Об утверждении государственных строительных норм


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 13.03.2009 N 104 Про затвердження державних будівельних норм З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення науково-технічної радиМінрегіонбуду від 26.02.2009 N 19 ( vr019661-09 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 вересня 2009 рокуДБН Б. 1.1-9-2009 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодженнята затвердження генеральних планів сільських населених пунктів". 2. З набранням чинності ДБН Б.1.1-9-2009 вважати такими, щовтратив чинність з 1 вересня 2009 року, ДБН Б.2.4-2-94 "Види,склад, порядок розроблення, погодження та затвердженнямістобудівної документації для сільських поселень". 3. ДП "Укрархбудінформ" (В.М.Чеснок): 3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН Б.1.1-9-2009"Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердженнягенеральних планів сільських населених пунктів" за умовидотримання вимог статті 19 Закону України від 17.05.2001N 2408-III ( 2408-14 ) "Про стандартизацію" про спрямуваннякоштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зістандартизації, розвиток науково-технічної бази. 3.2. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники державних будівельних норм одержувачам, визначенимпостановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставлянняобов'язкових примірників документів" від 10.05.2002 N 608( 608-2002-п ). 4. Супровід ДБН Б.1.1-9-2009 "Склад, зміст, порядокрозроблення, погодження та затвердження генеральних планівсільських населених пунктів" доручити Українськомунауково-дослідному і проектному інституту цивільного сільськогобудівництва "УкрНДІПроцивільсільбуд" як базовій організації знауково-технічної діяльності за визначеним напрямом. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра В.А.Негоду. Міністр В.Куйбіда