Относительно предоставления жилищных помещений в связи с отселением


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 18.07.2006 N 5/6-1133<br> <br> <br> Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального<br>господарства розглянуло Ваші листи на адресу Секретаріату Кабінету<br>Міністрів України та Мінбуду щодо надання житлових приміщень у<br>зв'язку з відселенням і в межах компетенції повідомляє.<br> <br> Питання надання жилих приміщень у зв'язку з відселенням<br>регулюються Житловим кодексом УРСР ( <A HREF="774">5464-10</A> ).<br> <br> Відповідно до статті 110 Житлового кодексу УРСР ( <A HREF="774">5464-10</A> )<br>громадяни виселяються з жилих будинків державного і громадського<br>житлового фонду з наданням іншого благоустроєного жилого<br>приміщення, якщо:<br> будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, підлягає<br>знесенню;<br> будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом;<br> будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий<br>тощо.<br> <br> Згідно із статтею 111 цього Кодексу ( <A HREF="774">5464-10</A> ) якщо будинок,<br>в якому знаходиться жиле приміщення, підлягає знесенню у зв'язку з<br>вилученням земельної ділянки для державних або громадських потреб,<br>громадянам, виселюваним з цього будинку, інше благоустроєне жиле<br>приміщення надається органами місцевого самоврядування, а у<br>випадках, коли земельна ділянка відводиться державній,<br>кооперативній або іншій громадській організації, - цією<br>організацією.<br> <br> Відповідно до статті 113 Кодексу ( <A HREF="774">5464-10</A> ) надаване<br>громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле<br>приміщення повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і<br>відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам.<br>Громадянам, які займали окрему квартиру, повинно бути надано<br>окрему квартиру. Якщо наймач займав більш як одну кімнату, йому<br>надається жиле приміщення, що складається з того ж числа кімнат.<br>За розміром жиле приміщення має бути не меншим за те, яке займав<br>наймач, однак у межах норми жилої площі. Якщо наймач або член<br>сім'ї, що проживає разом з ним, має право на додаткову жилу площу<br>і фактично користується нею, жиле приміщення надається з<br>урахуванням норми додаткової жилої площі. У разі виселення з<br>жилого приміщення, меншого за розміром, ніж це передбачено для<br>надання жилого приміщення в даному населеному пункті, виселюваному<br>надається жиле приміщення відповідно до встановленого розміру.<br> <br> Відповідно до статті 50 Кодексу ( <A HREF="774">5464-10</A> ) не допускається<br>заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев'ять<br>років, крім подружжя. Не допускається також заселення квартири,<br>збудованої для однієї сім'ї, двома і більше сім'ями або двома і<br>більше одинокими особами. Особам похилого віку, а за висновком<br>лікувально-профілактичного закладу також відповідним категоріям<br>інвалідів і хворих на їх прохання жилі приміщення надаються на<br>нижніх поверхах або в будинках з ліфтами.<br> <br> Згідно із вищезгаданим Кодексом ( <A HREF="774">5464-10</A> ) жиле приміщення<br>надається громадянам у межах 13,65 квадратного метра жилої площі<br>на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості<br>громадян жилою площею в даному населеному пункті, що визначається<br>органами місцевого самоврядування разом з радами профспілок. Цей<br>рівень періодично переглядається вказаними органами.<br> <br> Отримання інформації щодо плану знесення будинку та забудови<br>території, на якій розташовано згаданий у листі будинок, а також<br>відселення їх мешканців належить до компетенції місцевого органу<br>влади.<br> <br> Заступник Міністра О.Б.Лотоцький</FONT></PRE><br>