КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 5 січня 1998 р. N 10
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 663 ( 663-99-п ) від 23.04.99 )

Про норми відшкодування витрат
на відрядження в межах України
та за кордон

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1046 ( 1046-98-п ) від 10.07.98 )На виконання вимог підпункту 5.4.8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (у редакції
Закону України "Про внесення змін до Закону України від 22 травня
1997 р. N 283 ( 283/97-ВР ) "Про оподаткування прибутку
підприємств") Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити для працівників підприємств, установ і
організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а
також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, що повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок коштів бюджетів) такі граничні норми
добових витрат:
а) у разі коли до рахунків на оплату вартості проживання у
готелях не включаються витрати на харчування, для відряджень у
межах України - 6 гривень, для відряджень за кордон - 76 гривень;
б) у разі коли до рахунків вартості проживання у готелях
включаються витрати на:
одноразове харчування, для відряджень у межах України -
4 гривні 40 коп., для відряджень за кордон - 60 гривень;
дворазове харчування, для відряджень у межах України -
2 гривні 60 коп., для відряджень за кордон - 43 гривні;
триразове харчування, для відряджень у межах України -
1 гривня, для відряджень за кордон - 27 гривень.

2. Установити норми відшкодування витрат на відрядження у
межах України та за кордон для державних службовців і працівників
підприємств, установ та організацій, що повністю або частково
утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, згідно з
додатком N 1.
Державним службовцям і працівникам зазначених підприємств,
установ та організацій, які перебувають за кордоном тривалий
термін і отримують заробітну плату в іноземній валюті, та
працівникам дипломатичних установ України, які перебувають за
кордоном у довготерміновому відрядженні та отримують виплати в
іноземній валюті, у разі відрядження в межах країни перебування
добові витрати відшкодовуються у розмірі 80 відсотків норм добових
витрат, визначених у додатку 1 до цієї постанови для даної країни,
залежно від кількості разів харчування на добу, вартість якого
включена до рахунку на оплату вартості проживання у готелях. У
разі відрядження у межах країни перебування терміном на одну добу
добові витрати відшкодовуються у розмірі 50 відсотків зазначених
норм. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1046 ( 1046-98-п ) від 10.07.98 )

3. Граничні норми добових витрат, норми добових витрат та
граничні норми відшкодування витрат на наймання житлових приміщень
для державних службовців, а також інших осіб, які направляються у
відрядження підприємствами, установами та організаціями, що
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів
бюджетів, при відрядженні за межі України переглядаються у разі
зміни прогнозного офіційного обмінного курсу національної валюти
України до долара США за поданням Міністерства фінансів після
прийняття Закону України про державний бюджет на наступний рік.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1046 ( 1046-98-п ) від 10.07.98 )

4. Підприємства, установи та організації, що направляють
працівників у відрядження за кордон, забезпечують їх коштами у
національній валюті країни, куди відряджається працівник, або у
вільно конвертованій валюті у вигляді авансу на поточні витрати у
розмірах, обумовлених реальними потребами в країні перебування
згідно із встановленими нормами. Перерахунок норм, встановлених у
гривнях, у долари США здійснюється за прогнозним офіційним
обмінним курсом на поточний рік національної валюти України до
долара США, а в національну валюту країни, куди відряджається
працівник, або в іншу вільно конвертовану валюту - за крос-курсом,
розрахованим за офіційним валютним курсом, встановленим
Національним банком України до цих валют та долара США на день
видачі авансу.
Під час перерахунку норм у 1998 році застосовується
прогнозний офіційний курс обміну національної валюти України до
долара США - 1,9 гривні за 1 долар США.
Залишок коштів понад суму, використану згідно з авансовим
звітом, підлягає поверненню працівником до каси підприємства,
установи та організації у грошових одиницях, в яких було видано
аванс, але не пізніше 3 робочих днів після повернення з
відрядження; в разі застосування корпоративних пластикових карток
міжнародних платіжних систем - не пізніше 10, а з дозволу
керівника (за наявності поважних причин) - 20 робочих днів. Якщо
працівник не повернув залишок коштів до каси підприємства,
установи, організації, відповідна сума стягується бухгалтерією в
установленому законодавством порядку.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1046 ( 1046-98-п ) від
10.07.98 )

