Об особенностях организации строительства социального жилья и определение его стоимости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 05.05.2004 N 7/8-535<br> <br> <br> Про особливості організації будівництва<br> соціального житла та визначення його вартості<br> <br> <br> Урядом України приділяється велика увага стабілізації цін на<br>будівельну продукцію, зокрема житлового будівництва. На державному<br>рівні вирішені питання щодо забезпечення будівельного комплексу<br>металопродукцією за цінами, що склались на 1 січня 2004 року, та<br>надані відповідні доручення стосовно реалізації заходів з<br>стабілізації цін на інші будівельні матеріали.<br> <br> З метою раціонального використання державних коштів, які<br>спрямовуються уповноваженими органами держави на будівництво<br>(придбання) житла для громадян, що потребують соціального захисту,<br>Держбуд України проаналізував стан справ з організації і ведення<br>житлового будівництва для сімей військовослужбовців, молоді та<br>інших категорій населення, яке здійснюється із залученням<br>державних коштів.<br> <br> Фінансування такого будівництва ведеться одночасно по<br>декількох програмах та напрямках, обсяги за цими програмами<br>розподілені по конкретних населених пунктах і не дозволяють<br>забудовникам виступати і самостійно замовниками. Як правило, таке<br>будівництво здійснюється шляхом пайових внесків в будівництво<br>комерційного житла, яке споруджується за проектами з поліпшеним<br>плануванням, підвищеної поверховості і комфортності із<br>застосуванням новітніх конструктивних схем та технологій, з<br>використанням будівельних виробів, обладнання та устаткування<br>підвищеної якості. Вартістю такого житла враховуються відрахування<br>на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури<br>населених пунктів, компенсація попередньому власнику за земельну<br>ділянку тощо. Таке житло призначене для громадян, які не<br>потребують соціального захисту держави, і його вартість значно<br>перевищує безпосередні витрати з будівництва.<br> <br> Для врегулювання питання щодо будівництва житла для<br>соціально-незахищених категорій населення в Україні передбачено<br>прийняття відповідних законодавчих актів та нормативних<br>стандартів. На розгляді в органах Державної влади знаходяться<br>проект Житлового кодексу України, проект Закону України "Про<br>державне фінансування та цільове довгострокове кредитування<br>будівництва житла", підготовлено проект державного стандарту<br>України "Будинки і споруди. Соціальне житло" тощо.<br> <br> З метою раціонального використання вкрай обмежених державних<br>коштів Держбуд розробив і направляє для використання при<br>реалізації Державних програм з будівництва житла для категорій<br>громадян, які потребують державної підтримки, Рекомендації з<br>організації будівництва соціального житла та визначення його<br>вартості.<br> <br> Голова Комітету В.І.Череп<br> <br> <br> Додаток<br> до листа Держбуду України<br> від 05.05.2004 N 7/8-535<br> <br> <br> РЕКОМЕНДАЦІЇ<br> щодо організації будівництва соціального житла<br> та визначення його вартості<br> <br> <br> I. Загальні положення<br> <br> <br> 1.1. Соціальне житло - житло, що будується (придбавається) та<br>безоплатно надається громадянам України, які потребують<br>соціального захисту, державою та органами місцевого<br>самоврядування, і яке відповідає архітектурно-типологічним нормам<br>та санітарно-гігієнічним вимогам, визначеним Державними<br>будівельними нормами щодо такого житла.<br> <br> 1.2. Забудовником з будівництва соціального житла виступають,<br>як правило, місцеві державні адміністрації.<br> <br> 1.3. Інвесторами з будівництва соціального житла (надалі<br>житла) виступають визначені чинним законодавством міністерства,<br>інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та цільові<br>фонди.<br> <br> II. Організація будівництва<br> <br> 2.1. Інвестори з будівництва житла звертаються до місцевих<br>держадміністрацій стосовно потреби в житлі для соціальне<br>незахищених категорій населення, його обсягів та підтверджених<br>обсягів фінансування.