МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ Н А К А З 16.12.2009 N 180 Про внесення змін до Регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури З метою приведення у відповідність Регламенту роботиДержархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензуваннягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури, затвердженого наказом від 23.11.2009 N 169( v0169676-09 ), з Тимчасовим регламентом Державноїархітектурно-будівельної інспекції, затвердженим наказомДержархбудінспекції від 30.12.2008 р. N 230, Н А К А З У Ю: 1. До Регламенту роботи Держархбудінспекції та їїтериторіальних органів з ліцензування господарської діяльності,пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженогонаказом від 23.11.2009 N 169 ( v0169676-09 ), внести такі зміни: 1.1. Пункт 2.2 викласти у такій редакції: "Заява та іншіпідготовлені документи згідно з примірними формами, наведеними удодатках 1-6 (далі - документи), що надійшли до органуліцензування, реєструються в канцелярії та передаються на розглядкерівнику органу ліцензування або заступнику, який координуєроботу відповідного структурного підрозділу. Після поверненнядокументів від керівника (заступника керівника) вони передаються увідповідний структурний підрозділ органу ліцензування, якимвноситься запис до журналу обліку заяв та видачі ліцензій, заформою, наведеною у додатку 7. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються та скріплюютьсяпечаткою Держархбудінспекції.". 1.2. Пункт 2.5 викласти у такій редакції: "У разі поданнязаяви та документів щодо отримання ліцензії або внесення змін допереліку робіт діючої ліцензії, а також видачі дубліката ліцензіїабо переліку видів робіт до Держархбудінспекції, зазначенідокументи передаються для розгляду керівнику органу ліцензування(заступнику керівника) з підготовленим супровідним листом дляподальшого повернення матеріалів суб'єкту господарювання знаданням адреси територіального органу, до якого слід звернутисяіз зазначеною заявою". 2. Відділу моніторингу та аналітичного забезпечення(Кашпір В.О.) забезпечити розміщення на офіційному сайтіДержархбудінспекції змін, внесених до Регламенту роботиДержархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензуваннягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури. Керівникам територіальних органів Держархбудінспекціїзабезпечити доведення до відома інформації про зазначені зміни досуб'єктів господарювання, які мають намір отримати ліцензію. 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Начальник В.Г.Мухін