КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 1996 р. N 932
Київ
Про заходи щодо забезпечення збереження
будівлі Одеського державного академічного
театру опери та балету

На виконання Указу Президента України від 5 квітня 1996 р.
N 242 ( 242/96 ) "Про забезпечення збереження будівлі Одеського
державного академічного театру опери та балету" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити програму комплексної реконструкції та
реставрації Одеського державного академічного театру опери та
балету (додається).
2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів передбачати
під час підготовки проектів Державного бюджету України на
1997-1999 роки кошти на проведення реконструкції та реставрації
зазначеного театру з урахуванням фінансування цих робіт з бюджетів
Одеської області та м. Одеси.
3. Доручити Державному комітетові у справах містобудування і
архітектури разом з Одеською обласною державною адміністрацією
визначити виконавця проведення реконструкції та реставрації
Одеського державного академічного театру опери та балету на
конкурсній основі.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 932
ПРОГРАМА
комплексної реконструкції та реставрації будівлі
Одеського державного академічного театру опери та
балету

------------------------------------------------------------------
Назва заходу | Виконавець | Термін
| | виконання
------------------------------------------------------------------

1. Визначити замовника та Одеська обласна серпень
створення дирекції проведення держадміністрація 1996 р.
реконструкції та реставрації
театру

2. Визначення генеральної Одеська обласна - " -
проектної організації держадміністра-
ція,
Держкоммісто-
будування

3. Визначення генеральної Одеська обласна - " -
підрядної організації на держадміністрація
виконання будівельних та
ремонтно-реставраційних робіт

4. Проведення інвентаризації, Одеська обласна вересень
аналізу та експертизи виконаних держадміністра- 1996 р.
в попередні роки ція,
науково-дослідних, пошукових, Держкоммісто-
проектних, будівельних та будування
реставраційних робіт із
забезпечення збереження будівлі
театру, його реконструкції та
реставрації

5. Проведення першочергових Одеська обласна грудень
науково-дослідних, геологічних, держадміністра- 1996 р.
геофізичних та інших ція,
інженерно-пошукових робіт із Держкоммісто-
забезпеченням збереження будівлі будування,
театру для подальшого Держжитлокомун-
проектування інженерно-технічних госп, Націо-
рішень нальна академія
наук (за
згодою)

Обстеження технічного стану
прилеглої території, інженерних
мереж, обладнання та окремих
вузлів конструкцій театру

Архітектурні та
інженерно-технічні обмірювання
будівлі театру

6. Розроблення проектної Одеська обласна 1997 рік
документації на першочергові держадміністрація
протиаварійні роботи та їх генеральна
виконання підрядна
організація

7. Проведення першочергових - " - 1996 рік
проектно-дослідницьких та
протиаварійних робіт щодо
забезпечення збереження будівлі
театру

8. Організація геомоніторингу Одеська обласна 1996 -
прилеглої території та будівлі держадміністра- 1998 роки
театру для проведення постійного ція, генеральна
геодезичного і спеціального проектна
нагляду за їх станом організація

9. Розроблення та затвердження - " - вересень -
технологічного і реставраційного грудень
завдання на проведення 1996 р.
реконструкції та реставрації
театру

10. Розроблення і затвердження Одеська обласна січень
техніко-економічного держадмініста- 1997 р.
обгрунтування на комплексну ція,
реконструкцію та реставрацію Держкоммісто-
театру будування,
Мінкультури

11. Проведення міжнародних Одеська обласна 1997 - 1998
торгів (тендерів) на поставку держадміністра- роки
інженерно-технічного обладнання ція, МЗЕЗторг,
для театру Держкоммісто-
будування

12. Проведення комплексної Одеська обласна 1997- 1998
реконструкції та реставрації держадміністра- роки
театру ція,
Держкоммісто-
будування,
генеральні
проектна і
підрядна
організації