Кодекс України про адміністративні правопорушення
(статті 213 - 330)

{ ст.1 - ст.212-20 ( 80731-10 )}

{ Про порядок застосування заходів адміністративного
стягнення у вигляді штрафу додатково див. Закон
N 2467-12 від 17.06.92 }


Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНI РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 16
ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені
розглядати справи про адміністративні
правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:
1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах
сільських, селищних, міських рад;
2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;


{ Пункт третій статті 213 виключений на підставі Закону
N 244/94-ВР від 15.11.94 }


4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними
судами (суддями);
5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та
іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те
цим Кодексом.
{ Стаття 213 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні
правопорушення

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні
правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання
інших органів (посадових осіб).
Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи
внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені
органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання.
{ Стаття 214 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94; N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів,
уповноважених розглядати справи про
адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами
місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови,
відповідального секретаря, а також членів комісії. В
адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є
посада звільненого відповідального секретаря комісії. Порядок
діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та
іншими законодавчими актами України.
Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у
містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її
виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.
Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених
розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також
порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами
України.
{ Стаття 215 із змінами, внесеними згідно із Законом N 244/94-ВР
від 15.11.94, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів

Адміністративні комісії мають право розглядати справи про
адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини
членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних,
міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального
складу виконавчого комітету.
Правомочність засідань інших колегіальних органів,
уповноважених розглядати справи про адміністративні
правопорушення, встановлюється законодавством України.
{ Стаття 216 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають
справи про адміністративні правопорушення

посадові особи, уповноважені розглядати справи про
адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні
стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм
повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.
Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у
пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про
адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.
{ Стаття 217 із змінами, внесеними згідно із Законами N 244/94-ВР
від 15.11.94, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Глава 17
ПIДВIДОМЧIСТЬ СПРАВ ПРО АДМIНIСТРАТИВНI ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, частинами першою, третьою,
четвертою і п'ятою статті 111 (за порушення, вчинені на
аеродромах, не внесених до державного реєстру аеродромів України,
поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках), статтею
136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями
138, 141, 142, 149-152, частиною першою статті 154, статтею 159,
статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених
рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею
179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб,
які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181-1,
частиною першою статті 182, статтями 183, 185-12, 186, 186-1, 189,
189-1, 196, 212-1 цього Кодексу.
Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських,
селищних рад розглядають справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтею 92, статтею 99 (коли
правопорушення вчинено громадянином), статтями 103-1, 103-2, 104,
статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті),
статтями 141, 142, 150-152, 155, 156, 159, статтею 175-1 (за
порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної
сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім
справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють),
частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182,
статтями 183, 186, 186-1, 196, 212-1 цього Кодексу.


{ Частину третю статті 218 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 3690-11 від
12.03.87, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від 12.06.87,
N 4452-11 від 21.08.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7542-11 від
19.05.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 8918-11 від 07.07.92,
N 1369-12 від 29.07.91; Законами N 2354-12 від 15.05.92, N 2547-12
від 07.07.92, N 2977-12 від 03.02.93, N 3785-12 від 23.12.93,
N 3888-12 від 23.12.94, N 3890-12 від 28.01.94, N 4044-12 від
25.02.94, N 84/94-ВР від 05.07.94, N 209/94-ВР від 14.10.94,
N 64/95-ВР від 15.02.95, N 79/95-ВР від 01.03.95, N 296/95-ВР від
11.07.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96,
N 386/96-ВР від 01.10.96, 497/96-ВР від 14.11.96, N 308/97-ВР від
04.06.97; N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 998-XIV ( 998-14 )
від 16.07.99, N 1969-III ( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2360-III ( 2360-14 ) від
05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2888-III
( 2888-14 ) від 13.12.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003,
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2598-IV ( 2598-15 ) від
31.05.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від 22.09.2005, N 534-V
( 534-16 ) від 22.12.2006, N 956-V ( 956-16 ) від 19.04.2007 }

Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських
рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином),
статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення,
вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо
батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною
четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,
186-1.
{ Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2010-11 від 03.04.86,
N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86, N 4135-11 від
12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88; Законами N 2547-12 від 07.07.92,
N 3785-12 від 23.12.93, N 209/94-ВР від 14.10.94, N 81/96-ВР від
06.03.96, N 148/96-ВР від 25.04.96; в редакції Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2899-IV
( 2899-15 ) від 22.09.2005 }


{ Статтю 220 виключено на підставі Закону N 244/94-ВР від
15.11.94 }


{ Статтю 220-1 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні
суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних
судів розглядають справи про адміністративні правопорушення,
передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1
- 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51 -
51-2, частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями
85-1, 88 - 88-2, 90, 91, 92-1, 96-1, 98, 101-103, частиною першою
статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112,
частинами третьою та шостою статті 121, частинами третьою та
четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частиною
третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127,
частиною другою статті 127-1, статтею 130, частиною третьою статті
133, статтею 139, частиною четвертою статті 140, статтею 146,
частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою,
третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 160-2, 162, 163-1 -
163-4, 164, 164-3, 164-5 - 164-14, 166-1 - 166-4, 166-7 - 166-12,
173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, частинами
першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182,
статтями 184 - 185-11, 186-5 - 188-1, 188-13, 188-14, 188-16,
188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, частиною першою
статті 189-1, статтями 190, 191, 193, 195-1 - 195-6, частиною
першою статті 203, статтями 204 - 206-1, 212-2 - 212-20 цього
Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення,
вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.
{ Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 2444-11 від 27.06.86, N 4452-11 від 21.08.87, N
6347-11 від 03.08.88, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8710-11 від 19.01.90, N 8711-11 від 19.01.90, N
8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від
04.05.90, N 647-12 від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1369-12
від 29.07.91, N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від
25.06.91, N 2857-12 від 15.12.92, N 2992-12 від 04.02.93, N
3039-12 від 03.03.93, N 3350-12 від 30.06.93, N 3582-12 від
11.11.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 28.01.94, N
179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94, N 8/95-ВР від
19.01.95, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 123/95-ВР від 05.04.95, N
210/95-ВР від 02.06.95, N 358/95-ВР від 05.10.95, N 386/96-ВР від
01.10.96, N 666/97-ВР від 21.11.97, N 210/98-ВР від 24.03.98,
N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98, N 812-XIV ( 812-14 ) від
02.07.99, N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1080-XIV
( 1080-14 ) від 21.09.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000,
N 1587-III ( 1587-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від
20.04.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1969-III
( 1969-14 ) від 21.09.2000, N 1986-III ( 1986-14 ) від
21.09.2000, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2114-III
( 2114-14 ) від 16.11.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001, в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, із змінами, внесеними згідно із Законами N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 2359-III ( 2359-14 ) від
05.04.2001, N 2550-III ( 2550-14 ) від 21.06.2001, N 2703-III
( 2703-14 ) від 20.09.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від
04.10.2001, N 2787-III ( 2787-14 ) від 15.11.2001, N 2953-III
( 2953-14 ) від 17.01.2002, N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002 -
набирає чинності 11.06.2003 року, N 548-IV ( 548-15 ) від
20.02.2003, N 666-IV ( 666-15 ) від 03.04.2003, N 676-IV
( 676-15 ) від 03.04.2003, N 749-IV ( 749-15 ) від 15.05.2003,
N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 1122-IV ( 1122-15 ) від
11.07.2003 ), N 1128-IV ( 1128-15 ) від 11.07.2003, N 1299-IV
( 1299-15 ) від 20.11.2003, N 1703-IV ( 1703-15 ) від 11.05.2004,
N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 2188-IV ( 2188-15 ) від
18.11.2004, N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2322-IV
( 2322-15 ) від 12.01.2005, N 2635-IV ( 2635-15 ) від 02.06.2005,
N 2806-IV ( 2806-15 ) від 06.09.2005, N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005, N 3201-IV
( 3201-15 ) від 15.12.2005, N 3504-IV ( 3504-15 ) від 23.02.2006,
N 534-V ( 534-16 ) від 22.12.2006, N 577-V ( 577-16 ) від
11.01.2007, N 695-V ( 695-16 ) від 22.02.2007, N 1033-V
( 1033-16 ) від 17.05.2007, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008,
N 801-VI ( 801-17 ) від 25.12.2008 }

Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)

Органи внутрішніх справ (міліція) розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення громадського
порядку, за порушення правил паспортної системи, правил дорожнього
руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил
користування засобами транспорту, правил, спрямованих на
забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про
незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших
паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80
і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин
у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті
106-1, частини перша, друга, третя і четверта статті 109, статті
110, 111, частина третя статті 114, частина перша статті 115,
стаття 116-2, частина друга статті 117, частини перша і друга
статті 119, частини перша, друга, четверта і п'ята статті 121,
статті 121-1, 121-2, частини перша і друга статті 122, частини
перша і друга статті 123, статті 124-1 - 126, частини перша, друга
і третя статті 127, частина перша статті 127-1, статті 128-129,
частини перша, друга та п'ята статті 133, стаття 133-1, частина
друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на
автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і
третя статті 140, статті 161, 164-4, 173, статтею 175-1 (за
винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням
відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177,
частини перша і друга статті 178, статті 189-2, 192, 194, 195,
статті 197-201).

Від імені органів внутрішніх справ (міліції) розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, частиною другою статті 106-1, частинами першою,
другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110, 111,
частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115, статтею
116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і другою
статті 119, частинами першою, другою і п'ятою статті 133, частиною
другою статті 135, статтею 136 (за винятком порушень на
автомобільному транспорті), статтями 137, 161, статтями 164-4,
173, статтею 203 цього Кодексу, - начальники органів внутрішніх
справ та їх заступники, а статтею 175-1 (за винятком порушень,
вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської,
селищної, міської ради), статтями 176, 177, частинами першою і
другою статті 178, статтями 189-2, 192, 194, 195, 197-201 цього
Кодексу - начальники або заступники начальників районних, міських,
районних у містах відділів (управлінь) внутрішніх справ;
за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, третьою і четвертою статті 109, статтями 110,
111, частиною третьою статті 114, частиною першою статті 115,
статтею 116-2, частиною другою статті 117, частинами першою і
другою статті 133, частиною другою статті 135 цього Кодексу, крім
того, - начальники лінійних пунктів міліції, а за порушення,
передбачені частиною третьою статті 109, статтею 110 цього
Кодексу, - також і інші працівники міліції, на яких покладено
нагляд за додержанням відповідних правил. Розмір штрафу, що
накладається начальниками лінійних пунктів міліції, не може
перевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;
за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 44, статтею 175-1 (за винятком порушень, вчинених у
місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної,
міської ради), статтями 176, 177 частинами першою і другою статті
178 цього Кодексу, крім того - начальники або заступники
начальників органів внутрішніх справ на транспорті, інших органів
внутрішніх справ, прирівнених до районних, міських, районних у
містах відділів (управлінь) внутрішніх справ, начальники відділень
міліції, що є в системі органів внутрішніх справ, а за
правопорушення, передбачені статтею 177 і частинами першою та
другою статті 178 цього Кодексу, - також дільничні інспектори
(старші дільничні інспектори) міліції;


{ Абзац четвертий пункту 1 частини другої статті 222
виключено на підставі Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001 }


