прав та законних інтересів підприємств, організацій<br>та установ галузей будівництва, архітектури та<br>житлово-комунального господарства;<br> - підготовка кадрів для будівельного комплексу та<br>житлово-комунального господарства;<br> - модернізація та ліквідація аварійно-небезпечних об'єктів,<br>програм реконструкції житлових будинків тощо;<br> - робота із засобами масової інформації з метою висвітлення<br>процесів, що відбуваються у сфері будівництва, промисловості<br>будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства;<br> - сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризації<br>ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності у<br>будівництві та житлово-комунальному господарстві;<br> - виконання інших функцій, необхідних для реалізації<br>покладених на неї завдань.<br> <br> 3. Права та обов'язки членів Громадської ради<br> Громадська рада має право в установленому порядку:<br> * утворювати постійні та тимчасові комісії з числа членів<br>Громадської ради відповідно до головних напрямків діяльності<br>Комітету, а в разі потреби - тимчасові експертні та робочі групи,<br>залучати до участі в них представників структурних підрозділів<br>Міністерства, наукових установ та громадських організацій (за<br>погодженням з їх керівництвом), а також незалежних експертів;<br> * одержувати, за погодженням з керівництвом Міністерства,<br>необхідну для її діяльності інформацію і матеріали від структурних<br>підрозділів Міністерства, обласних, міст Києва та Севастополя<br>управлінь містобудування, архітектури та житлово-комунального<br>господарства, управлінь капітального будівництва;<br> * запрошувати в межах своєї компетенції до участі у<br>засіданнях Громадської ради представників Міністерства, суб'єктів<br>підприємницької діяльності, наукових установ, державних і<br>громадських організацій;<br> * подавати пропозиції керівництву Міністерства щодо розгляду<br>питань, віднесених до компетенції Громадської ради, на засіданнях<br>науково-технічної ради та колегії Міністерства;<br> * розміщати у центральних, місцевих засобах масової<br>інформації коментарі, погоджені з Міністерством або обласними<br>управліннями містобудування, архітектури та житлово-комунального<br>господарства, капітального будівництва, з питань, розглянутих<br>Громадською радою. У випадках неврахування Міністерством прийнятих<br>рішень та ненадання обґрунтованих відповідей щодо їх відхилення у<br>двомісячний термін самостійно розміщати у ЗМІ відповідну<br>інформацію;<br> * залучати регіональні організації до роботи місцевих<br>громадських рад та інформувати їх про роботу та рішення<br>Громадської ради.<br> <br> 4. Членство в Громадській раді та вихід з неї<br> <br> 4.1. До складу Громадської ради на паритетних засадах входять<br>представники громадських організацій та об'єднань, асоціацій,<br>професійних спілок, вчені і фахівці у сфері архітектури,<br>містобудування, будівництва, промисловості будівельних матеріалів<br>та житлово-комунального господарства, представники органів<br>місцевого самоврядування, засобів масової інформації, що висловили<br>бажання взяти участь у її роботі.<br> <br> 4.2. Вступ до Громадської ради відбувається шляхом подання<br>офіційного листа-заяви до секретаріату від організації - кандидата<br>разом з копіями статуту та свідоцтва про реєстрацію у Міністерстві<br>юстиції України, а також інформації про осередки і діяльність<br>організації. Кожна організація представляється у Громадській раді<br>одним членом. Гранична чисельність складу Громадської ради не<br>фіксована. Пропозиція про прийняття організації до складу<br>Громадської ради розглядається на черговому засіданні шляхом<br>голосування. Організація вважається прийнятою, якщо за неї<br>проголосувало дві третини членів Громадської ради.<br> <br> 4.3. Вихід з Громадської ради здійснюється через оприлюднення<br>заяви на черговому засіданні.<br> <br> 4.4. Громадська організація автоматично припиняє членство у<br>Громадській раді, якщо її представник тричі підряд не брав участі<br>у її засіданнях. Відновлення членства у Громадській раді<br>відбувається згідно з цим Положенням, але не раніше, ніж через<br>півроку з дня виключення.