О нормах возмещения командировочных расходов в пределах Украины и за границу


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 5 січня 1998 р. N 10<br> Київ<br> <br> ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ<br> N 663 ( <A HREF="53975">663-99-п</A> ) від 23.04.99 )<br> <br> Про норми відшкодування витрат<br> на відрядження в межах України<br> та за кордон<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ<br> N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від 10.07.98 )<br> <br> <br> <br> На виконання вимог підпункту 5.4.8 Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) (у редакції<br>Закону України "Про внесення змін до Закону України від 22 травня<br>1997 р. N 283 ( <A HREF="31975">283/97-ВР</A> ) "Про оподаткування прибутку<br>підприємств") Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Установити для працівників підприємств, установ і<br>організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а<br>також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами,<br>установами та організаціями, що повністю або частково утримуються<br>(фінансуються) за рахунок коштів бюджетів) такі граничні норми<br>добових витрат:<br> а) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у<br>готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у<br>межах України - 6 гривень, для відряджень за кордон - 76 гривень;<br> б) у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях<br>включаються витрати на:<br> одноразове харчування, для відряджень у межах України -<br>4 гривні 40 коп., для відряджень за кордон - 60 гривень;<br> дворазове харчування, для відряджень у межах України -<br>2 гривні 60 коп., для відряджень за кордон - 43 гривні;<br> триразове харчування, для відряджень у межах України -<br>1 гривня, для відряджень за кордон - 27 гривень.<br> <br> 2. Установити норми відшкодування витрат на відрядження у<br>межах України та за кордон для державних службовців і працівників<br>підприємств, установ та організацій, що повністю або частково<br>утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, згідно з<br>додатком N 1.<br> Державним службовцям і працівникам зазначених підприємств,<br>установ та організацій, які перебувають за кордоном тривалий<br>термін і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та<br>працівникам дипломатичних установ України, які перебувають за<br>кордоном у довготерміновому відрядженні та отримують виплати в<br>іноземній валюті, у разі відрядження в межах країни перебування<br>добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків норм добових<br>витрат, визначених у додатку 1 до цієї постанови для даної країни,<br>залежно від кількості разів харчування на добу, вартість якого<br>включена до рахунку на оплату вартості проживання у готелях. У<br>разі відрядження у межах країни перебування терміном на одну добу<br>добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених<br>норм. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ <br>N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від 10.07.98 )<br> <br> 3. Граничні норми добових витрат, норми добових витрат та<br>граничні норми відшкодування витрат на наймання житлових приміщень<br>для державних службовців, а також інших осіб, які направляються у<br>відрядження підприємствами, установами та організаціями, що<br>повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів<br>бюджетів, при відрядженні за межі України переглядаються у разі<br>зміни прогнозного офіційного обмінного курсу національної валюти<br>України до долара США за поданням Міністерства фінансів після<br>прийняття Закону України про державний бюджет на наступний рік.