Об утверждении государственных строительных норм


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 11.06.2008 N 248<br> <br> <br> Про затвердження державних будівельних норм<br> <br> <br> З метою удосконалення нормативної бази України щодо<br>збереження пам'яток архітектури і містобудування та на підставі<br>рішення спільного засідання Науково-методичної ради з питань<br>охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму<br>України і президії Науково-методичної ради з питань реставрації та<br>реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України,<br>Експертної ради з монументальної скульптури Міністерства культури<br>і туризму України (протокол від 13.03.2008 N 2) Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2009 року<br>ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної<br>науково-проектної документації для визначення історичних ареалів<br>населених місць України".<br> <br> 2. Державному підприємству "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):<br> <br> 2.1. забезпечити видання та розповсюдження ДБН Б.2.2-3-2008<br>"Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження<br>історико-архітектурних опорних планів, спеціальної<br>науково-проектної документації для визначення історичних ареалів<br>населених місць України" відповідно до замовлень за умови<br>використання коштів, отриманих від їх реалізації, на виконання<br>робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази (стаття<br>19 Закону України "Про стандартизацію") ( <A HREF="81771">2408-14</A> );<br> <br> 2.2. надати обов'язкові безоплатні типографського видання<br>примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним<br>постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння<br>обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року N 608<br>( <A HREF="101225">608-2002-п</A> );<br> <br> 2.3. надати безоплатно 10 примірників типографського видання<br>ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та<br>затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної<br>науково-проектної документації для визначення історичних ареалів<br>населених місць України" Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого<br>супроводження документа.<br> <br> 3. Супровід ДБН Б.2.2-3-2008 "Склад, зміст, порядок<br>розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних<br>опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для<br>визначення історичних ареалів населених місць України" доручити<br>Державному підприємству "Науково-дослідний і проектний інститут<br>містобудування "НДПIмістобудування" (Онищенко В.), базовій<br>організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом.<br> <br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра В.А.Негоду.<br> <br> Міністр В.С.Куйбіда</FONT></PRE><br>