Постановление 1550. Об утверждении Порядка использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 2 жовтня 2003 р. N 1550<br> Київ<br> <br> { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ<br> N 706 ( <A HREF="250457">706-2006-п</A> ) від 22.05.2006 }<br> <br> Про затвердження Порядку використання<br> субвенції з державного бюджету місцевим<br> бюджетам на будівництво та придбання<br> житла окремим категоріям громадян<br> <br> { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ<br> N 323 ( <A HREF="242215">323-2006-п</A> ) від 15.03.2006 }<br> <br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Порядок використання субвенції з державного<br>бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла<br>окремим категоріям громадян, що додається.<br> <br> 2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,<br>Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям<br>забезпечити своєчасне використання субвенцій з державного бюджету<br>місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим<br>категоріям громадян.<br> <br> 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету<br>Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 820 ( <A HREF="104622">820-2002-п</A> ) "Про<br>затвердження Порядку перерахування з державного бюджету місцевим<br>бюджетам субвенції для будівництва та придбання житла окремим<br>категоріям громадян, її цільового використання, визначення ціни<br>житла та його розподілу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24,<br>ст. 1173).<br> <br> 4. Порядок, затверджений цією постановою, набирає чинності з<br>дня її опублікування, крім частини, що передбачає<br>надання субвенцій для фінансування житлового будівництва та<br>придбання житла особам рядового і начальницького складу<br>кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, що<br>набирає чинності з 1 січня 2004 року.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ<br> <br> Інд. 29<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 2 жовтня 2003 р. N 1550<br> <br> ПОРЯДОК<br> використання субвенції з державного бюджету<br> місцевим бюджетам на будівництво та придбання<br> житла окремим категоріям громадян<br> <br> { У тексті Порядку "Національний координаційний центр<br> адаптації військовослужбовців, звільнених у запас<br> або відставку, та конверсії колишніх військових<br> об'єктів" в усіх відмінках замінено словами <br> "Державний департамент адаптації військовослужбовців,<br> звільнених у запас або відставку, та конверсії<br> колишніх військових об'єктів" у відповідному<br> відмінку згідно з Постановою КМ N 323 ( <A HREF="242215">323-2006-п</A> )<br> від 15.03.2006 }<br> <br> <br> 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів<br>передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний<br>рік субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для<br>будівництва та придбання житла військовослужбовцям, особам<br>рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та<br>органів внутрішніх справ, учасникам бойових дій в Афганістані та<br>воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей<br>військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу<br>кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, що<br>загинули під час виконання службових обов'язків, а також<br>військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу<br>кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ,<br>звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком,<br>вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають<br>на квартирному обліку за місцем проживання (далі -<br>військовослужбовці та члени їх сімей).<br> <br> 2. Органи Державного казначейства щомісяця до 25 числа<br>перераховують зазначену у пункті 1 цього Порядку субвенцію з<br>державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим,<br>обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, а в<br>грудні - до 20 числа поточного бюджетного періоду.<br> <br> 3. Кошти, що надійшли до місцевого бюджету як субвенція,<br>спрямовуються на фінансування будівництва об'єктів житла (у тому<br>числі об'єктів незавершеного будівництва), пайової участі в<br>будівництві житла, яке вводиться в експлуатацію в поточному році,<br>або на його придбання для військовослужбовців та членів їх сімей.<br>Пріоритетним є спрямування цих коштів на завершення будівництва<br>житлових будинків з високим рівнем будівельної готовності.<br> <br> 4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, що<br>здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними<br>органами, до 15 березня року, що передує плановому, подають Раді<br>міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським держадміністраціям відомості про<br>кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному<br>обліку за місцем проходження служби станом на 1 січня року, що<br>передує плановому, у розрізі відповідних регіонів.