МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

25.12.2008 N 652


Про прийняття національного стандарту
ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків
і споруд. Плити залізобетонні суцільні
для перекриттів житлових і громадських
будівель. Технічні умови"


З метою удосконалення нормативної бази у будівельному
комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради
інрегіонбуду від 11 грудня 2008 року N 175 ( vr175661-08 )
Н А К А З У Ю:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року
національний стандарт ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків і
споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і
громадських будівель. Технічні умови", розроблений Державним
науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій.

2. Надати ДСТУ Б В.2.6-58:2008 статус регламентних технічних
умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20.12.2006 N 1764 ( 1764-2006-п ) "Про затвердження Технічного
регламенту будівельних виробів, будівель та споруд".

3. Вважати таким, що втратив чинність на території України,
ГОСТ 12767-80 "Плиты железобетонные сплошные для перекрытий жилых
и общественных зданий. Технические условия" з 1 січня 2011 року.

4. ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити
залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і громадських
будівель. Технічні умови" та ГОСТ 12767-80 "Плиты железобетонные
сплошные для перекрытий жилых и общественных зданий. Технические
условия" вважати нормативними документами паралельної дії на
території України на термін з 1 липня 2009 року по 31 грудня
2010 року.

5. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.):

5.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-58:2008 до Переліку
регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність
вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного
регламенту будівельних виробів, будівель та споруд
( 1764-2006-п ).

5.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувача
сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно
до Положення про Фонд нормативних документів у сферах
містобудування, будівництва та промисловості будівельних
матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41
( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16.03.2005 за N 305/10585.

6. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.):

6.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного
національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

6.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного
національного стандарту відповідно до замовлень за умови
використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на
виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної
бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ).

6.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського видання
примірники зазначеного національного стандарту одержувачам,
визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002
N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язкових
примірників документів" і спільним наказом Держспоживстандарту
України та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ).

7. Супровід ДСТУ Б В.2.6-58:2008 "Конструкції будинків і
споруд. Плити залізобетонні суцільні для перекриттів житлових і
громадських будівель. Технічні умови" доручити Державному
науково-дослідному інституту будівельних конструкцій як базовій
організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом
діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004
N 135 ( v0135509-04 ).

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр В.Куйбіда