П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про
основи містобудування

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону України про
основи містобудування.
2. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, з
питань розвитку базових галузей народного господарства, з питань
агропромислового комплексу, з питань відродження та соціального
розвитку села, з питань економічних реформ і управління народним
господарством, у питаннях законодавства і законності разом з
Кабінетом Міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій
інших комісій та народних депутатів у двотижневий строк
доопрацювати проект Закону України про основи містобудування і
внести його на розгляд Верховної Ради України.


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м. Київ, 27 жовтня 1992 року
N 2738-XII