МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

18.03.2008 N 130


Про затвердження Зміни N 2 ДБН В.2.2-4-97
"Будинки і споруди. Будинки та споруди
дитячих дошкільних закладів"


З метою вдосконалення та реформування нормативно-правової
бази України у галузі будівництва та на підставі рішення
научно-технічної ради Мінрегіонбуду від 29.02.2008 N 18
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити з наданням чинності з 1 жовтня 2008 року Зміну
N 2 ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих
дошкільних закладів" ( va117243-96 ), розроблену ВАТ "КиївЗНДIЕП".

2. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):

2.1 забезпечити видання та розповсюдження Зміни N 2
ДБН В.2.2-4-97 "Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих
дошкільних закладів" ( va117243-96 ) відповідно до замовлень за
умови використання коштів, отриманих від їх реалізації, на
розвиток науково-технічної бази стандартизації (стаття 19 Закону
України "Про стандартизацію" ) ( 2408-14 );

2.2 надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники нормативного документа одержувачам, визначеним
постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння
обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608
( 608-2002-п );

2.3 надати безоплатно 10 примірників типографського видання
Зміни N 2 ДБН В.2.2-4 ( va117243-96 ) Мінрегіонбуду для
забезпечення подальшого супроводження документа.

3. Супровід Зміни N 2 ДБН В.2.2-4 ( va117243-96 ) доручити
ВАТ "КиївЗНДIЕП" як базовій організації з науково-технічної
діяльності за визначеним напрямом діяльності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра I.А.Соколова.

Міністр В.С.Куйбіда