<br>( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ <br>N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від 10.07.98 )<br> <br> 4. Підприємства, установи та організації, що направляють<br>працівників у відрядження за кордон, забезпечують їх коштами у<br>національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у<br>вільно конвертованій валюті у вигляді авансу на поточні витрати у<br>розмірах, обумовлених реальними потребами в країні перебування<br>згідно із встановленими нормами. Перерахунок норм, встановлених у<br>гривнях, у долари США здійснюється за прогнозним офіційним<br>обмінним курсом на поточний рік національної валюти України до<br>долара США, а в національну валюту країни, куди відряджається<br>працівник, або в іншу вільно конвертовану валюту - за крос-курсом,<br>розрахованим за офіційним валютним курсом, встановленим<br>Національним банком України до цих валют та долара США на день<br>видачі авансу.<br> Під час перерахунку норм у 1998 році застосовується<br>прогнозний офіційний курс обміну національної валюти України до<br>долара США - 1,9 гривні за 1 долар США.<br> Залишок коштів понад суму, використану згідно з авансовим<br>звітом, підлягає поверненню працівником до каси підприємства,<br>установи та організації у грошових одиницях, в яких було видано<br>аванс, але не пізніше 3 робочих днів після повернення з<br>відрядження; в разі застосування корпоративних пластикових карток<br>міжнародних платіжних систем - не пізніше 10, а з дозволу<br>керівника (за наявності поважних причин) - 20 робочих днів. Якщо<br>працівник не повернув залишок коштів до каси підприємства,<br>установи, організації, відповідна сума стягується бухгалтерією в<br>установленому законодавством порядку.<br>( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від<br> 10.07.98 )<br> <br> 5. Термін відрядження визначається керівником, але не може<br>перевищувати - в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60<br>календарних днів.<br> Термін відрядження працівників, які направляються для<br>виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і<br>будівельних робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва<br>об'єктів. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ <br>N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від 10.07.98 )<br> <br> 6. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам,<br>які направляються у відрядження в межах України і за кордон<br>підприємствами, установами та організаціями, що повністю або<br>частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за<br>наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати:<br> на харчування, вартість якого включена до рахунку вартості<br>проживання у готелях, при одноразовому харчуванні не більш як<br>20 відсотків, при дворазовому - 40 відсотків при триразовому<br>харчуванні - 60 відсотків норм добових витрат для країни, куди<br>відряджається працівник, визначених у графі 2 додатка N 1 до цієї<br>постанови;<br> на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження<br>і назад, а також за місцем відрядження;<br> на побутові послуги, що надаються у готелях (прання, чистка,<br>лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш<br>як 10 відсотків норм добових витрат для країни, куди відряджається<br>працівник, визначених у графі 2 додатка N 1 до цієї постанови, за<br>всі дні проживання;<br> на бронювання місць у готелях у розмірах не більш як 50<br>відсотків вартості місця за добу;<br> на користування постільними речами в поїздах;<br> на користування у готелях холодильником і телевізором; <br>( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ <br>N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від 10.07.98 )<br> на комісійні у разі обміну валюти.