МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ

Л И С Т

11.06.2008 N 22/7-1588


Щодо здійснення технічного нагляду


Відповідно до статті 11 Закону України "Про архітектурну
діяльність" ( 687-14 ) Кабінетом Міністрів України постановою від
11.07.2007 N 903 ( 903-2007-п ) затверджено Порядок здійснення
технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури (далі -
Порядок).

Згідно з п. 2 Порядку ( 903-2007-п ) технічний нагляд
забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду
будівництва об'єкта з метою здійснення контролю за дотриманням
проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і
правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних
під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого
об'єкта.

Відповідно до п. 4 Порядку ( 903-2007-п ) здійснення
технічного нагляду особами, що працюють у проектних і будівельних
організаціях, які виконують роботи на підконтрольних об'єктах
архітектури, не допускається.

Як приклад, особа, яка пов'язана трудовими відносинами з
організацією, що виконує функції підрядника об'єкта будівництва,
не може здійснювати технічний нагляд на зазначеному об'єкті.

Норма, встановлена пунктом 4 Порядку ( 903-2007-п ),
спрямована на забезпечення ефективного та незалежного контролю
замовником відповідності будівництва проектній документації,
державним будівельним стандартам, нормам і правилам, визначеній
вартості робіт тощо.

При виконанні будівельних робіт, у тому числі господарським
способом (поєднання в одній особі замовника, проектувальника або
підрядника), для здійснення незалежного технічного нагляду слід
залучати на підставі цивільно-правових угод відповідних фахівців
або юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, які мають
ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із
створенням об'єктів архітектури із зазначенням у переліку видів
робіт функції з технічного нагляду.

Зазначена норма Порядку ( 903-2007-п ) є обов'язковою і
повинна враховуватися інспекціями державного
архітектурно-будівельного контролю при наданні дозволів на
виконання будівельних робіт.

Вісник Держархбудінспекції,
2008, 05-06, N 3