МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 22.06.2007 N 60<br> <br> <br> Про внесення змін до наказу від 08.05.2007 N 10<br> "Про створення науково-технічної ради Міністерства<br> регіонального розвитку та будівництва України"<br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства<br> регіонального розвитку та будівництва<br> N 142 ( <A HREF="312725">v0142661-07</A> ) від 13.08.2007 }<br> <br> <br> У зв'язку із виробничою необхідністю та з метою удосконалення<br>роботи науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку<br>та будівництва України Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Внести зміни і доповнення до наказу від 08.05.2007 N 10<br>( <A HREF="298686">v0010661-07</A> ) "Про створення науково-технічної ради Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України":<br> <br> 1.1. Доповнити п. 3.5 розділу 3 Положення про<br>науково-технічної раду Мінрегіонбуду України ( <A HREF="298686">v0010661-07</A> ) після<br>словосполучення "його заступники" словом "секретар".<br> <br> 1.2. Додаток 3 до наказу викласти в редакції згідно з<br>додатком 1.<br> <br> 1.3. Доповнити наказ пунктом 5 у такій редакції:<br>"5. Затвердити склад секцій науково-технічної ради Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України" згідно з додатком<br>2.<br> <br> 1.4. Пункт 5 наказу вважати пунктом 6.<br> <br> 1.5. Затвердити склад секції промислової забудови та<br>інженерного захисту територій.<br>{ Наказ доповнено підпунктом 1.5 згідно з Наказом Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва N 142 ( <A HREF="312725">v0142661-07</A> ) від<br>13.08.2007 }<br> <br> 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Кужель О.В.<br> <br> Міністр В.Г.Яцуба<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 22.06.2007 N 60<br> <br> <br> СКЛАД<br> науково-технічної ради Міністерства<br> регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> <br> Президія науково-технічної ради<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦ 1. ¦Яцуба Володимир ¦голова науково-технічної ради, Міністр ¦<br>¦ ¦Григорович ¦регіонального розвитку та будівництва ¦<br>¦ ¦ ¦України, к. н. держуправління ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 2. ¦Сорока Микола ¦заступник голови науково-технічної ¦<br>¦ ¦Петрович ¦ради, перший заступник Міністра ¦<br>¦ ¦ ¦регіонального розвитку та будівництва ¦<br>¦ ¦ ¦України, к. е. н. ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 3. ¦Беркута Анатолій ¦заступник голови науково-технічної ¦<br>¦ ¦Всеволодович ¦ради, заступник Міністра регіонального ¦<br>¦ ¦ ¦розвитку та будівництва України, ¦<br>¦ ¦ ¦к. е. н. ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 4. ¦Iсаєнко Дмитро ¦заступник голови науково-технічної ¦<br>¦ ¦Валерійович ¦ради, заступник Міністра регіонального ¦<br>¦ ¦ ¦розвитку та будівництва України ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 5. ¦Кужель Олександра ¦заступник голови науково-технічної ¦<br>¦ ¦Володимирівна ¦ради, заступник Міністра регіонального ¦<br>¦ ¦ ¦розвитку та будівництва України, ¦<br>¦ ¦ ¦к. е. н. ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 6. ¦Соколов Iгор ¦заступник голови науково-технічної ¦<br>¦ ¦Анатолійович ¦ради, заступник Міністра регіонального ¦<br>¦ ¦ ¦розвитку та будівництва України ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 7. ¦Соловков Юрій ¦заступник голови науково-технічної ¦<br>¦ ¦Петрович ¦ради, заступник Міністра регіонального ¦<br>¦ ¦ ¦розвитку та будівництва України ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 8. ¦Кононова Надія ¦секретар науково-технічної ради, ¦<br>¦ ¦Василівна ¦головний спеціаліст Відділу наукового ¦<br>¦ ¦ ¦розвитку ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦ 9. ¦Авдієнко Олександр ¦начальник Управління ¦<br>¦ ¦Петрович ¦архітектурно-конструктивних та ¦<br>¦ ¦ ¦інженерних систем будинків і споруд ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦10. ¦Адріанов Володимир ¦віце-президент Української державної ¦<br>¦ ¦Павлович ¦корпорації по виконанню монтажних і ¦<br>¦ ¦ ¦спеціальних будівельних робіт ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦11. ¦Ампілогов Володимир¦директор центральної служби ¦<br>¦ ¦Федорович ¦"Укрінвестекспертиза" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦12. ¦Барзилович Дмитро ¦начальник Управління технічного ¦<br>¦ ¦Владиславович ¦регулювання у будівництві ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦13. ¦Білоконь Юрій ¦директор Українського державного ¦<br>¦ ¦Миколайович ¦інституту проектування міст ¦<br>¦ ¦ ¦"Діпромісто", доктор архітектури ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦14. ¦Брусан Антон ¦директор з цивільного будівництва ВАТ ¦<br>¦ ¦Андрійович ¦"Український зональний ¦<br>¦ ¦ ¦науково-дослідний і проектний інститут ¦<br>¦ ¦ ¦по цивільному будівництву" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦15. ¦Вашкулат Олександр ¦начальник Управління планування та ¦<br>¦ ¦Михайлович ¦забудови територій Мінрегіонбуду ¦<br>¦ ¦ ¦України ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦16. ¦Внуков