Относительно выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 1 марта 2004 г. N 100-р


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 09.03.2004 N 4/6-161<br> <br> Міністерствам, іншим<br> центральним органам<br> виконавчої влади, Раді<br> міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській та<br> Севастопольській<br> міським держадміністраціям<br> <br> <br> Щодо виконання розпорядження Кабінету<br> Міністрів України від 1 березня 2004 р. N 100-р<br> <br> Кабінет Міністрів України розпорядженням від 1 березня<br>2004 р. N 100-р ( <A HREF="156881">100-2004-р</A> ) "Про заходи щодо посилення контролю<br>за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним<br>ремонтом та експлуатацією будинків і споруд" визначив ряд завдань,<br>серед яких проведення у першому півріччі 2004 р. обстеження<br>технічного стану об'єктів, насамперед таких, де можливе масове<br>перебування людей. На виконання постанови КМУ від 05.05.97 N 409<br>( <A HREF="32186">409-97-п</A> ) "Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації<br>будівель, споруд та інженерних мереж" спільним наказом Держбуду та<br>Держнаглядохоронпраці України затверджено "Нормативні документи з<br>питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної<br>експлуатації виробничих будівель і споруд", перелік<br>спеціалізованих організацій з обстеження будівель, споруд та<br>інженерних мереж з метою їх паспортизації та Головну організацію з<br>координації дій, підготовки нормативних документів і з питань<br>обстежень та паспортизації будівель і споруд - Науково-дослідний<br>інститут будівельного виробництва (НДІБВ).<br> <br> НДІБВ координує діяльність спеціалізованих організацій, веде<br>реєстр аварійно небезпечних об'єктів з наданням органам державної<br>влади і державного нагляду аналітичних зведень щодо його стану та<br>змісту, безпосередньо виконує обстеження та паспортизацію<br>технічного стану конкретних об'єктів, бере участь у моніторингу та<br>узагальненні виконання регіональних та галузевих програм<br>модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд.<br>НДІБВ може надати Вам допомогу у виконанні завдань, що випливають<br>із згаданого розпорядження КМУ від 1 березня 2004 р. N 100-р<br>( <A HREF="156881">100-2004-р</A> ).<br> <br> Заступник Голови Комітету О.Бондаренко<br></FONT></PRE><br>