О мероприятиях по выполнению задач Национальной программы профессиональной реабилитации и занятост лиц с ограниченными возможностями на 2001 - 2005 года


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 24.12.2003 N 2/6-710<br> <br> Міністерству архітектури та<br> будівельної політики<br> Автономної Республіки Крим,<br> управлінням архітектури та<br> містобудування<br> облдержадміністрацій,<br> Київської та Севастопольської<br> міськдержадміністрацій,<br> ЦС Укрінвестекспертизи,<br> підвідомчим науково-дослідним<br> та проектним інститутам<br> (за списком)<br> <br> <br> Про заходи щодо виконання завдань Національної<br> програми професійної реабілітації та зайнятості осіб<br> з обмеженими можливостями на 2001 - 2005 роки<br> <br> <br> На виконання завдань Програми забезпечення безперешкодного<br>доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів<br>житлового та громадського призначення, розробленої на виконання<br>Указу Президента України від 2 грудня 2002 р. N <A HREF="118568">1112/2002</A><br>( <A HREF="118568">1112/2002</A> ) "Про додаткові заходи щодо посилення соціального<br>захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з<br>інвалідністю" та затвердженої постановою Кабінету Міністрів<br>України від 4 червня 2003 р. N 863 ( <A HREF="133662">863-2003-п</A> ), Держбудом разом<br>з Мінпраці, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою<br>міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськдержадміністраціями за дорученням Кабінету<br>Міністрів України здійснюється комплекс заходів щодо вирішення<br>проблеми інтеграції маломобільного населення у суспільство,<br>підвищення рівня соціально незахищених верств населення, важливою<br>складовою яких є створення доступного середовища для<br>життєдіяльності інвалідів і маломобільних груп населення.<br> <br> Разом з тим, звернення окремих громадян та громадських<br>організацій інвалідів до Верховної Ради України, центральних та<br>місцевих органів державної виконавчої влади свідчать про те, що<br>при будівництві та реконструкції об'єктів міської забудови потреби<br>людей з інвалідністю враховуються недостатньо, не здійснюється<br>обладнання існуючих будинків та елементів благоустрою засобами для<br>забезпечення безперешкодного доступу до них людей з обмеженими<br>фізичними можливостями.<br> <br> Виходячи із зазначеного та з метою безумовного виконання<br>завдань зазначеної Програми, вимог державних будівельних норм та<br>на виконання наказу Держбуду від 05.09.2001 N 175 ( <A HREF="88164">v0175241-01</A> )<br>"Про заходи щодо виконання завдань Національної програми<br>професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими<br>можливостями на 2001 - 2005 роки", Держбуд вважає за необхідне:<br> <br> 1. Службам Укрінвестекспертизи, як відповідальним виконавцям<br>комплексної державної експертизи, при проведенні державної<br>експертизи проектів будівництва об'єктів житлово-цивільного<br>призначення, елементів благоустрою та дорожньої мережі населених<br>пунктів категорично забороняється надавати позитивні комплексні<br>висновки у випадку відсутності в цих проектах заходів, які<br>забезпечують безперешкодний доступ людей з обмеженими фізичними<br>можливостями до зазначених об'єктів, передбачених положеннями<br>чинних будівельних норм.<br> <br> 2. Керівникам проектних та науково-дослідних організацій<br>незалежно від форм власності дотримуватись вимог чинних<br>нормативних документів щодо потреб людей з інвалідністю при<br>розробленні проектної документації об'єктів будівництва, не<br>допускати видачі проектної документації без урахування вказаних<br>вимог, аналізувати та вживати відповідних заходів впливу на<br>зауваження експертних органів щодо встановлених порушень.<br> <br> 3. Державній архітектурно-будівельній інспекції України,<br>місцевим інспекціям архітектурно-будівельного контролю забороняти<br>прийняття в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення,<br>в яких не виконані заходи щодо безперешкодного доступу людей з<br>інвалідністю до зазначених об'єктів.<br> <br> 4. Міністерству архітектури та будівельної політики<br>Автономної Республіки Крим, управлінням архітектури та<br>містобудування облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської<br>міськдержадміністрацій довести цей лист до підвідомчих органів.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> "Інформаційний бюлетень Держбуду",<br> N 1, січень, 2004 р.<br></FONT></PRE><br>