5. Термін відрядження визначається керівником, але не може
перевищувати - в межах України 30 календарних днів, за кордон - 60
календарних днів.
Термін відрядження працівників, які направляються для
виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і
будівельних робіт, не повинен перевищувати періоду будівництва
об'єктів. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1046 ( 1046-98-п ) від 10.07.98 )

6. Установити, що державним службовцям, а також іншим особам,
які направляються у відрядження в межах України і за кордон
підприємствами, установами та організаціями, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за
наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати:
на харчування, вартість якого включена до рахунку вартості
проживання у готелях, при одноразовому харчуванні не більш як
20 відсотків, при дворазовому - 40 відсотків при триразовому
харчуванні - 60 відсотків норм добових витрат для країни, куди
відряджається працівник, визначених у графі 2 додатка N 1 до цієї
постанови;
на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження
і назад, а також за місцем відрядження;
на побутові послуги, що надаються у готелях (прання, чистка,
лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш
як 10 відсотків норм добових витрат для країни, куди відряджається
працівник, визначених у графі 2 додатка N 1 до цієї постанови, за
всі дні проживання;
на бронювання місць у готелях у розмірах не більш як 50
відсотків вартості місця за добу;
на користування постільними речами в поїздах;
на користування у готелях холодильником і телевізором;
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1046 ( 1046-98-п ) від 10.07.98 )
на комісійні у разі обміну валюти.
Відшкодування витрат на службові телефонні переговори
проводиться в розмірах, погоджених з керівником.

7. Витрати на проїзд державних службовців, а також інших
осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами
та організаціями, що повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, у м'якому вагоні, в
каютах, що оплачуються за 1 - 4 групою тарифних ставок, на суднах
морського флоту, в каютах 1 і 2 категорії на суднах річкового
флоту, повітряним транспортом за квитками 1 класу та бізнес-класу,
фактичні витрати, що перевищують граничні норми відшкодування
витрат на наймання житлового приміщення та на перевезення до
30 кілограмів багажу понад кількість багажу, вартість перевезення
якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким
користується працівник, відшкодовуються в кожному випадку з
дозволу керівника згідно з підтвердними документами.

8. У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі
витрати на пально-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно
до діючих норм за кілометр пробігу та затвердженого маршруту.

9. Міністерству фінансів розробити та затвердити інструкцію
про порядок відряджень за кордон і в межах України.

10. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців
визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно
Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою
безпеки, Державним комітетом у справах охорони державного кордону,
Головним управлінням командуючого Національною гвардією,
Управлінням державної охорони, Міністерством з питань надзвичайних
ситуацій, а військовослужбовців Державної фельд'єгерської служби
при Державному комітеті зв'язку - також Державним комітетом
зв'язку.

11. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з додатком N 2.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.26


Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 1998 р. N 10

НОРМИ
відшкодування витрат на відрядження у межах України
та за кордон для державних службовців і працівників
підприємств, установ та організацій, що повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів
бюджетів