2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих
речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів),
статтею 124-1, частинами другою і третьою статті 126, частиною
третьою статті 127, частиною першою статті 127-1, статтями
128-129, статтею 132-1, частиною шостою статті 133-1, частинами
першою, другою і третьою статті 140 цього Кодексу, - начальник або
заступник начальника відділення (відділу, управління,
департаменту), командир або заступник командира окремого
підрозділу Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ
України, начальник відділу внутрішніх справ або особа, яка виконує
його обов'язки;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені частинами
першою, другою, четвертою і п'ятою статті 121, статтями 121-1,
121-2, частинами першою і другою статті 122, частинами першою і
другою статті 123, статтею 125, частиною першою статті 126,
частинами першою і другою статті 127, частинами третьою, восьмою і
дев'ятою статті 133-1 цього Кодексу, - працівники
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які мають
спеціальні звання.
{ Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 1117-11 від 16.10.85, N 2444-11 від 27.06.86,
N 3282-11 від 19.12.86, N 4134-11 від 12.06.87, N 4135-11 від
12.06.87, N 4452-11 від 21.08.87, N 7542-11 від 19.05.89,
N 1369-12 від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законами N 3785-12
від 23.12.93, N 3890-12 від 28.01.94, N 155/94-ВР від 29.07.94,
N 244/94-ВР від 15.11.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N 296/95-ВР від
11.07.95, N 148/96-ВР від 25.04.96, N 398/96-ВР від 02.10.96,
N 55/97-ВР від 07.02.97, N 812-XIV ( 812-14 ) від 02.07.99,
N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 2247-III ( 2247-14 ) від
18.01.2001, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2350-III
( 2350-14 ) від 05.04.2001, N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003,
N 2247-IV ( 2247-15 ) від 16.12.2004, N 2899-IV ( 2899-15 ) від
22.09.2005, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 222-1. Органи Державної прикордонної служби України

Органи Державної прикордонної служби України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний
кордон України, порушенням іноземцями та особами без громадянства
правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її
територію, а також з неповерненням капітаном іноземного судна
перепусток на право сходження на берег осіб суднового екіпажу
(стаття 202, частина друга статті 203, стаття 207).

Від імені органів Державної прикордонної служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

начальники органів охорони державного кордону та Морської
охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

керівники підрозділів органів охорони державного кордону та
Морської охорони Державної прикордонної служби України, які
безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону
України.
{ Кодекс доповнено статтею 222-1 згідно із Законом N 812-XIV
( 812-14 ) від 02.07.99; в редакції Закону N 662-IV ( 662-15 ) від
03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1299-IV ( 1299-15 ) від 20.11.2003 }

Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду

Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням
приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного
нагляду (статті 120, 175, 188-8).
Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:
1) головні державні інспектори з пожежного нагляду
центрального та територіальних органів державного пожежного
нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
1-1) старші державні інспектори з пожежного нагляду - штраф
на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;
2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих
органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з
пожежного нагляду центрального та територіальних органів
державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на
громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
{ Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законом N 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону
N 651/97-ВР від 19.11.97, із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1155-IV ( 1155-15 ) від 11.09.2003 }

Стаття 224. Органи залізничного транспорту

Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення правил користування
засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки
руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
залізничному транспорті, правил пожежної безпеки
на залізничному транспорті (статті 109, 110, частина перша статті
120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини
перша і третя статті 135, стаття 136).
Від імені органів залізничного транспорту розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
начальники станцій та їх заступники, начальники локомотивних
(вагонних) депо, начальники пасажирських поїздів
(механіки-бригадири пасажирських поїздів);
контролери-ревізори пасажирських поїздів,
ревізори-інструктори пасажирських поїздів, ревізори по контролю
доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники
дистанцій сигналізації та зв'язку;
начальник відділу Управління воєнізованої охорони
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту та його заступник, начальники відділів (загонів,
команд, пожежних поїздів) та їх заступники, старші інструктори та
інструктори по протипожежній профілактиці, начальники відділень
(караулів) команд, пожежних поїздів воєнізованої охорони
залізниць, метрополітенів, старші в місці розташування станцій
посадові особи воєнізованої охорони.


