Об учете средств на удержание службы заказчика в інвесторській сметной документации


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,<br> АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 04.10.2000 N 7/7-1010<br> <br> <br> Про врахування коштів<br> на утримання служби замовника<br> в інвесторській кошторисній документації<br> <br> <br> При складанні інвесторської кошторисної документації в<br>главі 10 зведеного кошторисного розрахунку враховуються кошти на<br>покриття витрат з утримання служби замовника в розмірі<br>2,5 відсотків від підсумку графи 8 глав 1-9 зведеного кошторисного<br>розрахунку.<br> <br> Використання зазначених коштів здійснюється на підставі<br>кошторисів доходів і видатків, складених та затверджених у<br>встановленому порядку, пропорційно обсягам виконаних робіт.<br> <br> При цьому витрати виконання функцій замовника залежно від<br>етапів здійснення будівництва усереднено розподіляються:<br> - підготовчо-організаційний етап (вибір площадки будівництва;<br>складання договору на проведення проектно-вишукувальних робіт;<br>надання вихідних даних для проектування; отримання технічних умов<br>та архітектурно-планувального завдання тощо) - 15%;<br> - здійснення будівельно-монтажних робіт (ведення технічного<br>нагляду за будівництвом, уточнення обсягів виконаних робіт та<br>проведення взаєморозрахунків; забезпечення об'єктів будівництва<br>матеріалами і устаткуванням поставки замовника тощо) - 75%;<br> - введення об'єктів в експлуатацію (здійснення контролю і<br>технічного нагляду за своєчасним виконанням пусконалагоджувальних<br>робіт; визначення балансової вартості об'єкту; участь в роботі<br>робочої та приймальної комісії з приймання закінченого<br>будівництвом об'єкту тощо) - 10%.<br> <br> З виходом цього листа, лист Держкоммістобудування від<br>16.10.96 N 6/399 ( <A HREF="30193">v_399243-96</A> ) втрачає чинність.<br> <br> Голова Комітету В.М.Гусаков<br></FONT></PRE><br>