П О С Т А Н О В А
від 8 квітня 1998 р. N 474
Київ
Про внесення змін до Положення про
порядок накладення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України, що передбачають безпірне списання
(стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності у банках" ( 642/97-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок накладення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 ( 244-95-п )
(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164), такі зміни:
1. У пунктах 3 і 8 слово "Держкоммістобудування" замінити
словом "Держбудом".
2. Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. У разі несплати штрафу в зазначений термін він
стягується інспекцією за рішенням суду (арбітражного суду)".
3. У пункті 12 слова "відповідну податкову" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.24