{ Абзац п'ятий частини другої статті 224 виключено на
підставі Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98 }


Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських
поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми
майстрами, начальниками відділень (караулів) команд, пожежних
поїздів воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів не може
перевищувати чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
{ Стаття 224 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 }

Стаття 225. Органи морського і річкового транспорту

Органи морського і річкового транспорту розглядають справи
про такі адміністративні правопорушення: про порушення правил по
охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті, правил
користування засобами морського транспорту, правил по охороні
порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних
суднах, правил випуску судна в плавання або допуск до керування
судном осіб, які не мають відповідного документа, правил, що
забезпечують безпеку експлуатації суден на внутрішніх водних
шляхах, правил реєстрації торговельних суден, правил користування
річковими і маломірними суднами, правил утримання баз (споруд) для
стоянки маломірних суден, правил пожежної безпеки на морському і
річковому транспорті, допуск до керування річковим або маломірним
судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, передачу керування
судном особі, яка перебуває у стані сп'яніння, керування річковими
або маломірними суднами судноводіями у стані сп'яніння, у тому
числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими
засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп'яніння,
порушення правил перевезення небезпечних речовин або предметів на
морському і річковому транспорті, перевезення ручної кладі понад
установлені норми на морському і річковому транспорті,
безквитковий проїзд на суднах водного транспорту, порушення
правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на
морському і річковому транспорті, невиконання законних вимог
посадових осіб органів морського і річкового транспорту (статті
114, 115, 116, 116-1, 116-2, 116-3, 117, 118, частина перша статті
120, частина третя статті 129, частини п'ята і шоста статті 130,
частина друга статті 133, частина перша статті 134, абзац десятий
статті 135, статті 136 і 188-15 цього Кодексу).

Від імені органів морського і річкового транспорту розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею
114, частиною другою статті 133 цього Кодексу, - начальник
Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та
його заступники, капітан морського порту;

2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 115
цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства та його заступники, капітан морського порту,
капітан судна;

3) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
116, 116-1, 116-2, 117, 118, частиною третьою статті 129,
частинами п'ятою і шостою статті 130 цього Кодексу, - начальник
Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства та
його заступники, капітан річкового порту;

4) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 116-3 цього Кодексу, - Головний державний реєстратор
флоту України та його заступники;

5) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
другою статті 116-3 цього Кодексу, - Головний державний реєстратор
флоту України та його заступники, капітан порту;

6) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 120 цього Кодексу, - начальник Головної державної
інспекції України з безпеки судноплавства та його заступники,
капітан порту, капітан судна;

7) за адміністративні правопорушення, передбачені частиною
першою статті 134 та абзацом десятим статті 135 цього Кодексу, -
начальник порту та його заступники, начальник пристані і вокзалу,
капітан судна;

8) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 136
цього Кодексу, - начальник порту та його заступники, начальники
районів порту (виробничо-перевантажувального комплексу в порту),
начальник морського вокзалу та його заступники, капітан судна;

9) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею
188-15 цього Кодексу, - начальник Головної державної інспекції
України з безпеки судноплавства та його заступники, Головний
державний реєстратор флоту України та його заступники.
{ Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001; в
редакції Закону N 2686-III ( 2686-14 ) від 13.09.2001; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }


{ Статтю 226 виключено на підставі Закону N 2686-III
( 2686-14 ) від 13.09.2001 }


{ Статтю 227 виключено на підставі Закону N 2686-III
( 2686-14 ) від 13.09.2001 }

