О Порядке определения и применения показателей опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 29.07.2005 N 7/8-771<br> <br> Раді міністрів Автономної<br> Республіки Крим,<br> обласним, Київській та<br> Севастопольській<br> міським державним<br> адміністраціям<br> <br> <br> Про Порядок визначення та застосування<br> показників опосередкованої вартості<br> спорудження житла по регіонах України<br> <br> <br> Держбудом України розроблений Порядок визначення та<br>застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла<br>по регіонах України (Порядок), який у теперішній час знаходиться<br>на погодженні в Мінекономіки та Держпідприємництві. Після<br>затвердження і реєстрації у Мін'юсті Порядок буде направлений Раді<br>міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським державним адміністраціям.<br> <br> Порядком передбачається обчислення показників опосередкованої<br>вартості спорудження житла по регіонах України (Показники)<br>виходячи зі структури безпосередніх витрат з будівництва<br>об'єкта-представника, скорегованої відповідно до змін рівня цін на<br>трудові та матеріально-технічні ресурси. Структура безпосередніх<br>витрат з будівництва розраховується за вихідними даними<br>об'єктів-представників, які визначаються Радою міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими державними адміністраціями.<br> <br> Після доведення до місцевих органів виконавчої влади<br>затвердженого Порядку Держбудом планується проведення наради з<br>відповідальними представниками місцевих органів виконавчої влади<br>щодо підготовки вихідних даних задля обчислення Показників<br>відповідно до затвердженого Порядку та створення робочої групи з<br>розгляду проектно-кошторисної документації по<br>об'єктах-представниках.<br> <br> Виходячи з того, що зазначена робота має бути проведена в<br>найкоротший строк, Держбуд України пропонує Раді міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським державним адміністраціям вже зараз<br>визначити у регіоні об'єкти-представники - житлові будинки,<br>проекти яких відповідають вимогам ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові<br>будинки. Основні положення" в частині житла соціального<br>призначення, забезпечити підготовку по цих проектах<br>проектно-кошторисної документації для розгляду Держбудом, а саме:<br>креслення основних архітектурно-планувальних рішень (фасади, плани<br>поверхів, розрізи, таблиця техніко-економічних показників);<br>зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, відомість<br>ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку, підсумкові<br>розрахунки вартості експлуатації машин і механізмів та<br>загальновиробничих витрат, об'єктний кошторисний розрахунок,<br>локальні кошторисні розрахунки; та подання зазначених документів<br>до Держбуду після проведення наради.<br> <br> Перший заступник<br> Голови Комітету А.В.Беркута</FONT></PRE><br>