В'ячеслав ¦професор кафедри архітектурного ¦<br>¦ ¦Сергійович ¦проектування Дніпропетровської академії¦<br>¦ ¦ ¦будівництва і архітектури ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦17. ¦Галінський ¦директор Науково-дослідного інституту ¦<br>¦ ¦Олександр ¦будівельного виробництва, к. т. н. ¦<br>¦ ¦Михайлович ¦ ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦18. ¦Горбачов Геннадій ¦голова Асоціації підприємств ¦<br>¦ ¦Володимирович ¦будівництва та житлово-комунального ¦<br>¦ ¦ ¦господарства України ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦19. ¦Григор Анатолій ¦перший заступник начальника Державної ¦<br>¦ ¦Федорович ¦архітектурно-будівельної інспекції ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦20. ¦Громадський Юрій ¦директор ТОВ "Київпромелектропроект" ¦<br>¦ ¦Степанович ¦ ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦21. ¦Губань Петро ¦начальник Управління ціноутворення, ¦<br>¦ ¦Iванович ¦експертизи та контролю вартості у ¦<br>¦ ¦ ¦будівництві ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦22. ¦худзь Анатолій ¦заступник директора Департаменту ¦<br>¦ ¦Олексійович ¦розвитку регіонів, начальник відділу ¦<br>¦ ¦ ¦середньо- та довгострокового планування¦<br>¦ ¦ ¦регіонального розвитку ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦23. ¦Деньгін Анатолій ¦заступник Голови Державного комітету з ¦<br>¦ ¦Петрович ¦промислової безпеки, охорони праці та ¦<br>¦ ¦ ¦гірничого нагляду ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦24. ¦Дзюбенко Віктор ¦директор Українського державного ¦<br>¦ ¦Олександрович ¦науково-дослідного центру ціноутворення¦<br>¦ ¦ ¦у будівництві "Цінобуд" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦25. ¦Євсеєнко Олексій ¦заступник начальника Державного ¦<br>¦ ¦Олексійович ¦департаменту пожежної безпеки МВС ¦<br>¦ ¦ ¦України (за згодою) ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦26. ¦Зембицький Петро ¦директор ВАТ "УкрНДIінжпроект" ¦<br>¦ ¦Юлійович ¦ ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦27. ¦Кармінський ¦начальник Київської міської служби ¦<br>¦ ¦Анатоль Маркович ¦"Укрінвестекспертиза" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦28. ¦Котова Людмила ¦начальник Відділу наукового розвитку ¦<br>¦ ¦Миколаївна ¦ ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦29. ¦Кривошеєв Петро ¦директор Державного науково-дослідного ¦<br>¦ ¦Iванович ¦інституту будівельних конструкцій, ¦<br>¦ ¦ ¦к. т. н. ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦30. ¦Лисюк Олександр ¦директор Департаменту забезпечення ¦<br>¦ ¦Васильович ¦реформування органів місцевого ¦<br>¦ ¦ ¦самоврядування та територій ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦31. ¦Ляшенко Ольга ¦начальник Відділу юридичного ¦<br>¦ ¦Iванівна ¦забезпечення ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦32. ¦Максименко Сергій ¦голова правління Iнституту ¦<br>¦ ¦Семенович ¦Регіонального та євроінтеграційних ¦<br>¦ ¦ ¦досліджень "ЄвроРегіо Україна" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦33. ¦Молчанов Олег ¦начальник Відділу промислової забудови ¦<br>¦ ¦Олександрович ¦та проблем ЧАЕС ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦34. ¦Монащенко Володимир¦директор Державного ¦<br>¦ ¦Олександрович ¦проектно-вишукувального інституту ¦<br>¦ ¦ ¦транспортного будівництва ¦<br>¦ ¦ ¦"Київдіпротранс" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦35. ¦Онищенко Василь ¦директор науково-дослідного та ¦<br>¦ ¦Михайлович ¦проектного інституту ¦<br>¦ ¦ ¦"НДПIмістобудування" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦36. ¦Онищук Георгій ¦директор Державного науково-дослідного ¦<br>¦ ¦Iлліч ¦та проектно-вишукувального інституту ¦<br>¦ ¦ ¦"НДIпроектреконструкція", д. е. н. ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦37. ¦Романюк Ольга ¦президент Iнституту місцевого розвитку ¦<br>¦ ¦Опанасівна ¦ ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦38. ¦Сай Віталій ¦директор Українського ¦<br>¦ ¦Iванович ¦науково-дослідного та ¦<br>¦ ¦ ¦проектно-конструкторського інституту ¦<br>¦ ¦ ¦будівельних матеріалів та виробів ¦<br>¦ ¦ ¦"НДIБМВ", к. т. н. ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦39. ¦Ситечко Михайло ¦заступник Головного санітарного лікаря ¦<br>¦ ¦Антонович ¦України МОЗ України (за згодою) ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦40. ¦Соколов Віктор ¦генеральний директор Українського ¦<br>¦ ¦Артемович ¦державного науково-дослідного і ¦<br>¦ ¦ ¦виробничого інституту ¦<br>¦ ¦ ¦інженерно-технічних і екологічних ¦<br>¦ ¦ ¦вишукувань ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦41. ¦Татарчук Валерій ¦директор департаменту взаємодії з ¦<br>¦ ¦Григорович ¦регіонами ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦42. ¦Удовенко Леонід ¦директор ДП "Український державний ¦<br>¦ ¦Андрійович ¦проектний інститут "Укрміськбудпроект" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦43. ¦Чижевський ¦директор інституту ¦<br>¦ ¦Олександр Павлович ¦"УкрНДIпроцивільсільбуд", к. ¦<br>¦ ¦ ¦архітектури ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦44. ¦Шарапова Тамара ¦начальник Управління економіки та ¦<br>¦ ¦Олексіївна ¦організації будівництва ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦45. ¦Шаталов Олександр ¦директор Запорізького державного ¦<br>¦ ¦Леонідович ¦інституту по проектуванню об'єктів ¦<br>¦ ¦ ¦цивільного будівництва ¦<br>¦ ¦ ¦"Запоріжцивільпроект" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦46. ¦Швацький Володимир ¦голова правління державного ¦<br>¦ ¦Iванович ¦акціонерного товариства "Будівельна ¦<br>¦ ¦ ¦компанія "Укрбуд" ¦<br>¦----+-------------------+---------------------------------------¦<br>¦47. ¦Шимановський ¦директор ВАТ ¦<br>¦ ¦Олександр ¦"УкрНДIпроектстальконструкція", ¦<br>¦ ¦Віталійович ¦д. т. н. