МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

02.04.2008 N 148


Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду
від 27.09.2007 р. N 218

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 212 ( v0212661-08 ) від 20.05.2008 }З метою однакового оформлення Мінрегіонбудом та
Держспоживстандартом титульних сторінок національних стандартів,
гармонізованих з європейськими нормативними документами, та
коригування дати надання чинності нижченаведених національних
стандартів Н А К А З У Ю:

1. Пункт 1 наказу Мінрегіонбуду від 27.09.2007 р. N 218
( v0218661-07 ) викласти в такій редакції:
"1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2008 року:
- ДСТУ Б EN 1341:2007 Плити з природного каменю для мостіння
вулиць. Вимоги і методи випробовування (EN 1341:2001, IDT);
- ДСТУ Б EN 1342:2007 Брущатка із природного каменю для
мостіння вулиць. Вимоги і методи випробовування (EN 1342:2001,
IDT);
- ДСТУ Б EN 1343:2007 Бордюри з природного каменю для
мостіння вулиць. Вимоги і методи випробовування (EN 1343:2001,
IDT);
- ДСТУ Б EN 1467:2007 Камінь природний. Блоки необроблені.
Вимоги (EN 1467:2003, IDT);
- ДСТУ Б EN 1468:2007 Камінь природний. Плити необроблені.
Вимоги (EN 1468:2003, IDT);
- ДСТУ Б EN 1469:2007 Вироби з природного каменю.
Облицювальні плити. Вимоги (EN 1469:2004, IDT);
- ДСТУ Б EN 12057:2007 Вироби з природного каменю. Модульні
плитки. Вимоги (EN 12057:2004, IDT);
- ДСТУ Б EN 12058:2007 Вироби з природного каменю. Плитки для
підлоги і сходів. Вимоги (EN 12058:2003, IDT);
- ДСТУ Б В.2.7-147:2008 Будівельні матеріали. Методи
випробовування природного каменю. Визначення морозостійкості (EN
12371:2001, MOD);
- ДСТУ Б EN 13373:2007 Методи випробовування природного
каменю. Визначення геометричних характеристик виробів (EN
13373:2003, IDT);
- ДСТУ Б EN 13755:2007 Методи випробовування природного
каменю. Визначення водопоглинання при атмосферному тиску (EN
13755:2001, IDT), розроблені Технічним комітетом стандартизації
"Будівельні матеріали".

2. Національні стандарти, які прийнято наказом Мінрегіонбуду
від 27.09.2007 р. N 218 ( v0218661-07 ), та ГОСТ 23668-79 "Камень
брусчатый для дорожных покрытий. Технические условия", ДСТУ Б
В.2.7-59-97 "Блоки із природного каменю для виробництва
облицювальних виробів. Загальні технічні умови" та ДСТУ Б
В.2.7-37-95 "Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови"
вважати нормативними документами паралельної дії на території
України на термін з 1 жовтня 2008 року по 31 грудня 2010 року.
{ Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку та
будівництва N 212 ( v0212661-08 ) від 20.05.2008 }

3. ГОСТ 23668-79 "Камень брусчатый для дорожных покрытий.
Технические условия", ДСТУ Б В.2.7-59-97 "Блоки із природного
каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні
умови" та ДСТУ Б В.2.7-37-95 "Плити та вироби із природного
каменю. Технічні умови" вважати такими, що втратили чинність на
території України з 1 січня 2011 року.

4. Пункт 2 наказу Мінрегіонбуду від 27.09.2007 р. N 218
( v0218661-07 ) викласти в такій редакції:
"2. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок):
2.1 Забезпечити державну реєстрацію вказаних національних
стандартів у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.
2.2 Довести цей наказ до користувачів національних
стандартів, зазначених у наказі Мінрегіонбуду від 27.09.2007 р.
N 218".

5. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Д.В.Барзилович) передати до ДП "Укрархбудінформ" як
фондоутримувача сформовані справи зазначених національних
стандартів відповідно до Положення про фонд нормативних документів
у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 р. N 41
( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.03.2005 р. за N 305/10585.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Беркуту А.В.

Міністр В.С.Куйбіда