Относительно переоборудования жилых помещений и использования их в других целях


<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 5/2-6 від 05.01.2001<br> Уряду Автономної Республіки Крим,<br> облдержадміністраціям, Київській<br> та Севастопольській<br> міськдержадміністраціям<br> <br> Щодо переобладнання житлових приміщень<br> та використання їх в інших цілях<br> <br> В зв'язку з численними запитами житлових організацій та<br>підприємств стосовно використання житлових приміщень за<br>непризначенням Держбуд повідомляє.<br> Перепланування житлових приміщень для розміщення в них<br>офісів, контор, торгових організацій та для інших цілей<br>непромислового характеру чинним законодавством не передбачено.<br> Житлові будинки і житлові приміщення призначаються відповідно<br>до норм Житлового кодексу для постійного проживання громадян.<br> Використання приміщень у житлових будинках для потреб<br>промислового характеру чинним законодавством забороняється.<br> Переобладнання житлових приміщень для використання їх в інших<br>цілях проводиться в разі визначення їх непридатними для проживання<br>з подальшим переведенням їх в нежилі, що регулюється ст.8<br>Житлового кодексу УРСР ( <A HREF="101012">5464-10</A> ) та постановою Ради Міністрів<br>УРСР від 26.04.84 N 189 ( <A HREF="769">189-84-п</A> ) "Про порядок обстеження стану<br>житлових будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним<br>і технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових<br>приміщень непридатними для проживання".<br> Згідно з СНіП 08.01-89 "Жилые здания" такі приміщення<br>(приміщення громадського призначення) можуть бути розміщені в<br>житлових будинках на першому, другому та цокольному поверхах і<br>повинні мати входи і евакуаційні виходи, ізольовані від житлової<br>частини будинку та використовуватися за призначенням.<br> Відповідно до вищенаведеного Комітет відкликає свій лист від<br>16.04.99 N 17/5-92 ( <A HREF="56175">v5-92241-99</A> ).<br> <br> Голова Комітету М.В.Гусаков<br>