Относительно определения срока "нововыстроенное жилье"


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 10.06.2003 N 8/8-420<br> <br> Дзержинській районній<br> організації<br> Соціал-демократичної партії<br> України<br> <br> <br> Держбуд України розглянув листа Дзержинської районної<br>організації Соціал-демократичної партії України м. Харкова щодо<br>розуміння терміну "новозбудоване житло" та відносно визначення<br>терміну "новозбудоване житло", викладеного у листі Комітету<br>Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності<br>N 06-10/96 ( <A HREF="95591">v0_96450-02</A> ) від 21.02.2002, і з питань компетенції<br>повідомляє.<br> <br> Термінологія та поняття у будівництві визначаються<br>нормативними актами. Поняття терміну "новозбудоване житло"<br>нормативними актами Держбуду не визначено.<br> <br> Відповідно до пункту 8.2 Інструкції про порядок складання<br>статистичної звітності з капітального будівництва, затвердженої<br>наказом Мінстату України від 28.03.96 N 93 ( <A HREF="23948">z0231-96</A> ), до нового<br>будівництва відноситься комплекс об'єктів основного, підсобного і<br>обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель,<br>споруд, а також філій окремих виробництв, з метою створення нової<br>виробничої потужності.<br> <br> Згідно з пунктом 9.3 зазначеної Інструкції Мінстату України<br>( <A HREF="23948">z0231-96</A> ) замовники (забудовники) у статистичній звітності<br>показують введені в експлуатацію загальні площі житлових будинків<br>у заново збудованих житлових будинках постійного типу, у заново<br>збудованих гуртожитках постійного типу, у заново збудованих<br>будівлях нежитлового призначення (житлові квартири в учбових<br>закладах, лікарнях тощо), в житлових будинках постійного типу,<br>перевлаштованих з нежилих приміщень, а також в надбудовах існуючих<br>житлових будинків і прибудовах до них.<br> <br> Виходячи з наведеного, до "новозбудованого житла" слід<br>відносити житлові площі (квартири, приміщення) у заново збудованих<br>житлових будинках, гуртожитках та будівлях нежитлового<br>призначення, в житлових будинках, перевлаштованих з нежилих<br>приміщень, а також в надбудовах існуючих житлових будинків і<br>прибудовах до них.<br> <br> Зазначений висновок не суперечить роз'ясненню Комітету<br>Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності<br>щодо визначення терміну "новозбудоване житло", викладеному у листі<br>N 06-10/96 ( <A HREF="95591">v0_96450-02</A> ) від 21.02.2002, згідно з яким<br>"новозбудоване житло" - житло, на яке не було отримано ордер на<br>житлове приміщення іншими особами між моментом підписання акта<br>Держкомісії про прийняття в експлуатацію жилого будинку до моменту<br>отримання ордера на житлове приміщення фізичною особою - покупцем.<br> <br> Одночасно повідомляємо, що у відповідності з підпунктом 4.4.2<br>статті 4 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III ( <A HREF="73077">2181-14</A> ) "Про<br>порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами<br>та державними цільовими фондами" податкові роз'яснення можуть<br>надаватись виключно центральним податковим органом України.<br>Порядок їх надання визначено постановою Кабінету Міністрів України<br>від 16.05.2001 N 494 ( <A HREF="80784">494-2001-п</A> ) "Про затвердження Порядку<br>надання податкових роз'яснень".<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br></FONT></PRE><br>