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br>{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку<br>та будівництва N 142 ( <A HREF="312725">v0142661-07</A> ) від 13.08.2007 }<br> <br> Начальник Відділу наукового<br> розвитку Л.М.Котова<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 22.06.2007 N 60<br> <br> <br> СЕКЦIЯ<br> ціноутворення, експертизи та контролю вартості<br> у будівництві<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Губень П.I. ¦голова секції, начальник Управління ¦<br>¦ ¦ціноутворення, експертизи та контролю вартості ¦<br>¦ ¦у будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Островська М.I. ¦заступник голови секції, заступник начальника ¦<br>¦ ¦Управління ціноутворення, експертизи та ¦<br>¦ ¦контролю вартості у будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Сєргєєнко О.П. ¦секретар секції, головний спеціаліст Управління¦<br>¦ ¦ціноутворення, експертизи та контролю вартості ¦<br>¦ ¦у будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Бабайлова О.П. ¦начальник сектору кошторисного ціноутворення ¦<br>¦ ¦ГУ "Київпроекту" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Груша В.А. ¦начальник відділу кошторисного ціноутворення ¦<br>¦ ¦ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Гуляницький О.А.¦начальник кошторисно-договірного відділу ¦<br>¦ ¦ВАТ "Мостобуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Iванькіна В.Г. ¦головний спеціаліст Центру ціноутворення у ¦<br>¦ ¦будівництві "Цінобуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Нечитайло М.П. ¦начальник інспекції з контролю за визначенням ¦<br>¦ ¦вартості об'єктів Управління ціноутворення, ¦<br>¦ ¦експертизи та контролю вартості у будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Пітик С.О. ¦начальник сектору кошторисних норм інституту ¦<br>¦ ¦ЗАТ "Гіпроцивільпромбуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Пономаренко I.Б.¦завідувач сектору цінової політики з ¦<br>¦ ¦будівництва, реставрації та ремонту Управління ¦<br>¦ ¦ціноутворення, експертизи та контролю вартості ¦<br>¦ ¦у будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Тарасов В.О. ¦начальник кошторисно-договірного відділу ¦<br>¦ ¦ВАТ "ДБК-3" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Юровський О.Ю. ¦начальник консультаційно-аналітичного відділу ¦<br>¦ ¦НВФ "Iнпроект" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Данченко М.I. ¦заступник директора з економічних питань ¦<br>¦ ¦ТОВ "БМК Планета-міст" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Старовойтов С.I.¦начальник Управління контролю будівництва та ¦<br>¦ ¦виробництва будівельних матеріалів і виробів ¦<br>¦ ¦Державної архітектурно-будівельної інспекції. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> економічних відносин та розвитку<br> будівельної діяльності<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Шарапова Т.О. ¦голова секції, начальник Управління економічних¦<br>¦ ¦відносин та розвитку будівельної діяльності ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Осинська В.А. ¦заступник голови секції, заступник начальника ¦<br>¦ ¦Управління економічних відносин та розвитку ¦<br>¦ ¦будівельної діяльності ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Медвєдєва О.I. ¦секретар секції, головний спеціаліст Управління¦<br>¦ ¦економічних відносин та розвитку будівельної ¦<br>¦ ¦діяльності ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Єгорова Г.В. ¦начальник Відділу розвитку житлового ¦<br>¦ ¦будівництва Управління економічних відносин та ¦<br>¦ ¦розвитку будівельної діяльності ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Лисенко К.Т. ¦завідувач сектору аналізу будівельної ¦<br>¦ ¦діяльності Управління економічних відносин та ¦<br>¦ ¦розвитку будівельної діяльності ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Шоломицька Л.М. ¦головний спеціаліст Управління ціноутворення, ¦<br>¦ ¦експертизи та контролю вартості у будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Горбатюк В.В. ¦начальник Управління економіки корпорації ¦<br>¦ ¦"Укрмонтажспецбуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Голодець I.В. ¦директор Українського науково-дослідного центру¦<br>¦ ¦економіки будівництва "Екобуд", к.е.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Данченко М.I. ¦головний економіст ВАТ "БМК Планета-міст" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Дорошенко М.