(у гривнях)
------------------------------------------------------------------------
| | Норма добових витрат | |
| |-------------------------------------| |
| |у разі коли | у разі включення | Граничні |
| Назва країни |до рахунків на | витрат на харчування| норми від- |
| |оплату вартос- |до рахунків на оплату| шкодуван- |
| |ті проживання |вартості проживання у| ня витрат |
| |у готелях не | готелях | на найман- |
| |включаються |---------------------| ня житло- |
| |витрати на |одно- |двора-|трира- | вого примі-|
| |харчування |разове| зове |зове | щення за |
| | |харчу-|харчу-|харчу- | добу |
| | |вання |вання |вання | |
------------------------------------------------------------------------
Австралія 61 48 34 22 до 150
Австрія 76 60 43 27 до 200
Азербайджан 19 15 11 7 до 130
Албанія 53 42 30 19 до 190
Алжир 67 53 38 24 до 150
Ангола 76 60 43 27 до 170
Андорра 69 55 39 25 до 195
Антигуа і Барбуда 65 51 36 23 до 200
Аргентина 67 53 38 24 до 230
Афганістан 68 54 38 24 до 120
Багамські Острови 61 48 34 22 до 120
Бангладеш 57 45 32 21 до 120
Барбадос 59 47 33 21 до 150
Бахрейн 67 53 38 24 до 150
Білорусь 19 15 11 7 до 130
Беліз 59 47 33 21 до 120
Бельгія 76 60 43 27 до 325
Бенін 70 55 39 25 до 130
Бермудські Острови 53 42 30 19 до 140
Болгарія 50 40 28 18 до 170
Болівія 59 47 33 21 до 120
Боснія і
Герцоговина 57 45 32 21 до 190
Ботсвана 59 47 33 21 до 140
Бразилія 65 51 36 23 до 265
Бруней 46 36 26 17 до 120
Буркіна Фасо 76 60 43 27 до 160
Бурунді 63 50 35 23 до 120
Вануату 67 53 38 24 до 120
Великобританія 76 60 43 27 до 310
Венесуела 61 48 34 22 до 120
В'єтнам 55 43 31 20 до 130
Вірменія 19 15 11 7 до 130
Габон 76 60 43 27 до 210
Гаїті 63 50 35 23 до 130
Гайана 63 50 35 23 до 210
Гамбія 63 50 35 23 до 120
Гана 63 50 35 23 до 130
Гватемала 59 47 33 21 до 120
Гвінея 68 54 38 24 до 160
Гвінея Бісау 68 54 38 24 до 160
Гібралтар 48 38 27 17 до 120
Гондурас 59 47 33 21 до 120
Гонконг 53 42 30 19 до 230
Гренада 61 48 34 22 до 120
Греція 76 60 43 27 до 270
Грузія 19 15 11 7 до 130
Данія 76 60 43 27 до 210
Джибуті 72 57 40 26 до 120
Домініканська
Республіка 59 47 33 21 до 120
Еквадор 50 40 28 18 до 120
Екваторіальна
Гвінея 66 52 37 24 до 120
Естонія 38 30 21 14 до 140
Ефіопія 76 60 43 27 до 120
Єгипет 65 51 36 23 до 200
Ємен 66 52 37 24 до 130
Заїр 57 45 32 21 до 200
Замбія 61 48 34 22 до 250
Заморські території 70 55 39 25 до 260
Франції
Зімбабве 55 43 31 20 до 120
Ізраїль 72 57 40 26 до 230
Індія 63 50 35 23 до 200
Індонезія 59 47 33 21 до 270
Ірак 57 45 32 21 до 160
Іран 46 36 26 17 до 210
Ірландія 51 40 29 18 до 170
Ісландія 57 45 32 21 до 130
Іспанія 67 53 38 24 до 200
Італія 55 43 31 20 до 300
Йорданія 59 47 33 21 до 180
Кабо Верде 50 40 28 18 до 140
Казахстан 19 15 11 7 до 130
Кайманові Острови 61 48 34 22 до 220
Камбоджа 63 50 35 23 до 120
Камерун 72 57 40 26 до 170
Канада 57 45 32 21 до 220
Катар 59 47 33 21 до 210
Кенія 57 45 32 21 до 160
Киргизстан 19 15 11 7 до 130
Китай 53 42 30 19 до 230
Кіпр 65 51 36 23 до 170
КНДР 61 48 34 22 до 210
Колумбія 61 48 34 22 до 150
Коморські Острови 66 52 37 24 до 150
Конго 65 51 36 23 до 190
Коста-Ріка 59 47 33 21 до 120
Кот-д'Івуар 76 60 43 27 до 160
Куба 66 52 37 24 до 210
Кувейт 51 40 29 18 до 230
Лаос 67 53 38 24 до 120
Латвія 38 30 21 14 до 200
Лесото 61 48 34 22 до 120
Литва 38 30 21 14 до 200
Ліберія 67 53 38 24 до 120
Ліван 48 38 27 17 до 200
Лівія 57 45 32 21 до 200
Ліхтенштейн 59 47 33 21 до 120
Люксембург 76 60 43 27 до 180
Маврикій 51 40 29 18 до 130
Мавританія 70 55 39 25 до 150
Мадагаскар 70 55 39 25 до 130
Макао 42 33 24 15 до 150
Македонія 57 45 32 21 до 180
Малаві 59 47 33 21 до 120
