Относительно определения стоимости выполнение работ при невозможности использования машин и механизмов, предусмотренных общегосударственными сметными нормами для выполнения работ и для внутристроительного транспортирования материальных ресурсов (гори


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-533 від 30.05.2001<br> <br> Щодо визначення вартості виконання робіт при<br> неможливості використання машин і механізмів,<br> передбачених загальнодержавними кошторисними<br> нормами для виконання робіт та для<br> внутрішньобудівельного транспортування<br> матеріальних ресурсів (горизонтального і<br> вертикального)<br> <br> На численні запити організацій щодо визначення вартості<br>виконання робіт при неможливості використання машин і механізмів,<br>передбачених загальнодержавними кошторисними нормами для виконання<br>робіт та для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних<br>ресурсів (горизонтального і вертикального), Держбуд України<br>повідомляє.<br> Якщо внаслідок об'єктивних причин (ускладнені умови виконання<br>робіт через обмеженість території будівельного майданчика,<br>неможливість розміщення підйомних механізмів, відсутність у<br>підрядника машин і механізмів, передбачених нормами, тощо)<br>будівельні (ремонтно-будівельні) роботи виконуються без<br>застосування машин і механізмів як для внутрішньобудівельного<br>транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і<br>вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням<br>наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин і<br>механізмів, вартість обсягів виконаних робіт визначається з<br>урахуванням змінених умов виконання робіт, які погоджуються із<br>замовником за наявності відповідного технічного (у проекті<br>виробництва робіт) та економічного обгрунтування.<br> В економічному обгрунтуванні проводиться співставлення<br>вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними<br>елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного<br>транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних<br>процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та<br>вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні, або (при<br>їх відсутності) за даними Держбуду, з відповідною вартістю<br>зазначених робіт, що виконуються із застосуванням ручної праці, чи<br>наявних у підрядній організації машин і механізмів. Розрахунками,<br>проведеними для зазначеного співставлення, враховуються також<br>накладні витрати.<br> У випадку, якщо обгрунтовані витрати підрядника, спричинені<br>зміною умов виконання робіт, перевищують відповідну<br>нормативно-розрахункову вартість, за рішенням замовника можуть<br>розроблятися індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми,<br>які затверджуються в установленому порядку.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та<br>житлової політики України. Збірник офіційних документів та<br>роз'яснень "Ціноутворення у будівництві", N 6, червень, 2001 р.<br>К.: "ІНПРОЕКТ".<br>