Ф. ¦директор Асоціації замовників з ¦<br>¦ ¦житлово-цивільного будівництва ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Заєць В.М. ¦начальник Управління економіки та фінансів ¦<br>¦ ¦корпорації "Укрбуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Коновал Б.О. ¦віце-президент корпорації "Укртрансбуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Луценко Н.Г. ¦заступник директора Департаменту статистики ¦<br>¦ ¦виробництва Держкомстату України ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Можар В.М. ¦віце-президент холдингової компанії ¦<br>¦ ¦ХК "Київміськбуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Туча М.Р. ¦начальник кошторисного відділу ¦<br>¦ ¦ВАТ "Трест Київспецбуд". ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> планування та забудови територій<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Вашкулат О.М. ¦голова секції, начальник Управління планування¦<br>¦ ¦та забудови територій ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Піддубна I.Г. ¦заступник голови секції, заступник начальника ¦<br>¦ ¦Управління планування та забудови територій, ¦<br>¦ ¦начальник відділу планування і забудови ¦<br>¦ ¦територій на місцевому рівні Управління ¦<br>¦ ¦планування та забудови територій ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Пащенко М.В. ¦секретар секції, головний спеціаліст Відділу ¦<br>¦ ¦планування та забудови територій на місцевому ¦<br>¦ ¦рівні Управління планування та забудови ¦<br>¦ ¦територій ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Айлікова Г.В. ¦головний архітектор проектів інституту ¦<br>¦ ¦"Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Григоренко Г.В. ¦начальник відділу архітектури та типології ¦<br>¦ ¦будинків та споруд Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Губенко Т.В. ¦головний архітектор проектів інституту ¦<br>¦ ¦"Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Економов А.О. ¦начальник Відділу нормативного та ¦<br>¦ ¦нормативно-методичного забезпечення ¦<br>¦ ¦містобудівного обґрунтування інституту ¦<br>¦ ¦"Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Жолтовський В.В. ¦заступник директора ДП "Iнститут Київгенплан" ¦<br>¦ ¦ВАТ "Київпроект" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Карєв В.С. ¦заступник директора департаменту по ¦<br>¦ ¦проектуванню Компанії ТОВ ВС ¦<br>¦ ¦"Енерджи Iнтернейшил Україна" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Криштоп Т.В. ¦заступник директора УкрНДIпроцивільсільбуд, ¦<br>¦ ¦к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Куделін А.Є. ¦начальник архітектурно-планувальної майстерні ¦<br>¦ ¦інституту "Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Куць Є.С. ¦завідувач науково-проектного відділу ¦<br>¦ ¦планування і оцінки територій НДПI ¦<br>¦ ¦містобудування ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Макухін В.Ф. ¦головний науковий співробітник інституту ¦<br>¦ ¦"НДПIмістобудування", доктор архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Михайленко Г.В. ¦старший консультант Секретаріату Комітету ¦<br>¦ ¦Верховної Ради України з питань будівництва, ¦<br>¦ ¦містобудування і житлово-комунального ¦<br>¦ ¦господарства ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Муха В.Г. ¦головний спеціаліст - заступник начальника ¦<br>¦ ¦інженерно-планувального відділу інституту ¦<br>¦ ¦"Діпромісто", лауреат державної премії в ¦<br>¦ ¦галузі архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Нечаєва Т.С. ¦заступник начальника департаменту Центру ¦<br>¦ ¦містобудування та архітектури, кандидат ¦<br>¦ ¦архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Палеха Ю.М. ¦заступник директора з наукової роботи ¦<br>¦ ¦інституту "Діпромісто", кандидат географічних ¦<br>¦ ¦наук ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Панченко Т.Ф. ¦заступник директора інституту ¦<br>¦ ¦"НДПIмістобудування" по науковій роботі, ¦<br>¦ ¦доктор архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Проценко С.М. ¦вчений секретар інституту ¦<br>¦ ¦"НДПIмістобудування", кандидат архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Пугачова Я.О. ¦головний спеціаліст Управління технічного ¦<br>¦ ¦регулювання в будівництві ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Скоробогатов Б.В.¦головний спеціаліст інженерно-планувального ¦<br>¦ ¦відділу інституту "Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Ткач Т.Ф. ¦начальник відділу економіки містобудування та ¦<br>¦ ¦міського землекористування ДП "Iнститут ¦<br>¦ ¦Київ-генплан" ВАТ "Київпроект", заслужений ¦<br>¦ ¦економіст України ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Токар В.О. ¦начальник планувального управління інституту ¦<br>¦ ¦"Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Шаповалов Є.В. ¦начальник інженерно-планувального відділу ¦<br>¦ ¦інституту "Діпромісто" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Тузова Л.I. ¦доцент кафедри землеупорядкування і кадастру ¦<br>¦ ¦КНУБА, к. архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Худяков Ю.