Лист стосовно порядку виконання проектних робіт з газифікації приватних житлових будинків

від 21 лютого 2001 р. № 11/18-821

Раді міністрів АР Крим, обласним,

Київській і Севастопольській

міським держадміністраціям

Згідно п.10 “Положения о порядке газификации домов, принадлежащих гражданам на праве личной собственности на территории Украинской ССР” (РДП 204 УССР 001-85), затвердженого Мінжитлокомунгоспом УРСР 28.12.1984 і погодженого Держпланом УРСР, а також п.10 “Положения о строительстве распределительных газовых сетей за счет средств населения в Украинской ССР”, затвердженого Мінжитлокомунгоспом УРСР, проектні роботи з газифікації житлових будинків в містах і селищах, що знаходяться в приватній власності громадян, повинні виконуватись інститутом “Укржитлоремпроект”.

В зв’язку з тим, що Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІпроектреконструкція” є єдиним правонаступником інституту “Укржитлоремпроект”, а зазначені Положення не скасовані і діють до цього часу, виконавцем робіт по проектуванню газифікації приватних житлових будинків є зазначений вище інститут “НДІпроектреконструкція”, який забезпечить необхідну якість проектування та безпечну експлуатацію житла.

Просимо довести до відома та керівництва зацікавлених організацій та підприємств.

Голова Комітету

В.Гусаков

________________