О предоставлении разъяснений


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА<br> <br> Л И С Т<br> <br> 21.07.2004 N 4958<br> <br> <br> Про надання роз'яснень<br> <br> <br> Державний комітет України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва розглянув Ваш лист від 29.07.2004 N 19 та<br>повідомляє наступне.<br> <br> Статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів<br>господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) (надалі - Закон) визначено<br>види господарської діяльності. Ліцензуванню підлягає будівельна<br>діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,<br>зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та<br>монтаж інженерних і транспортних мереж).<br> <br> Статтею 1 Закону ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) визначено, що господарська<br>діяльність - це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька,<br>юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької<br>діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції,<br>торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.<br> <br> Згідно статті 8 Закону ( <A HREF="69650">1775-14</A> ) суб'єкт господарювання<br>зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що<br>підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду<br>діяльності ліцензійних умов.<br> <br> Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності<br>(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих<br>та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і<br>транспортних мереж) (надалі - Ліцензійні умови) затверджено<br>спільним наказом Держпідприємництва та Держбуду України від<br>13.09.2001 N 112/182 ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ), зареєстрованим в Мін'юсті<br>08.11.2001 за N 939/6130.<br> <br> Згідно п. 1.3 Ліцензійні умови ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ) є обов'язковими<br>для суб'єктів господарювання, які виконують види робіт, визначені<br>у додатку.<br> <br> Перелік видів робіт провадження будівельної діяльності<br>(вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих<br>та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і<br>транспортних мереж) визначено у додатку до пункту 1.3 Ліцензійних<br>умов ( <A HREF="88682">z0939-01</A> ).<br> <br> Таким чином, суб'єкт господарювання, який виконує роботи,<br>наведені у зазначеному Переліку, повинен отримати ліцензію у<br>встановленому чинним законодавством порядку.<br> <br> В.о. Голови К.О.Ващенко</FONT></PRE><br>