Ф. ¦Віце-президент Національної спілки ¦<br>¦ ¦архітекторів України ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Вергела I.П. ¦завідуюча юридичним сектором Державної ¦<br>¦ ¦архітектурно-будівельної інспекції. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> архітектури і будівництва житлових та громадських<br> будинків і споруд<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Авдієнко О.П. ¦голова секції, начальник Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Нечепорчук А.А. ¦заступник голови секції, заступник начальника ¦<br>¦ ¦Управління архітектурно-конструктивних та ¦<br>¦ ¦інженерних систем будинків і споруд, к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Чуприна О.Ю. ¦секретар секції, головний спеціаліст ¦<br>¦ ¦Управління архітектурно-конструктивних та ¦<br>¦ ¦інженерних систем будинків і споруд ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Бадаянц Т.П. ¦директор Студії неординарного проектування ¦<br>¦ ¦Міжнародної академії архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Бродко О.А. ¦головний спеціаліст Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд, к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Буравченко С.Г. ¦заступник директора Українського державного ¦<br>¦ ¦науково-дослідного інституту сільського ¦<br>¦ ¦будівництва, к. архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Григоренко Г.В. ¦начальник Відділу Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Дамаскін Б.С. ¦заступник директора інституту ¦<br>¦ ¦"НДIпроектреконструкція" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Євстаф'єв В.I. ¦головний спеціаліст Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд, к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Єжов С.В. ¦головний архітектор інституту ¦<br>¦ ¦ВАТ "КиївЗНДIЕП", к. архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Iванова К.В. ¦начальник відділу капітального будівництва ¦<br>¦ ¦Національного комітету спорту інвалідів ¦<br>¦ ¦України ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Запривода В.I. ¦заступник директора департаменту проектних ¦<br>¦ ¦робіт і інформатики Державного Акціонерного ¦<br>¦ ¦Товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Коваленко Є.I. ¦начальник департаменту проектування ¦<br>¦ ¦ЗАТ "Позняки-Жил-Буд" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Коляда В.М. ¦завідуючий лабораторією НДI хімії ¦<br>¦ ¦високомолекулярних сполук АН України, к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Крітов В.О. ¦завідуючий відділом НДIБК, к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Куцевич В.В. ¦заступник директора по науковій роботі ¦<br>¦ ¦ВАТ "КиївЗНДIЕП", д. архітектури ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Михайлюк Д.В. ¦головний інженер інституту "УкрНДIінжпроект" ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Мусійчук С.В. ¦начальник нормативно-технічного відділу ¦<br>¦ ¦Державного департаменту пожежної безпеки ¦<br>¦ ¦МВС України ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Лагунова I.А. ¦головний спеціаліст Відділу нормування ¦<br>¦ ¦Управління технічного регулювання в ¦<br>¦ ¦будівництві ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Приков В.В. ¦радник з науково-технічних питань ¦<br>¦ ¦ТОВ "Данфос ТОВ", к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Полонська С.О. ¦завідуюча лабораторією заводського виробництва¦<br>¦ ¦та енергозбереження у будівництві НДIБВ, ¦<br>¦ ¦к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Польський О.С. ¦головний спеціаліст Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Потапенко О.М. ¦керівник проектів та програм представництва ¦<br>¦ ¦Вайллант ГМБХ в Україні ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Рабінович М.Д. ¦директор Проблемного інституту нетрадиційних ¦<br>¦ ¦енерготехнологій та інжинірингу, д.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Старовойтов С.I. ¦начальник Управління контролю будівництва та ¦<br>¦ ¦виробництва будівельних матеріалів і виробів ¦<br>¦ ¦Урядового органу державного управління ¦<br>¦ ¦Державної архітектурно-будівельної інспекції ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Фаренюк Г.Г. ¦завідуючий відділом НДIБК, к.т.н. ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Червяков Ю.М. ¦заступник директора НДIБМВ, к.т.н. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> з питань технічного регулювання в будівництві<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Барзилович Д.В. ¦голова секції, начальник Управління технічного ¦<br>¦ ¦регулювання в будівництві ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Захарчук М.I. ¦заступник голови секції, заступник начальника ¦<br>¦ ¦Управління технічного регулювання в будівництві¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Омельяненко М.В.¦заступник голови секції, начальник Відділу ¦<br>¦ ¦нормування та стандартизації Управління ¦<br>¦ ¦технічного регулювання в будівництві, ¦<br>¦ ¦канд. архітектури, докт.техн. наук, ¦<br>¦ ¦дійсний член Академії будівництва України ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Кардашова О.