О реализации Рекомендаций Круглого стола


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 01.02.2006 N 33<br> <br> <br> Про реалізацію Рекомендацій Круглого столу<br> <br> <br> З метою забезпечення реалізації Рекомендацій Круглого столу<br>"Шляхи виконання Загальнодержавної програми реформування і<br>розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки",<br>який проведено 14 грудня 2005 року Комітетом Верховної Ради<br>України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального<br>господарства та зв'язку, Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити план Заходів щодо виконання Рекомендацій<br>Круглого столу, що додається.<br> <br> 2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства,<br>визначених виконавцями відповідних заходів, забезпечити їх<br>реалізацію в установлені терміни.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на<br>заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.<br> <br> Міністр П.С.Качур<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінбуду України<br> 01.02.2006 N 33<br> <br> <br> ПЛАН ЗАХОДІВ<br> щодо виконання Рекомендацій Круглого столу<br> "Шляхи виконання Загальнодержавної<br> програми реформування і розвитку<br> житлово-комунального господарства<br> на 2004-2010 роки"<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| N | Зміст заходу | Відповідальні | Термін |<br>| | | виконавці | виконання |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 1 |Супроводження у Верховній |Департамент |Постійно до |<br>| |Раді України проекту Закону |стратегічного |прийняття |<br>| |України "Про внесення змін |розвитку |Верховною |<br>| |до деяких законодавчих актів| |Радою України|<br>| |України" (до Житлового | |Закону |<br>| |кодексу Української РСР | | |<br>| |( <A HREF="774">5464-10</A> ), Законів України| | |<br>| |"Про місцеве самоврядування | | |<br>| |в Україні" ( <A HREF="31984">280/97-ВР</A> ), | | |<br>| |"Про місцеві державні | | |<br>| |адміністрації" ( <A HREF="54179">586-14</A> ) | | |<br>| |щодо розмежування | | |<br>| |повноважень між органами | | |<br>| |місцевого самоврядування та | | |<br>| |місцевими державними | | |<br>| |адміністраціями стосовно | | |<br>| |встановлення цін/тарифів на | | |<br>| |житлово-комунальні послуги | | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 2 |Підготовка пропозицій |Департамент |Після |<br>| |Міністерству фінансів до |стратегічного |надходження |<br>| |проекту Порядку надання |розвитку |проекту |<br>| |пільгових кредитів |Управління |Порядку до |<br>| |державними банками на |методичного та |Міністерства |<br>| |реалізацію інвестиційних |нормативного | |<br>| |проектів упровадження |забезпечення | |<br>| |енергозберігаючих технологій|житлово- | |<br>| |у галузях економіки, |комунального | |<br>| |технологій з виробництва |господарства | |<br>| |альтернативних джерел палива| | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 3 |Розроблення проекту |Управління |IV квартал |<br>| |постанови Уряду щодо |водопровідно- |2006 року |<br>| |особливостей передачі в |каналізаційного | |<br>| |управління, оренду, концесію|господарства | |<br>| |об'єктів тепло-, |Управління | |<br>| |водопостачання та |теплоенергетики | |<br>| |водовідведення, що |Департамент | |<br>| |перебувають у комунальній |стратегічного | |<br>| |власності, та подання його в|розвитку Юридичне| |<br>| |установленому порядку до |управління | |<br>| |Кабінету Міністрів України | | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 4 |Розроблення проекту |Департамент |До 1 липня |<br>| |постанови Уряду щодо |стратегічного |2006 року |<br>| |формування і ведення Реєстру|розвитку Юридичне| |<br>| |об'єктів комунальної |управління | |<br>| |власності у сфері | | |<br>| |житлово-комунального | | |<br>| |господарства та подання його| | |<br>| |в установленому порядку до | | |<br>| |Кабінету Міністрів України | | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 5 |Супроводження пілотних |Департамент |Постійно |<br>| |інвестиційно-інноваційних |стратегічного | |<br>| |проектів у |розвитку | |<br>| |житлово-комунальному |Управління | |<br>| |господарстві, спрямованих на|водопровідно- | |<br>| |зменшення витрат і втрат |каналізаційного | |<br>| |енергоресурсів, зокрема: |господарства | |<br>| |термомодернізацію