КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 1 серпня 2006 р. N 1045
Київ

Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників
у населених пунктах


Відповідно до статті 28 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів" ( 2807-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах, що додається.

2. Міністерству будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства затвердити до 15 грудня 2006 р.
зразки акта обстеження зелених насаджень і ордера на їх видалення,
методику визначення відновної вартості зелених насаджень.


Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1045

ПОРЯДОК
видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах


1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів,
газонів і квітників (далі - зелені насадження) на території
населеного пункту.

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;

реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також
самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш
як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах
населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що
затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній
зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній
підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі
водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і
кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників
з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та
надзвичайної ситуації.

3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту
здійснюється за рішенням виконавчого органу міської, селищної,
сільської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера
(крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку).

4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є
заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення
зелених насаджень.

Компетентний орган протягом трьох днів після надходження
заяви затверджує склад відповідної комісії.

До складу комісії включаються представники заявника, власника
земельної ділянки (користувача), компетентного органу, а також
інших заінтересованих організацій.

Комісія у п'ятиденний строк після її затвердження визначає
стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і
складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню, за
зразком, затвердженим Мінбудом.

Акт складається у чотирьох примірниках і подається на
погодження з територіальним органом Мінприроди у триденний строк.
Три примірники погодженого акта повертається комісії, по одному з
яких передається власнику (користувачу) земельної ділянки і
заявнику.

Голова комісії готує в триденний строк проект рішення
компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому
зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають
видаленню і що залишаються на земельній ділянці.

Компетентний орган у тижневий строк після надходження
зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених
насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати
відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

5. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган
видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником
документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що
підлягають видаленню.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і
зразок ордера затверджує Мінбуд.

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться
у разі:

реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також
самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш
як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах
населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що
затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній
зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній
підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі
водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і
кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників
з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та
надзвичайної ситуації.

7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на
об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта
обстеження зелених насаджень, що складається відповідно до пункту
4 цього Порядку.

8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної
та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених
насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян
та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється
негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до
пункту 4 цього Порядку.

9. Видалення зелених насаджень на території меморіального
комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача
без сплати їх відновної вартості.

10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка
перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці
здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки
без сплати їх відновної вартості.

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на
земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній
або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у
власність відповідної особи.