Р. ¦секретар секції, головний спеціаліст Відділу ¦<br>¦ ¦стандартизації та оцінки відповідності ¦<br>¦ ¦Управління технічного регулювання в будівництві¦<br>¦ ¦Мінрегіонбуду ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Баглай А.П. ¦завідувач відділу герметизаційних, гідро-, ¦<br>¦ ¦теплоізоляційних і опоряджувальних робіт НДI ¦<br>¦ ¦будівельного виробництва, к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Беглєцов В.В. ¦завідувач лабораторією будівельної хімії НДI ¦<br>¦ ¦будівельного виробництва, к.хім.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Баглай В.А. ¦начальник Відділу ліцензування та атестації ¦<br>¦ ¦Державної архітектурно-будівельної інспекції; ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Буланий О.Я. ¦начальник науково-технологічного відділу ¦<br>¦ ¦Українського державного науково-дослідного і ¦<br>¦ ¦проектно-вишукувального інституту ¦<br>¦ ¦водопостачання і каналізації ¦<br>¦ ¦"УкрНДIводоканалпроект" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Гвозденко Л.А. ¦керівник лабораторії з вивчення та нормування ¦<br>¦ ¦фізичних факторів виробничого середовища ¦<br>¦ ¦Iнституту медицини праці АМН України, ¦<br>¦ ¦докт.мед.наук ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Гладишко О.О. ¦головний інженер відділу нормативно-технічної ¦<br>¦ ¦роботи Державного департаменту пожежної безпеки¦<br>¦ ¦МНС України ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Гринберг М.Л. ¦головний інженер Державного підприємства ¦<br>¦ ¦"Орган із сертифікації будівельної продукції ¦<br>¦ ¦"ЦентрСЕПРОбудметал", к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Желудков Г.В. ¦заступник голови технічного комітету ¦<br>¦ ¦стандартизації "Будівельні матеріали" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Климов Ю.А. ¦голова Технічного комітету стандартизації ¦<br>¦ ¦"Арматура для залізобетонних конструкцій", ¦<br>¦ ¦докт.техн. наук ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Микитаренко М.О.¦провідний науковий співробітник ¦<br>¦ ¦науково-дослідного відділу технічного розвитку ¦<br>¦ ¦ВАТ "УкрНДIпроектстальконструкція", к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Нечепорчук А.А. ¦заступник начальника Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд, к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Одрінська В.О. ¦начальник науково-технічного управління ¦<br>¦ ¦корпорації "Укрбудматеріали" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Полонська С.О. ¦завідуюча лабораторією заводського виробництва ¦<br>¦ ¦та енергозбереження у будівництві НДI ¦<br>¦ ¦будівельного виробництва, к.т.н., ¦<br>¦ ¦старший наук.співр. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Палієнко О.О. ¦вчений секретар, начальник відділу ¦<br>¦ ¦науково-технічного процесу, заступник керівника¦<br>¦ ¦випробувального центру ДП "Український ¦<br>¦ ¦науково-дослідний і проектно-конструкторський ¦<br>¦ ¦інститут будівельних матеріалів та виробів" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Собко В.I. ¦заступник начальника управління промислових ¦<br>¦ ¦підприємств та транспорту Української державної¦<br>¦ ¦будівельної корпорації "Укрбуд" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Сафаров А.А. ¦директор Державного підприємства "Центр з ¦<br>¦ ¦сертифікації будівельних матеріалів, виробів та¦<br>¦ ¦конструкцій "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ", к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Тарасюк В.Г. ¦заступник директора НДI будівельних ¦<br>¦ ¦конструкцій, к.т.н., старший наук.співр. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Тюшка М.М. ¦генеральний директор ЗАТ "ТК "Спецмонтаж" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Фаренюк Г.Г. ¦завідувач відділу НДI будівельних конструкцій, ¦<br>¦ ¦к.т.н., старший наук.співр. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Федоренко Л.I. ¦провідний науковий співробітник відділу ¦<br>¦ ¦сертифікації, стандартизації та якості ¦<br>¦ ¦Державного інституту імені М.П. Шульгіна ¦<br>¦ ¦"ДерждорНДI", к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Червяков Ю.М. ¦заступник директора з наукової роботи ¦<br>¦ ¦державного підприємства "Український ¦<br>¦ ¦науково-дослідний і проектно-конструкторський ¦<br>¦ ¦інститут будівельних матеріалів та виробів ¦<br>¦ ¦"НДIБМВ", к.т.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Черних Л.Ф. ¦завідувач відділу будівельної теплофізики ¦<br>¦ ¦ВАТ "КиївЗНДIЕП", к.т.н., старший наук.співр. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Шейніч Л.О. ¦завідувач відділу технології виготовлення ¦<br>¦ ¦залізобетонних конструкцій НДI будівельних ¦<br>¦ ¦конструкцій, д.т.н., професор ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Хріпушина Т.В. ¦технічний консультант ТОВ "Уніпром" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Семенець О.В. ¦директор ДП "ЦентрСЕПРОТЕПЛОМЕРЕЖА" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Цибуля Ю.Л. ¦Голова наглядової ради ЗАТ "Білицький завод ¦<br>¦ ¦Теплозвукоізоляції", експерт Міжнародної ¦<br>¦ ¦організації праці, к.т.н. