ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

24.12.2003 N 2/6-710

Міністерству архітектури та
будівельної політики
Автономної Республіки Крим,
управлінням архітектури та
містобудування
облдержадміністрацій,
Київської та Севастопольської
міськдержадміністрацій,
ЦС Укрінвестекспертизи,
підвідомчим науково-дослідним
та проектним інститутам
(за списком)


Про заходи щодо виконання завдань Національної
програми професійної реабілітації та зайнятості осіб
з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки


На виконання завдань Програми забезпечення безперешкодного
доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів
житлового та громадського призначення, розробленої на виконання
Указу Президента України від 2 грудня 2002 р. N 1112/2002
( 1112/2002 ) "Про додаткові заходи щодо посилення соціального
захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з
інвалідністю" та затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 4 червня 2003 р. N 863 ( 863-2003-п ), Держбудом разом
з Мінпраці, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськдержадміністраціями за дорученням Кабінету
Міністрів України здійснюється комплекс заходів щодо вирішення
проблеми інтеграції маломобільного населення у суспільство,
підвищення рівня соціально незахищених верств населення, важливою
складовою яких є створення доступного середовища для
життєдіяльності інвалідів і маломобільних груп населення.

Разом з тим, звернення окремих громадян та громадських
організацій інвалідів до Верховної Ради України, центральних та
місцевих органів державної виконавчої влади свідчать про те, що
при будівництві та реконструкції об'єктів міської забудови потреби
людей з інвалідністю враховуються недостатньо, не здійснюється
обладнання існуючих будинків та елементів благоустрою засобами для
забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими
фізичними можливостями.

Виходячи із зазначеного та з метою безумовного виконання
завдань зазначеної Програми, вимог державних будівельних норм та
на виконання наказу Держбуду від 05.09.2001 N 175 ( v0175241-01 )
"Про заходи щодо виконання завдань Національної програми
професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими
можливостями на 2001 - 2005 роки", Держбуд вважає за необхідне:

1. Службам Укрінвестекспертизи, як відповідальним виконавцям
комплексної державної експертизи, при проведенні державної
експертизи проектів будівництва об'єктів житлово-цивільного
призначення, елементів благоустрою та дорожньої мережі населених
пунктів категорично забороняється надавати позитивні комплексні
висновки у випадку відсутності в цих проектах заходів, які
забезпечують безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними
можливостями до зазначених об'єктів, передбачених положеннями
чинних будівельних норм.

2. Керівникам проектних та науково-дослідних організацій
незалежно від форм власності дотримуватись вимог чинних
нормативних документів щодо потреб людей з інвалідністю при
розробленні проектної документації об'єктів будівництва, не
допускати видачі проектної документації без урахування вказаних
вимог, аналізувати та вживати відповідних заходів впливу на
зауваження експертних органів щодо встановлених порушень.

3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України,
місцевим інспекціям архітектурно-будівельного контролю забороняти
прийняття в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення,
в яких не виконані заходи щодо безперешкодного доступу людей з
інвалідністю до зазначених об'єктів.

4. Міністерству архітектури та будівельної політики
Автономної Республіки Крим, управлінням архітектури та
містобудування облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської
міськдержадміністрацій довести цей лист до підвідомчих органів.

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 1, січень, 2004 р.