Приказ 223. Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры


МIНIСТЕРСТВО БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 19.02.2007 N 60<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 14 березня 2007 р.<br> за N 223/13490<br> <br> <br> Про затвердження Порядку використання коштів<br> державного бюджету для фінансової підтримки<br> творчих спілок у сфері архітектури<br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства<br> регіонального розвитку та будівництва<br> N 90 ( <A HREF="303370">z0855-07</A> ) від 06.07.2007<br> N 72 ( <A HREF="341818">z0298-08</A> ) від 13.02.2008 }<br> <br> <br> Відповідно до статті 25 Закону України "Про Державний бюджет<br>України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих<br>актів України ( <A HREF="326501">107-17</A> ) Н А К А З У Ю:<br>{ Преамбула в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку<br>та будівництва N 72 ( <A HREF="341818">z0298-08</A> ) від 13.02.2008 }<br> <br> 1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету<br>для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури, що<br>додається.<br> <br> 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра А.В.Беркуту.<br> <br> Віце-прем'єр-міністр України,<br> Міністр будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України В.В.Рибак<br> <br> ПОГОДЖЕНО:<br> <br> Перший заступник Міністра <br> фінансів України В.А.Копилов<br> <br> В.о. Голови Державного <br> казначейства України О.С.Даневич<br> <br> Заступник Голови Головного<br> кнтрольно-ревізійного<br> управління України С.В.Бєльчик<br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Міністерства<br> будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального<br> господарства України<br> 19.02.2007 N 60<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 14 березня 2007 р.<br> за N 223/13490<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> використання коштів, передбачених<br> у державному бюджеті для фінансової підтримки<br> творчих спілок у сфері архітектури<br> <br> { У тексті Порядку слова "Міністерство будівництва, архітектури<br> та житлово-комунального господарства України" та "Мінбуд<br> України" замінено відповідно словами "Міністерство<br> регіонального розвитку та будівництва України" та<br> "Мінрегіонбуд" у відповідних відмінках згідно з Наказом<br> Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 90<br> ( <A HREF="303370">z0855-07</A> ) від 06.07.2007 }<br> <br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,<br>передбачених Міністерству регіонального розвитку та будівництва<br>України (далі - Мінрегіонбуд) у Державному бюджеті України по<br>загальному фонду для фінансової підтримки творчих спілок у сфері<br>архітектури.<br> <br> 1.2. Основні терміни, що вживаються в цьому Порядку:<br> бюджетні кошти - кошти, які передбачені Мінрегіонбуду у<br>Державному бюджеті України по загальному фонду для фінансової<br>підтримки творчих спілок у сфері архітектури;<br> головний розпорядник коштів - Мінрегіонбуд (головний<br>розпорядник бюджетних коштів);<br> одержувачі коштів - творчі спілки у сфері архітектури.<br> <br> 2. Мета Порядку<br> та напрями спрямування бюджетних коштів<br> <br> 2.1. Основною метою Порядку є сприяння розвитку та<br>популяризації архітектури.<br> <br> 2.2. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку<br>творчих спілок у сфері архітектури та використовуються для<br>організації проведення виставок членів Національної спілки<br>архітекторів України.<br>{ Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку<br>та будівництва N 72 ( <A HREF="341818">z0298-08</A> ) від 13.02.2008 }<br> <br> 3. Вимоги щодо використання бюджетних коштів<br> <br> 3.1. Бюджетні кошти використовуються Мінрегіонбудом в межах<br>бюджетних призначень, установлених законом України про Державний<br>бюджет України на відповідний рік, згідно із затвердженим<br>Мінрегіонбудом планом заходів з урахуванням необхідності виконання<br>бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах<br>Державного казначейства України, та в разі їх відповідності до<br>паспорта бюджетної програми.<br> <br> 3.2. Операції з коштами державного бюджету здійснюються<br>відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за<br>видатками, затвердженого наказом Державного казначейства України<br>від 25.05.2004 N 89 ( <A HREF="165600">z0716-04</A>, <A HREF="err:za716-04">za716-04</A> ), зареєстрованого в<br>Міністерстві юстиції України 10.06.2004 N 716/9315.<br> <br> 4. Звітність про використання бюджетних коштів<br> та контроль за їх витрачанням<br> <br> 4.1. Мінрегіонбуд до вказаного плану заходів затверджує<br>результативні показники щодо їх виконання з поквартальною<br>розбивкою. Указані матеріали подаються до Міністерства фінансів у<br>двотижневий термін після затвердження розпису державного бюджету.<br> Iнформація щодо виконання поквартальних показників подається<br>Мінрегіонбудом Міністерству фінансів у тижневий термін після<br>завершення звітного кварталу та за результатами виконання<br>показників за одинадцять місяців.<br> <br> 4.2. Відповідальність за цільове використання бюджетних<br>коштів покладається на головного розпорядника та одержувачів<br>бюджетних коштів.<br> <br> 4.3. Якщо виконання бюджетної програми має суттєві недоліки,<br>Міністерство фінансів та Мінрегіонбуд проводять узгоджувальні<br>наради, за результатами яких вносяться на розгляд Першого<br>віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України<br>пропозиції про можливості подальшого фінансування і в окремих<br>випадках про призупинення бюджетної програми.<br> <br> 4.4. Складання та подання фінансової звітності про<br>використання коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням<br>здійснюється у встановленому законодавством порядку.<br> <br> Директор Фінансово-економічного<br> департаменту С.М.Кашталян</FONT></PRE><br>