<br> <br> 4.5. Персональний склад Громадської ради і Положення про неї<br>затверджується наказом міністра.<br> <br> 4.6. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на<br>громадських засадах.<br> <br> 4.7. Членство в Громадській раді не є підставою для обмеження<br>іншої діяльності осіб, що входять до її складу, і не може<br>використовуватися для створення переваг для організацій, члени<br>яких представлені в Громадській раді.<br> <br> 5. Організаційні засади діяльності Громадської ради<br> <br> 5.1. Організаційною формою роботи Громадської ради є<br>засідання, що проводиться не рідше, ніж один раз на квартал<br>відповідно до річного плану роботи, який затверджується<br>співголовою Громадської ради.<br> <br> 5.2. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому<br>присутні не менше, ніж половина кількості її членів. Рішення<br>Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою<br>більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі<br>рівного розподілу голосів вирішальним є голос співголови<br>Громадської Ради.<br> <br> 5.3. Рішення Громадської ради, прийняті у межах її<br>компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування на<br>засіданні колегії Міністерства, науково-технічної ради та у роботі<br>структурних підрозділів.<br> <br> 5.4. За результатами кожного засідання Громадської ради<br>складається протокол, який підписує головуючий та керівник<br>секретаріату.<br> <br> 5.5. Організаційне забезпечення роботи Громадської ради<br>здійснює секретаріат, до складу якого входять фахівці<br>Міністерства.<br> Секретаріат очолює представник Міністерства, який є членом<br>Громадської ради та виконує обов'язки співголови Громадської<br>ради - міністра у разі його відсутності.<br> Склад секретаріату Громадської ради та регламент його роботи<br>затверджуються наказом Міністра за погодженням із Співголовою<br>Громадської ради.<br> <br> 5.6. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи<br>Громадської ради та її секретаріату здійснюється за рахунок<br>матеріальних та фінансових ресурсів її членів та Міністерства.<br> <br> 5.7. Громадська рада систематично інформує громадськість<br>через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті<br>рішення та стан їх виконання.<br> <br> 5.8. У своїй роботі Громадська рада використовує бланк із<br>своїм найменуванням, форма якого погоджена міністром.<br> <br> 6. Керівництво Громадською радою<br> <br> 6.1. Керівництво Громадською радою здійснюється двома<br>співголовами.<br> Співголовою від Міністерства є перший заступник міністра.<br> Громадська рада на засіданні шляхом голосування обирає<br>співголову та його заступника від представників<br>організацій-учасниць. Вони вважаються обраними терміном на два<br>роки, якщо за них проголосувало не менше, ніж дві третини її<br>членів.<br> <br> 6.2. Заступник співголови Громадської ради виконує обов'язки<br>співголови у разі його відсутності.<br> <br> 6.3. Співголови Громадської ради або заступник беруть участь<br>у засіданні колегії та науково-технічної ради Міністерства з<br>правом дорадчого голосу.<br> <br> 6.4. Співголова Громадської ради від представників<br>організацій-учасниць та його заступник можуть зняти з себе<br>повноваження, повідомивши про це членів Громадської ради на<br>черговому засіданні.<br> <br> 6.5. Співголови або за їх дорученням заступник Співголови<br>представляють інтереси Громадської ради у відносинах з<br>міжнародними та донорськими організаціями.<br> <br> Директор Департаменту<br> організаційно-кадрової роботи Н.Олійник<br> <br> <br> Додаток 3<br> до наказу Мінбуду України<br> 21.02.2006 N 50<br> <br> <br> РЕГЛАМЕНТ<br> роботи секретаріату Громадської ради<br> при Міністерстві будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Секретаріат Громадської ради при Міністерстві<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України (далі - секретаріат) є робочим органом, який забезпечує:<br> * планування та координацію роботи Громадської ради;<br> * здійснення заходів щодо реалізації рішень Громадської ради;<br> * підготовку засідань Громадської ради;<br> * ведення діловодства Громадської ради;<br> * постійний взаємозв'язок з членами Громадської ради.