Относительно применения Государственных строительных норм Украины, согласование заказчиком и генподрядчиком привлечение других исполнителей договора


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 08.07.2004 N 8/1-724<br> <br> Щодо застосування Державних будівельних норм<br> України, узгодження замовником та генпідрядником<br> залучення інших виконавців договору<br> <br> Держбуд України розглянув Ваш лист <...>, надісланий народним<br>депутатом України <...> (депутатське звернення <...>), і в межах<br>компетенції повідомляє.<br> <br> (1.) Відповідно до статті 77 Закону України "Про інвестиційну<br>діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ) вартість будівництва визначається з<br>використанням державних кошторисних норм, які є обов'язковими при<br>здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного<br>бюджету України ( <A HREF="149603">1344-15</A> ), бюджету Автономної Республіки Крим,<br>місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ<br>та організацій. Такими державними будівельними нормами є ДБН<br>Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="err:v0171241-00">v0171241-00</A> ) "Правила визначення вартості<br>будівництва", які носять обов'язковий характер при будівництві зі<br>згаданим фінансуванням і застосовуються усіма учасниками<br>інвестиційного процесу незалежно від форм власності та відомчої<br>належності.<br> <br> Виходячи з зазначеного, якщо будівництво об'єктів<br>здійснюється за рахунок змішаних коштів (бюджетних та<br>небюджетних), то незалежно від долі бюджетних коштів в загальному<br>їх обсязі вартість такого будівництва визначається на підставі<br>зазначених норм.<br> <br> (2.) Законом України "Про інвестиційну діяльність"<br>( <A HREF="2927">1560-12</A> ) передбачено, що основним документом, який регулює<br>взаємовідносини і забезпечує узгоджену діяльність учасників<br>будівництва, є договір будівельного підряду. Він складається на<br>весь період будівництва з уточненням за необхідності окремих умов<br>шляхом укладання додаткових угод.<br> <br> При укладанні договору сторони самостійно визначають умови<br>договору, взаємні зобов'язання, враховуючи при цьому нормативні<br>документи, особливості будівництва об'єкту, організаційно-правову<br>форму договору.<br> <br> Замовник може залишати за собою право узгоджувати з<br>генпідрядником перелік субпідрядників, які залучаються для<br>виконання окремих видів і комплексів робіт, відхиляти залучення<br>професійно неспроможних виконавців. Зазначені умови передбачаються<br>договором генпідряду. У випадку коли такі умови не передбачені<br>договором генпідряду, замовник не має права втручатися в договірні<br>відносини генпідрядника з субпідрядниками.<br> <br> Погодження залучення субпідрядників замовником здійснюється<br>до укладання з ними договорів субпідряду на підставі подання<br>генерального підрядника, яке здійснюється і розглядається у<br>визначені договором генпідряду строки.<br> <br> (3.) Замовник у разі необхідності може укладати договори<br>підряду на виконання монтажних та інших спеціалізованих робіт з<br>відповідними спеціалізованими підприємствами, якщо такі<br>передбачені договором генерального підряду.<br> <br> Виходячи з зазначеного документом, яким регулюються<br>взаємовідносини між замовником та генпідрядником, визначаються їх<br>права та обов'язки (в тому числі умови щодо залучення інших<br>учасників до здійснення будівництва об'єкту), будь-які інші умови<br>господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству<br>України, є договір генерального підряду. Внесення змін та уточнень<br>до окремих умов договору генерального підряду у разі необхідності<br>здійснюється шляхом укладання додаткових угод, якщо це передбачено<br>договором генерального підряду.<br> <br> Перший заступник Голови Комітету А.Беркута</FONT></PRE><br>