Малайзія 42 33 24 15 до 180
Малі 76 60 43 27 до 180
Мальдіви 44 35 25 16 до 120
Мальта 61 48 34 22 до 120
Марокко 63 50 35 23 до 120
Мексика 55 43 31 20 до 120
Мозамбік 72 57 40 26 до 130
Молдова 19 15 11 7 до 130
Монако 65 51 36 23 до 240
Монголія 65 51 36 23 до 150
М'янма 55 43 31 20 до 160
Намібія 63 50 35 23 до 220
Непал 46 36 26 17 до 120
Нігер 65 51 36 23 до 210
Нігерія 69 55 39 25 до 150
Нідерланди 70 55 39 25 до 200
Нікарагуа 63 50 35 23 до 140
Німеччина 76 60 43 27 до 230
Нова Зеландія 40 32 22 14 до 180
Норвегія 66 52 37 24 до 210
Об'єднані Арабські 61 48 34 22 до 240
Емірати
Оман 65 51 36 23 до 230
Пакистан 55 43 31 20 до 190
Палау 42 33 24 15 до 130
Панама 61 48 34 22 до 120
Папуа - Нова Гвінея 69 55 39 25 до 300
Парагвай 51 40 29 18 до 180
Перу 59 47 33 21 до 160
Південно- 59 47 33 21 до 230
Африканська
Республіка
Польща 50 40 28 18 до 190
Португалія 69 55 39 25 до 170
Пуерто-Ріко 46 36 26 17 до 120
Республіка Корея 63 50 35 23 до 290
Росія 29 23 16 10 до 130
Руанда 70 55 39 25 до 120
Румунія 61 48 34 22 до 190
Сальвадор 40 32 22 14 до 120
Самоа 38 30 21 14 до 120
Сан-Марино 44 35 25 16 до 170
Сан-Томе і Принсіпі 50 40 28 18 до 120
Саудівська Аравія 74 58 41 27 до 230
Свазіленд 53 42 30 19 до 120
Сейшельські
Острови 76 60 43 27 до 270
Сенегал 76 60 43 27 до 150
Сент-Люсія 61 48 34 22 до 150
Сьєрра-Леоне 63 50 35 23 до 120
Сірія 65 51 36 23 до 190
Сінгапур 65 51 36 23 до 260
Словаччина 46 36 26 17 до 140
Словенія 57 45 32 21 до 170
Сомалі 57 45 32 21 до 120
США 67 53 38 24 до 285
Судан 74 58 41 27 до 260
Суринам 74 58 41 27 до 130
Таджикистан 19 15 11 7 до 130
Таїланд 59 47 33 21 до 150
Тайвань 42 33 24 15 до 140
Танзанія 57 45 32 21 до 120
Того 72 57 40 26 до 120
Тонга 51 40 29 18 до 120
Трінідад і Тобаго 63 50 35 23 до 150
Туніс 57 45 32 21 до 190
Туреччина 67 53 38 24 до 190
Туркменістан 19 15 11 7 до 130
Уганда 69 55 39 25 до 130
Угорщина 52 41 29 19 до 180
Узбекистан 19 15 11 7 до 130
Україна 6 4,4 2,6 1,0 до 50
Уругвай 52 41 29 19 до 180
Фіджі 52 41 29 19 до 120
Філіппіни 53 42 30 19 до 230
Фінляндія 70 55 39 25 до 280
Франція 76 60 43 27 до 250
Хорватія 57 45 32 21 до 190
Центрально- 76 60 43 27 до 190
Африканська
Республіка
Чад 76 60 43 27 до 120
Чехія 46 36 26 17 до 190
Чилі 57 45 32 21 до 230
Швейцарія 76 60 43 27 до 200
Швеція 76 60 43 27 до 240
Шрі-Ланка 59 47 33 21 до 120
Югославія 57 45 32 21 до 190
Ямайка 69 55 39 25 до 170
Японія 76 60 43 27 до 420


( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1046 ( 1046-98-п ) від 10.07.98 )


Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ


Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 січня 1998 р. N 10

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 р.
N 344 ( 344-94-п ) "Про Порядок відшкодування витрат при
короткотермінових відрядженнях за кордон" (ЗП України, 1994 р.,
N 9, ст. 228), крім додатка N 2.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня
1995 р. N 182 ( 182-95-п ) "Про нові норми відшкодування витрат
на службові відрядження в межах України та на територію держав -
учасниць СНД" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 136).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1995 р.
N 980 ( 980-95-п ) "Про збільшення норм відшкодування витрат на
службові відрядження" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 118).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня
1996 р. N 1092 ( 1092-96-п ) "Про нову редакцію пункту 10
постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р.
N 182" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 485).


Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