<br> Відшкодування витрат на службові телефонні переговори<br>проводиться в розмірах, погоджених з керівником.<br> <br> 7. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших<br>осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами<br>та організаціями, що повністю або частково утримуються<br>(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м'якому вагоні, в<br>каютах, що оплачуються за 1 - 4 групою тарифних ставок, на суднах<br>морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового<br>флоту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу,<br>фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування<br>витрат на наймання житлового приміщення та на перевезення до<br>30 кілограмів багажу понад кількість багажу, вартість перевезення<br>якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким<br>користується працівник, відшкодовуються в кожному випадку з<br>дозволу керівника згідно з підтвердними документами.<br> <br> 8. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі<br>витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно<br>до діючих норм за кілометр пробігу та затвердженого маршруту.<br> <br> 9. Міністерству фінансів розробити та затвердити інструкцію<br>про порядок відряджень за кордон і в межах України.<br> <br> 10. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців<br>визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно<br>Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою<br>безпеки, Державним комітетом у справах охорони державного кордону,<br>Головним управлінням командуючого Національною гвардією,<br>Управлінням державної охорони, Міністерством з питань надзвичайних<br>ситуацій, а військовослужбовців Державної фельд'єгерської служби<br>при Державному комітеті зв'язку - також Державним комітетом<br>зв'язку.<br> <br> 11. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету<br>Міністрів України згідно з додатком N 2.<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО<br> <br> Інд.26<br> <br> <br> Додаток N 1<br> до постанови Кабінету Міністрів України<br> від 5 січня 1998 р. N 10<br> <br> НОРМИ<br> відшкодування витрат на відрядження у межах України<br> та за кордон для державних службовців і працівників<br> підприємств, установ та організацій, що повністю або<br> частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів<br> бюджетів<br> <br> <br> (у гривнях)<br>------------------------------------------------------------------------<br>| | Норма добових витрат | |<br>| |-------------------------------------| |<br>| |у разі коли | у разі включення | Граничні |<br>| Назва країни |до рахунків на | витрат на харчування| норми від- |<br>| |оплату вартос- |до рахунків на оплату| шкодуван- |<br>| |ті проживання |вартості проживання у| ня витрат |<br>| |у готелях не | готелях | на найман- |<br>| |включаються |---------------------| ня житло- |<br>| |витрати на |одно- |двора-|трира- | вого примі-|<br>| |харчування |разове| зове |зове | щення за |<br>| | |харчу-|харчу-|харчу- | добу |<br>| | |вання |вання |вання | |<br>------------------------------------------------------------------------<br> Австралія 61 48 34 22 до 150<br> Австрія 76 60 43 27 до 200<br> Азербайджан 19 15 11 7 до 130<br> Албанія 53 42 30 19 до 190<br> Алжир 67 53 38 24 до 150<br> Ангола 76 60 43 27 до 170<br> Андорра 69 55 39 25 до 195<br> Антигуа і Барбуда 65 51 36 23 до 200<br> Аргентина 67 53 38 24 до 230<br> Афганістан 68 54 38 24 до 120<br> Багамські Острови 61 48 34 22 до 120<br> Бангладеш 57 45 32 21 до 120<br> Барбадос 