О применении законодательства в сфере государственных закупок


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ<br> ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 21.03.2005 N 55-36/533<br> <br> Державна митна служба<br> України<br> <br> <br> Департамент з питань координації державних закупівель та<br>державного замовлення Міністерства економіки та з питань<br>європейської інтеграції України розглянув лист від 18.02.05<br>N 25/3-42/1609 щодо надання роз'яснення про застосування<br>законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.<br> <br> Замовник може опублікувати оголошення про проведення торгів у<br>кінці поточного року (якщо порядок проведення відповідної<br>процедури закупівлі потребує опублікування оголошення) і провести<br>процедуру закупівлі. Однак, варто враховувати, що згідно статті 26<br>Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні<br>кошти" ( <A HREF="66843">1490-14</A> ) (далі - Закон) загальний строк здійснення<br>оцінки, порівняння та визначення переможця торгів не повинен<br>перевищувати 30 робочих днів після розкриття тендерних пропозицій,<br>а відповідно до статті 29 Закону договір про закупівлю укладається<br>з переможцем торгів не пізніше ніж через 21 робочий день з дня<br>акцепту. Порушення цього терміну призводить до недійсності<br>договору (стаття 34 Закону).<br> <br> Тому, замовник може провести процедуру закупівлі виходячи з<br>її очікуваної річної вартості за умови, що у договорі про<br>закупівлю та у проекті договору про закупівлю, який є невід'ємною<br>складовою тендерної документації, (у запиті - при здійсненні<br>процедури запиту цінових пропозицій) буде передбачений відповідний<br>порядок його виконання в залежності від обсягів реального<br>фінансування, передбачених у кошторисі організації. При цьому,<br>виходячи з частини першої статті 23 Бюджетного кодексу ( <A HREF="82920">2542-14</A> )<br>у договорі необхідно обов'язково передбачити умову виникнення<br>платіжних зобов'язань замовника при наявності відповідного<br>бюджетного призначення.<br> <br> Якщо ж замовнику протягом року необхідно здійснити додаткову<br>закупівлю продукції, то вона здійснюється на загальних засадах<br>відповідно до Закону, оскільки додаткова закупівля є новим<br>предметом договору.<br> <br> Разом з цим, пунктом 45 постанови Кабінету Міністрів України<br>від 28.02.02 N 228 ( <A HREF="94993">228-2002-п</A> ) "Про затвердження Порядку<br>складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання<br>кошторисів бюджетних установ" визначено, що у разі коли бюджетний<br>розпис на наступний рік не затверджено в установлений<br>законодавством термін, в обов'язковому порядку складається<br>тимчасовий розпис бюджету на відповідний період. Бюджетні установи<br>складають на цей період тимчасові індивідуальні кошториси, які<br>затверджуються їх керівниками. Тому, виходячи з обсягів коштів,<br>затверджених у тимчасовому розписі, замовник для забезпечення<br>оперативної потреби саме на період проведення відкритої процедури<br>може обрати і провести процедуру запиту цінових котирувань,<br>виходячи з обсягу предмета закупівлі на вказаний період.<br> <br> Подальшу процедуру відкритих торгів замовник проводить без<br>урахування обсягу зазначеної закупівлі.<br> <br> Щодо тендерного забезпечення. Частина п'ята статті 23 та<br>стаття 25 Закону ( <A HREF="66843">1490-14</A> ) містять суперечливі норми щодо<br>обов'язковості або можливості висування вимоги про внесення<br>переможцем торгів забезпечення виконання договору, що допускає<br>альтернативність дій замовника в частині їх застосування.<br> <br> Враховуючи вищевикладене, рішення про встановлення вимоги<br>щодо внесення забезпечення виконання договору про закупівлю та<br>його форми (забезпечення) замовник приймає самостійно і на власний<br>розсуд, виходячи з доцільності та економічної ефективності<br>висування зазначеної вимоги.<br> <br> Крім того, на даний час Міністерство економіки та з питань<br>європейської інтеграції України розробило проект Закону України<br>про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт<br>і послуг за державні кошти", який найближчим часом буде передано<br>до Кабінету Міністрів України і згідно з яким питання внесення<br>тендерного забезпечення буде детальніше врегульовано, виходячи з<br>інтересів держави та учасників торгів.<br> <br> Заступник директора департаменту<br> з питань координації державних<br> закупівель та державного<br> замовлення Міністерства<br> економіки та з питань<br> європейської інтеграції Є.Мюллер<br> </PRE><br>