<br> <br> 1.2. Секретаріат формується із працівників Міністерства.<br> <br> 1.3 Склад секретаріату затверджується наказом Міністра<br>будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства<br>України.<br> <br> 2. Організація роботи секретаріату<br> <br> 2.1. Функції секретаріату:<br> * розгляд звернень представників громадськості з питань<br>участі у роботі Громадської ради та представлення<br>організацій-кандидатів на засіданні;<br> * ведення протоколів засідань Громадської ради;<br> * технічне забезпечення засідань Громадської ради;<br> * збір та узагальнення пропозицій щодо планів роботи;<br> * подання узагальнених пропозицій на розгляд співголовам<br>Громадської ради;<br> * здійснення контролю за реалізацією рішень Громадської ради.<br> <br> 2.2. Планування роботи:<br> * план роботи Громадської ради складається на рік;<br> * члени Громадської ради не пізніше, ніж за тиждень до<br>засідання у IV кварталі поточного року надають до секретаріату<br>пропозиції щодо плану роботи Громадської ради на наступний рік;<br> * секретаріат узагальнює пропозиції членів Громадської ради<br>та вносить їх на розгляд на засіданні у IV кварталі поточного<br>року;<br> * пропозиції до плану роботи Громадської ради на наступний<br>рік можуть також вноситься керівництвом Міністерства та<br>секретаріатом Громадської ради;<br> * план роботи Громадської ради на наступний рік схвалюється і<br>затверджується наказом міністра.<br> <br> 2.3. Підготовка та проведення засідань Громадської ради:<br> * секретаріат не пізніше, ніж за 2 тижні до чергового<br>засідання формує порядок денний засідання та погоджує його із<br>співголовами Громадської ради;<br> * погоджений порядок денний направляється членам Громадської<br>ради разом з проектами документів, підготовленими до розгляду на<br>засіданні Громадської ради;<br> * підготовку матеріалів до засідання (довідку, проект<br>рішення, проект документа, який передбачається розглянути, тощо)<br>готують виконавці, визначені планом роботи Громадської ради за<br>участю відповідних членів секретаріату;<br> * запрошення членів Громадської ради на чергове засідання<br>здійснюється секретаріатом письмово або у телефонному режимі; на<br>засідання Громадської ради можуть запрошуватися особи,<br>заінтересовані у розгляді питань порядку денного;<br> * під час засідання Громадської ради представник секретаріату<br>(секретар) веде протокол, який підписується<br>співголовою/заступником співголови та секретарем;<br> * виписки з протоколів стосовно рішень ради надаються всім<br>членам Громадської ради.<br> <br> Директор Департаменту<br> організаційно-кадрової роботи Н.Олійник<br> <br> <br> Додаток 4<br> до наказу Мінбуду України<br> 21.02.2006 N 50<br> <br> <br> СКЛАД<br> секретаріату Громадської ради<br> при Міністерстві будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України<br> <br> <br> 25. Лотоцький Орест Богданович - заступник міністра, керівник<br>секретаріату<br> <br> 26. Петренко Валентина Костянтинівна - начальник Відділу<br>зв'язків із громадськістю та протоколу Департаменту<br>організаційно-кадрової роботи, член секретаріату<br> <br> 27. Бабій Катерина Іванівна - заступник начальника Управління<br>експлуатації житлового фонду, член секретаріату<br> <br> 28. Анупрієнко Олександра Леонідівна - головний спеціаліст<br>Відділу зв'язків із громадськістю та протоколу Департаменту<br>організаційно-кадрової роботи, член секретаріату<br> <br> 29. Кузьмінська Ольга Анатоліївна - головний спеціаліст<br>Відділу зв'язків із громадськістю та протоколу Департаменту<br>організаційно-кадрової роботи, секретар<br> <br> 30. Григоренко Галина Володимирівна - головний спеціаліст<br>Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем<br>будинків і споруд, член секретаріату<br> <br> Директор Департаменту<br> організаційно-кадрової роботи Н.Олійник</FONT></PRE><br>