<br> <br> 5. Районні держадміністрації в Автономній Республіці Крим,<br>областях, мм. Києві та Севастополі разом з виконавчими органами<br>сільських, селищних, міських, районних у містах рад (далі -<br>виконавчі органи рад) за участю відповідних військових<br>комісаріатів, органів управління кримінально-виконавчої системи та<br>органів внутрішніх справ до 1 березня року, що передує плановому,<br>уточнюють відомості щодо кількості військовослужбовців та членів<br>їх сімей, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих<br>органах відповідних рад. Довідки про їх кількість подаються<br>районними держадміністраціями до 15 березня Раді міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським держадміністраціям.<br> <br> 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,<br>Київська та Севастопольська міські держадміністрації на підставі<br>одержаних даних формують зведену довідку щодо загальної кількості<br>військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення<br>житлових умов, враховують наведені у ній відомості під час<br>формування програм (планів) житлового забезпечення на відповідний<br>рік та подають її до 1 квітня року, що передує плановому,<br>Державному департаменту адаптації військовослужбовців, звільнених<br>у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів<br>для подальшого узагальнення і подання Мінфіну до 15 квітня для<br>врахування під час формування показників Державного бюджету<br>України на наступний рік.<br> <br> 7. Органи, зазначені в пунктах 4-6 цього Порядку, подають<br>відомості про кількість військовослужбовців та членів їх сімей,<br>які перебувають на квартирному обліку, за формою згідно з<br>додатком.<br> <br> 8. Будівництво та придбання житла для військовослужбовців та<br>членів їх сімей здійснюється згідно з програмами (планами)<br>житлового забезпечення на відповідний рік, які розробляються Радою<br>міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими, районними держадміністраціями (з<br>урахуванням кількості зазначених осіб за місцем їх перебування на<br>квартирному обліку) та подаються в установленому порядку на<br>затвердження відповідним радам.<br> <br> 9. З метою раціонального використання коштів вартість 1 кв.<br>метра загальної площі побудованого або придбаного житла не повинна<br>перевищувати середньорегіональної вартості спорудження житла, яка<br>щокварталу визначається Держбудом.<br> <br> 10. Будівництво (придбання) житла за рахунок коштів<br>зазначеної у пункті 1 цього Порядку субвенції здійснюється згідно<br>із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за<br>державні кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ).<br> <br> 11. Розподіл і надання побудованих (придбаних) житлових<br>приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей здійснюється<br>згідно з житловим законодавством.<br> <br> 12. Контроль за додержанням органами виконавчої влади та<br>органами місцевого самоврядування вимог законодавства під час<br>надання побудованих (придбаних) житлових приміщень<br>військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом<br>здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням<br>штатів, здійснюється Державним департаментом адаптації<br>військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та<br>конверсії колишніх військових об'єктів.<br> <br> <br> Зразок Додаток<br> до Порядку<br> <br> ДОВІДКА<br> про кількість громадян, які перебувають на<br> квартирному обліку у виконавчих органах<br> рад та за місцем проходження служби<br> <br> (осіб)<br>------------------------------------------------------------------<br> | Строк перебування на<br> Категорія громадян | квартирному обліку<br> |-------------------------------<br> | 1-3 | 4-6 | 7-10 | понад<br> |роки | років | років | 10 років<br>------------------------------------------------------------------<br>1. Військовослужбовці, усього<br> <br> З них учасники бойових дій в<br>Афганістані та воєнних конфліктів<br>у зарубіжних країнах<br> <br>2. Військовослужбовці, звільнені в<br>запас або відставку<br> <br> З них:<br> <br>1) учасники бойових дій в<br>Афганістані та воєнних конфліктів<br>у зарубіжних країнах<br> <br>2) ветерани військової служби<br> <br> у тому числі особи, яким на 1<br>січня 2001 р. виповнилося 60 і<br>більше років<br> <br>3. Учасники бойових дій в<br>Афганістані та воєнних конфліктів<br>у зарубіжних країнах (крім осіб,<br>визначених у пункті 1 та у<br>підпункті 1 пункту 2)<br> <br>4. Члени сімей<br>військовослужбовців, які загинули<br>під час виконання службових<br>обов'язків<br> <br>Усього в регіоні<br> <br> ---------- ---------- ----------------------<br> (посада) (підпис) (ініціали та прізвище)<br> <br>Примітка. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,<br> Київська та Севастопольська міські держадміністрації<br> заповнюють пункти 1-4, міністерства та інші центральні<br> органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво<br> військовими формуваннями, - пункт 1,<br> райдержадміністрації та виконавчі органи рад - пункти<br> 2-4.</FONT></PRE><br>