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> регіональної політики<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Титарчук В.Г. ¦голова секції, директор Департаменту взаємодії ¦<br>¦ ¦з регіонами ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Рубан I.Л. ¦заступник голови секції, заступник директора ¦<br>¦ ¦Департаменту взаємодії з регіонами - начальник ¦<br>¦ ¦відділу взаємодії з центральними та східними ¦<br>¦ ¦регіонами ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦хедза В.Я. ¦секретар секції, головний спеціаліст Відділу ¦<br>¦ ¦взаємодії з регіонами Департаменту взаємодії з ¦<br>¦ ¦регіонами ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Плакіда В.Т. ¦голова Ради міністрів Автономної Республіки ¦<br>¦ ¦Крим ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Шайдеров В.О. ¦міський голова м. Феодосії ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Карташов Є.Г. ¦міський голова м. Запоріжжя ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Шевцов А.I. ¦директор регіонального філіалу ¦<br>¦ ¦Дніпропетровського інституту стратегічних ¦<br>¦ ¦досліджень, доктор технічних наук ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Зайчук В.В. ¦керівник Служби Віце-прем'єр-міністра України ¦<br>¦ ¦Рибака В.В. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Суліма А.А. ¦начальник відділу з питань організації ¦<br>¦ ¦діяльності місцевих державних адміністрацій ¦<br>¦ ¦Кабінету Міністрів України ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Лісничий В.В. ¦завідувач відділом інформаційно-аналітичного ¦<br>¦ ¦забезпечення та зв'язків з державними ¦<br>¦ ¦організаціями і глобального інформаційного ¦<br>¦ ¦простору НАНУ ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Бірюков В.О. ¦міський голова м. Бердянська ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Садовий А.I. ¦міський голова м. Львова. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> реформування органів місцевого самоврядування<br> та територій<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Лисюк О.В. ¦голова секції, директор Департаменту ¦<br>¦ ¦забезпечення реформування органів місцевого ¦<br>¦ ¦самоврядування та територій ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Кафанова Н.П. ¦заступник голови секції, заступник директора ¦<br>¦ ¦Департаменту забезпечення реформування органів¦<br>¦ ¦місцевого самоврядування та територій, ¦<br>¦ ¦начальник відділу реформ територіального ¦<br>¦ ¦управління ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Гірка А.В. ¦секретар секції, головний спеціаліст ¦<br>¦ ¦законодавчого забезпечення реформ, ¦<br>¦ ¦Департаменту забезпечення реформування органів¦<br>¦ ¦місцевого самоврядування та територій ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Нижник Н.Р. ¦доктор юридичних наук, професор НАДУ при ¦<br>¦ ¦Президентові України ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Лопатинський В.А.¦заступник голови Фонду сприяння місцевому ¦<br>¦ ¦самоврядуванню, заслужений юрист ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Вакуленко В.М. ¦завідувач кафедрою регіонального управління ¦<br>¦ ¦місцевого самоврядування та управління містом ¦<br>¦ ¦НАДУ при Президенті України, к.н. з державного¦<br>¦ ¦управління, доцент кафедри ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Шаров Ю.П. ¦перший заступник директора Дніпропетровського ¦<br>¦ ¦регіонального інституту державного управління ¦<br>¦ ¦НАДУ, доктор наук з державного управління, ¦<br>¦ ¦професор, завідувач кафедрою менеджмента та ¦<br>¦ ¦управління проектом, академік Академії наук ¦<br>¦ ¦соціальних технологій і місцевого ¦<br>¦ ¦самоврядування (м. Москва) ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Удовиченко В.П. ¦міський голова м. Славутича, доктор технічних ¦<br>¦ ¦наук ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Бакуменко В.Д. ¦проректор з наукової роботи Академії ¦<br>¦ ¦муніципального управління ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Глухов М.В. ¦міський голова м. Кременчуг ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Олуйко В.М. ¦ректор Університету управління та права, ¦<br>¦ ¦доктор наук з державного управління ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Пітцик М.В. ¦виконавчий директор Асоціації міст України та ¦<br>¦ ¦громадян, заслужений економіст України ¦<br>¦ ¦к.ф-м.н ¦<br>¦-----------------+----------------------------------------------¦<br>¦Кравченко В.В. ¦перший заступник Асоціації міст України та ¦<br>¦ ¦громадян, заслужений юрист України, к.ю.н. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> СЕКЦIЯ<br> регіонального розвитку<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Гудзь А.О. ¦голова секції, заступник директора Департаменту¦<br>¦ ¦розвитку регіонів ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Бондарчук Н.Л. ¦заступник голови секції, начальник відділу ¦<br>¦ ¦державної підтримки регіонального розвитку ¦<br>¦ ¦Департаменту розвитку регіонів ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Заславець Т.