<br> <br> 2.2. Забудовник розглядає звернення інвесторів з будівництва<br>житла. За результатами розгляду звернень та з урахуванням<br>фінансування такого житла за рахунок місцевого бюджету приймається<br>рішення щодо:<br> - обсягів житла, що планується збудувати, та термінів<br>спорудження;<br> - визначення організації, яка здійснюватиме замовлення<br>будівництва;<br> - встановлення пріоритетів такого будівництва з<br>першочергового забезпечення проектною та дозвільною документацією<br>на будівництво та його фінансування;<br> - виділення будівельного майданчика;<br> - звільнення такого будівництва від відрахувань на розвиток<br>інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених<br>пунктів, інших місцевих зборів;<br> - встановлення термінів визначення підрядних організацій з<br>проектування та будівництва і початку будівництва об'єкта житла,<br>що планується.<br> <br> 2.3. При виділенні будівельного майданчика перевага<br>віддається тим ділянкам, які не обтяжені додатковим навантаженням<br>з інженерної підготовки, знесення будівель та по яких відсутня<br>необхідність компенсації попередньому власнику за земельну<br>ділянку.<br> <br> 2.4. За відсутності в зонах, забезпечених інженерними<br>мережами та соціальною інфраструктурою, вільних майданчиків для<br>будівництва місцевими держадміністраціями вирішується питання щодо<br>формування джерел фінансування спорудження інженерних мереж та<br>соціальної інфраструктури.<br> <br> 2.5. Підприємство, на яке покладені обов'язки замовника<br>будівництва, відповідно до рішення держадміністрації щодо ведення<br>будівництва у встановленому законодавством порядку проводить<br>закупівлю робіт з розробки проектно-кошторисної документації,<br>здійснення будівництва, укладає відповідні договори із зазначенням<br>термінів виконання робіт і в подальшому виконує всі інші функції<br>замовника з ведення будівництва та здачі його в експлуатацію.<br> <br> 2.6. Архітектурно-планувальним завданням та вихідними даними<br>на проектування передбачаються:<br> - основні параметри будівництва (кількість квартир, тип<br>будинку за конструктивною схемою, поверховість тощо);<br> - критерії щодо інженерно-технічних та архітектурних рішень,<br>якими передбачаються площі квартир на рівні гарантованих державою<br>норм і умов проживання;<br> - використання традиційних вітчизняних будівельних<br>матеріалів, виробів і конструкцій та серійного обладнання і<br>устаткування вітчизняного виробництва.<br> <br> 2.7. Архітектурно-містобудівними радами при розгляді таких<br>проектів обов'язково враховується їх соціальна спрямованість<br>(переважна кількість одно-двокімнатних квартир, зменшена по<br>відношенню до звичайного будівництва житла площа автостоянок,<br>відсутність підземних паркінгів тощо).<br> <br> III. Вартість будівництва<br> <br> 3.1. Вартість будівництва житла обчислюється за "Правилами<br>визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> )<br>(із змінами та доповненнями), що носять обов'язковий характер при<br>визначенні вартості будівництва, яке здійснюється із залученням<br>державних капітальних вкладень.<br> <br> 3.2. На стадії складання інвесторської кошторисної<br>документації складові вартості будівництва визначаються з<br>урахуванням такого:<br> - рівень заробітної плати приймається за рекомендаціями<br>Держбуду, погодженими з Мінекономіки;<br> - вартість будівельних виробів та обладнання і устаткування<br>враховується за цінами, що не перевищують тих, що склалися в<br>регіоні (середньорегіональних);<br> - загальновиробничі та адміністративні витрати та прибуток<br>визначаються за показниками, рекомендованими Держбудом (додатки 3,<br>4, 12, 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> );<br> <br> 3.3. При формуванні договірної ціни складові вартості<br>будівництва, зазначені в п.3.2, можуть уточнюватись тільки при<br>відповідному обгрунтуванні, що підтверджується розрахунками.<br> <br> 3.4. Розрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться з<br>урахуванням виду договірної ціни та правил, встановлених Держбудом<br>щодо уточнення динамічних договірних цін (п.3.3.6 і 3.3.6.1<br>ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> ) на умовах, передбачених договором<br>підряду.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута<br></FONT></PRE><br>