Относительно состава проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, утверждения проектно-сметной документации и определения стоимости ремонтов на всех стадия


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА<br> <br> Л И С Т<br> <br> 24.02.2005 N 7/8-134,<br> N 4/3-260<br> <br> <br> Щодо складу проектно-кошторисної документації<br> на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів<br> соціальної сфери, комунального призначення<br> та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної<br> документації і визначення вартості ремонтів<br> на всіх стадіях їх здійснення<br> <br> <br> На численні запити організацій щодо складу<br>проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний<br>ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення<br>та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної документації і<br>визначення вартості ремонтів на всіх стадіях їх здійснення Держбуд<br>України та Держитлокомунгосп України повідомляють.<br> <br> Проектно-кошторисна документація на ремонт житла, об'єктів<br>соціальної сфери і комунального призначення розробляється згідно з<br>"Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и<br>утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт<br>жилых зданий" ВСН 55-87(р), на ремонт об'єктів благоустрою -<br>згідно з Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів<br>благоустрою, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від<br>23.09.2003 N 154 ( <A HREF="156480">z0189-04</A> ), зареєстрованим в Мін'юсті України<br>12.02.2004 за N 189/8788.<br> <br> На початку розробки проектно-кошторисної документації з<br>ремонту проводиться технічне обстеження і визначається фізичний та<br>моральний знос об'єктів.<br> <br> Робочий проект з капітального ремонту складається з таких<br>розділів:<br> а) для об'єктів житла, соціальної сфери і комунального<br>призначення:<br> - загальна пояснювальна записка;<br> - архітектурно-будівельні рішення;<br> - технологічні рішення (при необхідності);<br> - рішення з інженерного обладнання;<br> - проект організації капітального ремонту;<br> - кошторисна документація;<br> б) для об'єктів благоустрою:<br> - загальна пояснювальна записка;<br> - організація ремонтно-будівельних робіт;<br> - оцінка впливу на довкілля;<br> - робоча документація;<br> - кошторисна документація.<br> <br> Виходячи з технічної та технологічної складності капітальних<br>та поточних ремонтів об'єктів житла, соціальної сфери,<br>комунального призначення та благоустрою, за узгодженням сторін<br>склад і зміст розділів проектно-кошторисної документації може<br>зменшуватись. При цьому в обов'язковому порядку розробляються<br>документи, за якими визначаються фізичні обсяги робіт (дефектний<br>акт із зазначенням умов виконання робіт) та кошторисна<br>документація. Зразок форми дефектного акту додається.<br> <br> Затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний<br>ремонт здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів<br>України (постанова від 11.04.2002 N 483 ( <A HREF="99577">483-2002-п</A> ), за<br>наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи.<br>Комплексній державній експертизі підлягають розроблені в<br>установленому порядку проекти капітального ремонту житла, об'єктів<br>соціальної сфери, комунального призначення і благоустрою, крім<br>тих, що увійшли до Переліку об'єктів, затвердження проектів<br>будівництва яких у межах законодавства України не потребує<br>висновку комплексної державної експертизи, затвердженого наказом<br>Держбуду України від 12.11.2003 N 187 ( <A HREF="150251">z1129-03</A> ) та<br>зареєстрованого в Мін'юсті України 8 грудня 2003 р. за<br>N 1129/8450. У випадках, передбачених законодавством, зазначені в<br>Переліку об'єкти підлягають окремим державним експертизам виходячи<br>з призначення об'єкту.<br> <br> Вартість розробки проектно-кошторисної документації з ремонту<br>житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та<br>благоустрою визначається за Правилами визначення вартості<br>проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на<br>території України ДБН Д.1.1-7-2000 ( <A HREF="76490">v0285241-00</A> ) (із змінами та<br>доповненнями) на підставі "Сборника цен на проектные работы для<br>капитального ремонта зданий и сооружений" із застосуванням<br>поправочного коефіцієнту (за додатком 2 до зазначеного ДБН) та<br>індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних<br>робіт (лист Держбуду від 02.02.2005 N 7/8-73 ( <A HREF="191217">v8-73509-05</A> ).<br> <br> Вартість ремонтів житла, об'єктів соціальної сфери,<br>комунального призначення та благоустрою визначається за Правилами<br>визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 ( <A HREF="72826">v0174241-00</A> )<br>(із змінами і доповненнями). Додаткові витрати, що враховують<br>ускладнені умови виконання робіт, кошти на зведення та розбирання<br>тимчасових будівель та споруд, сезонні подорожчання тощо залежно<br>від конкретних умов враховуються в кошторисній вартості ремонту на<br>підставі проекту організації ремонту (ПОР) або, якщо ПОР у складі<br>проектної документації не розробляється, згідно з умовами<br>виконання робіт, зафіксованими у затвердженому замовником<br>(інвестором) дефектному акті.<br> <br> Якщо вартість прямих витрат технічно нескладних ремонтів<br>визначається одним локальним кошторисом (як правило враховує один<br>вид ремонтно-будівельних робіт), кошторисна документація може<br>складатися з одного кошторису (на правах локального, об'єктного<br>кошторису та зведеного кошторисного розрахунку) з урахуванням у<br>ньому всіх витрат, встановлених кошторисними нормативами. Рішення<br>з цього питання приймається розробником документації за<br>узгодженням з інвестором (замовником).<br> <br> При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт з ремонту<br>(капітального та поточного) застосовуються типові форми первинних<br>документів з обліку в будівництві: Акт приймання виконаних<br>підрядних робіт (типова форма N КБ-2в) та Довідка про вартість<br>виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-3) ( <A HREF="107743">v0237202-02</A> ).<br> <br> У зв'язку з виходом цього листа, лист Держбуду України від<br>26.05.99 N 7/469 ( <A HREF="55571">v_469241-99</A> ) втрачає чинність.<br> <br> Додаток: Форма дефектного акту.<br> <br> Перший заступник Голови<br> Держбуду України А.В.Беркута<br> <br> Заступник Голови<br> Держжитлокомунгоспу України О.Б.Лотоцький<br> <br> <br> Додаток<br> до листа Держбуду України,<br> Держжитлокомунгоспу України<br> 24.02.2005 N 7/8-134,<br> N 4/3-260<br> _____________________________<br> (назва організації,<br> що затверджує)<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> "___" ____________ 200_ р.<br> <br> <br> ДЕФЕКТНИЙ АКТ<br> <br> На ремонт ___________________________________________________<br> (найменування об'єкту)<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br> Умови виконання робіт _______________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> <br> Обсяги виконання робіт<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>|N з/п| Найменування |Одиниця виміру| Кількість | Примітки |<br>| | робіт і витрат | | | |<br>|-----+-----------------+--------------+-----------+-------------|<br>| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |<br>|-----+-----------------+--------------+-----------+-------------|<br>| | | | | |<br>|-----+-----------------+--------------+-----------+-------------|<br>| | | | | |<br>|-----+-----------------+--------------+-----------+-------------|<br>| | | | | |<br>|-----+-----------------+--------------+-----------+-------------|<br>| | | | | |<br>|-----+-----------------+--------------+-----------+-------------|<br>| | | | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> Склав __________________________________________________<br> (організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)<br> <br> Перевірив _________________________________________________<br> (організація, посада, підпис, ініціали, прізвище)</FONT></PRE><br>