59 47 33 21 до 150<br> Бахрейн 67 53 38 24 до 150<br> Білорусь 19 15 11 7 до 130<br> Беліз 59 47 33 21 до 120<br> Бельгія 76 60 43 27 до 325<br> Бенін 70 55 39 25 до 130<br> Бермудські Острови 53 42 30 19 до 140<br> Болгарія 50 40 28 18 до 170<br> Болівія 59 47 33 21 до 120<br> Боснія і<br> Герцоговина 57 45 32 21 до 190<br> Ботсвана 59 47 33 21 до 140<br> Бразилія 65 51 36 23 до 265<br> Бруней 46 36 26 17 до 120<br> Буркіна Фасо 76 60 43 27 до 160<br> Бурунді 63 50 35 23 до 120<br> Вануату 67 53 38 24 до 120<br> Великобританія 76 60 43 27 до 310<br> Венесуела 61 48 34 22 до 120<br> В'єтнам 55 43 31 20 до 130<br> Вірменія 19 15 11 7 до 130<br> Габон 76 60 43 27 до 210<br> Гаїті 63 50 35 23 до 130<br> Гайана 63 50 35 23 до 210<br> Гамбія 63 50 35 23 до 120<br> Гана 63 50 35 23 до 130<br> Гватемала 59 47 33 21 до 120<br> Гвінея 68 54 38 24 до 160<br> Гвінея Бісау 68 54 38 24 до 160<br> Гібралтар 48 38 27 17 до 120<br> Гондурас 59 47 33 21 до 120<br> Гонконг 53 42 30 19 до 230<br> Гренада 61 48 34 22 до 120<br> Греція 76 60 43 27 до 270<br> Грузія 19 15 11 7 до 130<br> Данія 76 60 43 27 до 210<br> Джибуті 72 57 40 26 до 120<br> Домініканська<br> Республіка 59 47 33 21 до 120<br> Еквадор 50 40 28 18 до 120<br> Екваторіальна<br> Гвінея 66 52 37 24 до 120<br> Естонія 38 30 21 14 до 140<br> Ефіопія 76 60 43 27 до 120<br> Єгипет 65 51 36 23 до 200<br> Ємен 66 52 37 24 до 130<br> Заїр 57 45 32 21 до 200<br> Замбія 61 48 34 22 до 250<br> Заморські території 70 55 39 25 до 260<br> Франції<br> Зімбабве 55 43 31 20 до 120<br> Ізраїль 72 57 40 26 до 230<br> Індія 63 50 35 23 до 200<br> Індонезія 59 47 33 21 до 270<br> Ірак 57 45 32 21 до 160<br> Іран 46 36 26 17 до 210<br> Ірландія 51 40 29 18 до 170<br> Ісландія 57 45 32 21 до 130<br> Іспанія 67 53 38 24 до 200<br> Італія 55 43 31 20 до 300<br> Йорданія 59 47 33 21 до 180<br> Кабо Верде 50 40 28 18 до 140<br> Казахстан 19 15 11 7 до 130<br> Кайманові Острови 61 48 34 22 до 220<br> Камбоджа 63 50 35 23 до 120<br> Камерун 72 57 40 26 до 170<br> Канада 57 45 32 21 до 220<br> Катар 59 47 33 21 до 210<br> Кенія 57 45 32 21 до 160<br> Киргизстан 19 15 11 7 до 130<br> Китай 53 42 30 19 до 230<br> Кіпр 65 51 36 23 до 170<br> КНДР 61 48 34 22 до 210<br> Колумбія 61 48 34 22 до 150<br> Коморські Острови 66 52 37 24 до 150<br> Конго 65 51 36 23 до 190<br> Коста-Ріка 59 47 33 21 до 120<br> Кот-д'Івуар 76 60 43 27 до 160<br> Куба 66 52 37 24 до 210<br> Кувейт 51 40 29 18 до 230<br> Лаос 67 53 38 24 до 120<br> Латвія 38 30 21 14 до 200<br> Лесото 61 48 34 22 до 120<br> Литва 38 30 21 14 до 200<br> Ліберія 67 53 38 24 до 120<br> Ліван 48 38 27 17 до 200<br> Лівія 57 45 32 21 до 200<br> Ліхтенштейн 59 47 33 21 до 120<br> Люксембург 76 60 43 27 до 180<br> Маврикій 51 40 29 18 до 130<br> Мавританія 70 55 39 25 до 150<br> Мадагаскар 70 55 39 25 до 130<br> Макао 42 33 24 15 до 150<br> Македонія 57 45 32 21 до 180<br> Малаві 59 47 33 21 до 120<br> Малайзія 42 33 24 15 до 180<br> Малі 76 60 43 27 до 180<br> Мальдіви 44 35 25 16 до 120<br> Мальта 61 48 34 22 до 120<br> Марокко 63 50 35 23 до 120<br> Мексика 55 43 31 20 до 120<br> Мозамбік 72 57 40 26 до 130<br> Молдова 19 15 11 7 до 130<br> Монако 65 51 36 23 до 240<br> Монголія 65 51 36 23 до 150<br> М'янма 55 43 31 20 до 160<br> Намібія 63 50 35 23 до 220<br> Непал 46 36 26 17 до 120<br> Нігер 65 51 36 23 до 210<br> Нігерія 69 55 39 25 до 150<br> Нідерланди 70 55 39 25 до 200<br> Нікарагуа 63 50 35 23 до 140<br> Німеччина 76 60 43 27 до 230<br> Нова Зеландія 40 32 22 14 до 180<br> Норвегія 66 52 37 24 до 210<br> Об'єднані Арабські 61 48 34 22 до 240<br> Емірати<br> Оман 65 51 36 23 до 