Относительно внесения изменений и дополнений к ДБН Д.1.1-1-2000 'Правила определение стоимости строительства'


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/7-350 від 16.04.2002<br> <br> Щодо внесення змін та доповнень до ДБН Д.1.1-1-2000<br> "Правила визначення вартості будівництва"<br> <br> У зв'язку з введенням в дію Положень (стандартів)<br>бухгалтерського обліку 16 "Витрати" та 18 "Будівельні контракти",<br>внесенням змін і доповнень до діючих методологічних документів,<br>викликаних як прийняттям ряду нормативних документів, так і<br>необхідністю удосконалення системи ціноутворення, у тому числі і<br>за пропозиціями учасників будівництва, у Держбуді завершується<br>робота з коригування та внесення змін до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила<br>визначення вартості будівництва".<br> Зокрема, передбачається зміна механізму нарахування накладних<br>витрат, які згідно з Методичними рекомендаціями з формування<br>собівартості будівельно-монтажних робіт, що знаходяться на<br>погодженні, розподіляються на "Загальновиробничі витрати", які<br>враховуються собівартістю будівельно-монтажних робіт, та<br>"Адміністративні (загальногосподарські) витрати" будівельної<br>організації.<br> Змінена база нарахування прибутку. За рекомендаціями<br>науковців та численними пропозиціями учасників будівництва<br>прибуток нараховуватиметься від нормативних трудовитрат.<br> Доповненням до ДБН Д.1.1-1-2000 передбачається можливість<br>після підсумку вартості будівництва за рішенням інвестора<br>враховувати в обгрунтованих розмірах кошти на розвиток виробничої<br>бази підрядних організацій.<br> Вводиться новий вид договірної ціни - періодична, яка є<br>відкритою і має елементи як динамічної, так і твердої ціни.<br> Передбачається можливість врахування у вартості будівництва<br>коштів на відшкодування додаткових витрат при виконанні<br>будівельно-монтажних робіт у літній період просто неба при<br>температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 град. С.<br> Вносяться також зміни в ряд інших положень Правил, які<br>направлені на спрощення та удосконалення механізму ціноутворення.<br> Затвердження змін та доповнень до ДБН Д. 1.1-1-2000 "Правила<br>визначення вартості будівництва" планується на початку травня з<br>введенням в дію з 1 липня поточного року. Ці доповнення будуть<br>доведені до заінтересованих організацій через Збірник офіційних<br>документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві".<br> Семінари з питань порядку калькулювання собівартості<br>будівельно-монтажних робіт та визначення вартості будівництва за<br>уточненими правилами планується здійснити в травні - червні 2002<br>року.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br> <br> "Ціноутворення у будівництві" -<br> Збірник офіційних документів та роз'яснень,<br> N 4, квітень 2002<br> <br></PRE>