МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

16.12.2008 N 608


Про прийняття національного стандарту
ДСТУ Б В.2.7-162:2008 "Будівельні матеріали.
Вироби паперово-шаруваті декоративні.
Номенклатура показників"


З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради
Мінрегіонбуду від 27 листопада 2008 року N 156 ( vr156661-08 )
Н А К А З У Ю:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року
національний стандарт ДСТУ Б В.2.7-162:2008 "Будівельні матеріали.
Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників",
розроблений ДП "Український науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів "НДIБМВ".

2. З набранням чинності ДСТУ Б В.2.7-:2008 вважати таким, що
втратив чинність на території України, ГОСТ 4.229-83 "СПКП.
Строительство. Пластики бумажно-слоистые декоративные.
Номенклатура показателей".

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) передати до ДП "Укрархбудінформ" як
фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного
стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів
у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41
( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.03.2005 за N 305/10585.

4. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):

4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного
національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного
національного стандарту відповідно до замовлень за умови
використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на
виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної
бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ).

4.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники зазначеного національного стандарту одержувачам,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002
N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язкових
примірників документів" і спільним наказом Держспоживстандарту
України та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ).

5. Супровід ДСТУ Б В.2.7-162:2008 "Будівельні матеріали.
Вироби паперово-шаруваті декоративні. Номенклатура показників"
доручити ДП "Український науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та
виробів "НДIБМВ" як базовій організації з науково-технічної
діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу
Держбуду України від 23.06.2004 N 135 ( v0135509-04 ).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.Куйбіда