М. ¦секретар секції, головний спеціаліст відділу ¦<br>¦ ¦науково-методичного забезпечення регіонального ¦<br>¦ ¦розвитку Департаменту розвитку регіонів ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Курінець С.Ю. ¦директор фінансово-економічного Департаменту ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Помінчук С.А. ¦головний спеціаліст відділу середньо- та ¦<br>¦ ¦довгострокового планування регіонального ¦<br>¦ ¦розвитку Департаменту розвитку регіонів ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Хвесик М.А. ¦заступник голови Ради по вивченню продуктивних ¦<br>¦ ¦сил України НАН України, д.е.н. ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Зембіцький П.Ю. ¦директор ВАТ "УкрНДIінжпроект" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Воротін В.Є. ¦завідуючий відділом регіональної політики ¦<br>¦ ¦інституту стратегічних досліджень ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Вакуленко В.М. ¦завідуючий кафедрою регіонального управління ¦<br>¦ ¦місцевого самоврядування та управління містом ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Iвченко К.А. ¦головний інженер ЗАТ "Транспроект" ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Абрамов I.Б. ¦директор відділення комплексних досліджень і ¦<br>¦ ¦оцінки на оточуюче середовище інституту ¦<br>¦ ¦"УкрНДIIНТВ", м. Харків ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Головко А.О. ¦директор проектно-вишукувального відділення ¦<br>¦ ¦інженерного захисту територій інституту ¦<br>¦ ¦"УкрНДIIНТВ", м. Харків ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Орлов С.О. ¦начальник ВО "Комунальне господарство" ¦<br>¦ ¦м. Бровари ¦<br>¦----------------+-----------------------------------------------¦<br>¦Кияниця О.А. ¦консультант-експерт інформаційно-довідкових ¦<br>¦ ¦видань у будівельній галузі, екс-заступник ¦<br>¦ ¦голови держадміністрації Шевченківського району¦<br>¦ ¦(1997-2001 рр.). ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Додаток 3<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 22.06.2007 N 60<br> <br> <br> СЕКЦIЯ<br> промислової забудови та інженерного захисту територій<br> <br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦Молчанов О.О. ¦голова секції, начальник Відділу промислової ¦<br>¦ ¦забудови; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Шестак В.П. ¦заступник голови секції, головний спеціаліст ¦<br>¦ ¦Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС;¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Павленко В.В. ¦секретар секції, провідний спеціаліст Відділу¦<br>¦ ¦промислової забудови та проблем ЧАЕС; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Абрамов I.Б. ¦директор відділення комплексних досліджень і ¦<br>¦ ¦оцінки навколишнього середовища інституту ¦<br>¦ ¦"УкрНДIНТВ" м. Харків; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Барзилович Д.В. ¦начальник Управління технічного регулювання у¦<br>¦ ¦будівництві; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Боброва С.I. ¦завідувач проектного кабінету ДП Проектний ¦<br>¦ ¦інститут "Укрметротунельпроект"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Гладченко I.Ф. ¦заступник головного інженера інституту АОЗТ ¦<br>¦ ¦"Київсоюзшляхпроект"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Демчишин М.Г. ¦завідувач Відділу інженерної геології ¦<br>¦ ¦інституту геологічних наук НАНУ, д. т. н.; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Зембицький П.Ю. ¦директор ВАТ "УкрНДIінжпроект"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Крітенко А.Г. ¦заступник начальника центральної служби ¦<br>¦ ¦"Укрінвестекспертиза"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Красовський Л.Т. ¦заступник директора Державного ¦<br>¦ ¦науково-дослідного та проектно-вишукувального¦<br>¦ ¦інституту "НДIпроектреконструкція"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Марченко А.М. ¦начальник відділу екологічної служби ¦<br>¦ ¦Мінприроди; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Матвєєв I.В. ¦завідувач відділу основ і фундаментів НДIБК; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Нечепорчук А.А. ¦заступник начальника Управління ¦<br>¦ ¦архітектурно-конструктивних та інженерних ¦<br>¦ ¦систем будинків і споруд; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Обрезов М.О. ¦начальник відділу штучних споруд інституту ¦<br>¦ ¦"Київдіпротранс"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Перекута Г.О. ¦головний спеціаліст Відділу промислової ¦<br>¦ ¦забудови та проблем ЧАЕС; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Стафійчук В.Г. ¦заступник головного інженера ДП "Український ¦<br>¦ ¦науково-дослідний проектно-вишукувальний та ¦<br>¦ ¦конструкторсько-технологічний інститут ¦<br>¦ ¦Укрсільенергопроект"; ¦<br>¦------------------+---------------------------------------------¦<br>¦Яковлєв Є.О. ¦провідний науковий співробітник Iнституту ¦<br>¦ ¦проблем національної безпеки РНБОУ. ¦<br>------------------------------------------------------------------<br>{ Наказ доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва N 142 ( <A HREF="312725">v0142661-07</A> ) від<br>13.08.200</FONT></PRE><br>