Относительно создания механизма взаимодействия разных программных комплексов при определении стоимости строительства


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 12.01.2004 N 7/8-15<br> <br> <br> Щодо створення механізму взаємодії різних програмних<br> комплексів при визначенні вартості будівництва<br> <br> <br> На виконання заходів Держбуду України щодо реалізації завдань<br>розвитку будівельного комплексу, передбачених Програмою діяльності<br>Кабінету Міністрів України, та з метою спрощення механізму<br>визначення вартості будівництва Науково-технічною радою Держбуду<br>(рішення від 14 листопада 2003 року N 84 ( <A HREF="151603">va084509-03</A> ) схвалено<br>Методику щодо створення і механізму взаємодії різних програмних<br>комплексів при визначенні вартості будівництва. Цей механізм<br>реалізується шляхом створення розробниками програм додаткового<br>файлу - інформаційного блоку даних із стислою інформацією про<br>вихідні дані, обсяги робіт та результати обчислення.<br> <br> Впровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів<br>при визначенні вартості будівництва дозволить учасникам<br>інвестиційного процесу оперативно опрацьовувати та передавати один<br>одному кошторисну документацію на магнітних носіях, зменшити<br>трудовитрати, скоротити терміни складання та погодження<br>кошторисних документів, а також здійснювати погодження учасниками<br>будівництва типових форм первинних документів з обліку в<br>будівництві (N КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" та<br>N КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт"<br>( <A HREF="76487">v0416202-00</A> ).<br> <br> За робочим планом комісії з розгляду програмних комплексів,<br>що застосовуються при визначенні вартості будівництва, перше<br>засідання з розгляду готовності програмних комплексів до взаємодії<br>з іншими програмами планується наприкінці лютого 2004 року, після<br>чого надаватиметься висновок щодо спроможності відповідного<br>програмного комплексу до такої взаємодії.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута<br></FONT></PRE><br>