230<br> Пакистан 55 43 31 20 до 190<br> Палау 42 33 24 15 до 130<br> Панама 61 48 34 22 до 120<br> Папуа - Нова Гвінея 69 55 39 25 до 300<br> Парагвай 51 40 29 18 до 180<br> Перу 59 47 33 21 до 160<br> Південно- 59 47 33 21 до 230<br> Африканська<br> Республіка<br> Польща 50 40 28 18 до 190<br> Португалія 69 55 39 25 до 170<br> Пуерто-Ріко 46 36 26 17 до 120<br> Республіка Корея 63 50 35 23 до 290<br> Росія 29 23 16 10 до 130<br> Руанда 70 55 39 25 до 120<br> Румунія 61 48 34 22 до 190<br> Сальвадор 40 32 22 14 до 120<br> Самоа 38 30 21 14 до 120<br> Сан-Марино 44 35 25 16 до 170<br> Сан-Томе і Принсіпі 50 40 28 18 до 120<br> Саудівська Аравія 74 58 41 27 до 230<br> Свазіленд 53 42 30 19 до 120<br> Сейшельські<br> Острови 76 60 43 27 до 270<br> Сенегал 76 60 43 27 до 150<br> Сент-Люсія 61 48 34 22 до 150<br> Сьєрра-Леоне 63 50 35 23 до 120<br> Сірія 65 51 36 23 до 190<br> Сінгапур 65 51 36 23 до 260<br> Словаччина 46 36 26 17 до 140<br> Словенія 57 45 32 21 до 170<br> Сомалі 57 45 32 21 до 120<br> США 67 53 38 24 до 285<br> Судан 74 58 41 27 до 260<br> Суринам 74 58 41 27 до 130<br> Таджикистан 19 15 11 7 до 130<br> Таїланд 59 47 33 21 до 150<br> Тайвань 42 33 24 15 до 140<br> Танзанія 57 45 32 21 до 120<br> Того 72 57 40 26 до 120<br> Тонга 51 40 29 18 до 120<br> Трінідад і Тобаго 63 50 35 23 до 150<br> Туніс 57 45 32 21 до 190<br> Туреччина 67 53 38 24 до 190<br> Туркменістан 19 15 11 7 до 130<br> Уганда 69 55 39 25 до 130<br> Угорщина 52 41 29 19 до 180<br> Узбекистан 19 15 11 7 до 130<br> Україна 6 4,4 2,6 1,0 до 50<br> Уругвай 52 41 29 19 до 180<br> Фіджі 52 41 29 19 до 120<br> Філіппіни 53 42 30 19 до 230<br> Фінляндія 70 55 39 25 до 280<br> Франція 76 60 43 27 до 250<br> Хорватія 57 45 32 21 до 190<br> Центрально- 76 60 43 27 до 190<br> Африканська<br> Республіка<br> Чад 76 60 43 27 до 120<br> Чехія 46 36 26 17 до 190<br> Чилі 57 45 32 21 до 230<br> Швейцарія 76 60 43 27 до 200<br> Швеція 76 60 43 27 до 240<br> Шрі-Ланка 59 47 33 21 до 120<br> Югославія 57 45 32 21 до 190<br> Ямайка 69 55 39 25 до 170<br> Японія 76 60 43 27 до 420<br> <br> <br>( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ <br>N 1046 ( <A HREF="45906">1046-98-п</A> ) від 10.07.98 )<br> <br> <br> Міністр<br> Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ<br> <br> <br> Додаток N 2<br> до постанови Кабінету Міністрів України<br> від 5 січня 1998 р. N 10<br> <br> ПЕРЕЛІК<br> постанов Кабінету Міністрів України,<br> що втратили чинність<br> <br> <br> 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р.<br>N 344 ( <A HREF="11986">344-94-п</A> ) "Про Порядок відшкодування витрат при<br>короткотермінових відрядженнях за кордон" (ЗП України, 1994 р.,<br>N 9, ст. 228), крім додатка N 2.<br> <br> 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня<br>1995 р. N 182 ( <A HREF="17480">182-95-п</A> ) "Про нові норми відшкодування витрат<br>на службові відрядження в межах України та на територію держав -<br>учасниць СНД" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 136).<br> <br> 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1995 р.<br>N 980 ( <A HREF="19719">980-95-п</A> ) "Про збільшення норм відшкодування витрат на<br>службові відрядження" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 118).<br> <br> 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня<br>1996 р. N 1092 ( <A HREF="28196">1092-96-п</A> ) "Про нову редакцію пункту 10<br>постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р.<br>N 182" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 485).<br> <br> <br> Міністр<br> Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ</FONT></PRE><br>