житлових |Управління | |<br>| |будинків; впровадження |теплоенергетики | |<br>| |автономних систем |Управління | |<br>| |теплозабезпечення; |експлуатації | |<br>| |модернізацію теплових |житлового фонду | |<br>| |пунктів; розвиток і |Управління | |<br>| |реконструкцію |благоустрою та | |<br>| |централізованих систем |комунального | |<br>| |водо-, теплопостачання та |обслуговування | |<br>| |водовідведення; встановлення|Відділ | |<br>| |будинкових засобів обліку |науково-технічної| |<br>| |споживання води і теплової |інформації та | |<br>| |енергії |інновацій | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 6 |Створення всеукраїнської |Департамент |До 1 червня |<br>| |бази даних інвестиційних |стратегічного |2006 року |<br>| |проектів у |розвитку | |<br>| |житлово-комунальному |Управління | |<br>| |господарстві |водопровідно- | |<br>| | |каналізаційного | |<br>| | |господарства | |<br>| | |Управління | |<br>| | |теплоенергетики | |<br>| | |Управління | |<br>| | |експлуатації | |<br>| | |житлового фонду | |<br>| | |Управління | |<br>| | |благоустрою та | |<br>| | |комунального | |<br>| | |обслуговування | |<br>| | |Відділ міського | |<br>| | |електричного | |<br>| | |транспорту Відділ| |<br>| | |науково-технічної| |<br>| | |інформації та | |<br>| | |інновацій | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 7 |Розроблення законопроекту |Департамент |У 6-місячний |<br>| |"Про державне регулювання |стратегічного |термін після |<br>| |діяльності суб'єктів |розвитку |затвердження |<br>| |природних монополій у сфері |Управління |концепції |<br>| |житлово-комунального |водопровідно- |вказаного |<br>| |господарства" та подання |каналізаційного |Закону |<br>| |його в установленому порядку|господарства | |<br>| |до Кабінету Міністрів |Управління | |<br>| |України |теплоенергетики | |<br>| | |Управління | |<br>| | |методичного та | |<br>| | |нормативного | |<br>| | |забезпечення | |<br>| | |житлово- | |<br>| | |комунального | |<br>| | |господарства | |<br>| | |Юридичне | |<br>| | |управління | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 8 |Підготовка і проведення у |Департамент |Листопад |<br>| |м. Києві щорічного конгресу |стратегічного |2006 року |<br>| |"Інституційні та технічні |розвитку | |<br>| |аспекти реформування |Управління | |<br>| |житлово-комунального |водопровідно- | |<br>| |господарства - 2006" |каналізаційного | |<br>| | |господарства | |<br>| | |Управління | |<br>| | |теплоенергетики | |<br>| | |Управління | |<br>| | |експлуатації | |<br>| | |житлового фонду | |<br>| | |Управління | |<br>| | |благоустрою та | |<br>| | |комунального | |<br>| | |обслуговування | |<br>| | |Відділ міського | |<br>| | |електричного | |<br>| | |транспорту | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>| 9 |Погодження та подання в |Управління |I квартал |<br>| |установленому порядку |методичного та |2006 року |<br>| |проекту постанови Кабінету |нормативного | |<br>| |Міністрів України "Про |забезпечення | |<br>| |Порядок формування тарифів |житлово- | |<br>| |на виробництво теплової |комунального | |<br>| |енергії та послуги з |господарства | |<br>| |централізованого постачання |Управління | |<br>| |гарячої води та опалення" |теплоенергетики | |<br>| | |Юридичне | |<br>| | |управління | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>|10 |Розроблення проекту |Управління |До 1 квітня |<br>| |постанови Уряду щодо |методичного та |2006 року |<br>| |формування тарифів на |нормативного | |<br>| |послуги централізованого |забезпечення | |<br>| |водопостачання та |житлово- | |<br>| |водовідведення |комунального | |<br>| | |господарства | |<br>| | |Управління | |<br>| | |водопровідно- | |<br>| | |каналізаційного | |<br>| | |господарства | |<br>|---+----------------------------+-----------------+-------------|<br>|11 |Підготовка пропозицій щодо |Фінансово- |Щорічно під |<br>| |передбачення у Державному |економічне |час |<br>| |бюджеті України коштів на |управління |формування |<br>| |реалізацію Загальнодержавної|Департамент |бюджетного |<br>| |програми реформування і |стратегічного |запиту |<br>| |розвитку |розвитку | |<br>| |житлово-комунального | | |<br>| |господарства на | | |<br>| |2004-2010 роки | | |<br>------------------------------------------------------------------</FONT></PRE><br>