Стаття 228. Органи повітряного транспорту

Органи повітряного транспорту розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення правил користування
засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки
авіації, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів
на повітряному транспорті, правил пожежної безпеки на повітряному
транспорті, правил про міжнародні польоти (стаття 111 (крім
порушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державного
реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на
посадкових майданчиках), частина перша статті 112, стаття 113,
частина друга статті 120, частина друга статті 135, стаття 137).
Від імені органів повітряного транспорту розглядати справи
про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право:
1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 111
(крім порушень, вчинених на аеродромах, не внесених до державного
реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на
посадкових майданчиках), частиною першою статті 112, частиною
другою статті 120, частиною другою статті 135, статтею 137 цього
Кодексу:
керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
галузі цивільної авіації України та його заступники, начальник
інспекції спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у
галузі цивільної авіації України та його заступник, інспектори та
регіональні інспектори спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади у галузі цивільної авіації України, керівники
авіапідприємств та аеропортів або їх заступники, начальники служб
організації перевезень авіапідприємств та аеропортів, командири
повітряних суден;
посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі транспорту, що виконують
контрольно-ревізійні функції;


{ Абзац четвертий пункту першого частини другої статті 228
виключено на підставі Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98 }


начальники загонів і окремих команд воєнізованої охорони
авіапідприємств (аеропортів).
Розмір штрафу, що накладається посадовими особами спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі
транспорту, що виконують контрольно-ревізійні функції,
начальниками служби організації перевезень авіапідприємств
(аеропортів), начальниками окремих команд воєнізованої охорони
авіапідприємств (аеропортів), не може перевищувати чотирьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) за адміністративні правопорушення, передбачені статтею 113
цього Кодексу, - керівник спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади у галузі цивільної авіації України та його
заступники.
{ Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 55/97-ВР від 07.02.97, N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001,
N 2360-III ( 2360-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 229. Органи автомобільного транспорту та
електротранспорту

Органи автомобільного транспорту та електротранспорту
(тролейбус, трамвай) розглядають справи про адміністративні
правопорушення, зв'язані з порушенням правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту, правил користування
автомобільним транспортом та електротранспортом (стаття 119,
частина п'ята статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і
сьома статті 133-1, стаття 133-2, частина друга статті 134,
частина четверта статті 135).
Від імені органів автомобільного транспорту та
електротранспорту розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:
1) на автомобільному транспорті - директор Державного
департаменту автомобільного транспорту - штраф до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники директора
Державного департаменту автомобільного транспорту, начальники
автотранспортних управлінь Міністерства транспорту України в
Автономній Республіці Крим та областях - штраф до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; заступники
начальників автотранспортних управлінь спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в
Автономній Республіці Крим та областях - штраф до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; контролери
автотранспортних управлінь Міністерства транспорту України в
Автономній Республіці Крим та областях - штраф до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) на пасажирському електротранспорті (тролейбус, трамвай) -
начальники трамвайно-тролейбусних управлінь, начальники
трамвайно-тролейбусних депо, начальники служб руху і районів руху
трамвайно-тролейбусних управлінь, контролери
трамвайно-тролейбусних управлінь.
{ Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3282-11
від 19.12.86, N 7542-11 від 19.05.89; Законами N 3785-12 від
23.12.93, N 2029-III ( 2029-14 ) від 05.10.2000, N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008, N 885-VI ( 885-17 ) від 15.01.2009 }


{ Статтю 230 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР
( 8/95-ВР ) від 19.01.95 }


Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу
виконавчої влади з державного нагляду за
додержанням законодавства про працю

Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з
державного нагляду за додержанням законодавства про працю
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або
створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої
влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

державні інспектори праці територіальних органів - штраф до
вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Головний державний інспектор праці України, його заступники;
головні державні інспектори праці територіальних органів, їх
заступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженого
органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням
законодавства про працю - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
{ Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом N 666/97-ВР
від 21.11.97; в редакції Закону N 1725-IV ( 1725-15 ) від
18.05.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1027-VI
( 1027-17 ) від 19.02.2009 }

Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду
за охороною праці

Органи спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи:
про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону
праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та
обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на
об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці,
про порушення законодавства про надра, а також невиконання
законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (частина друга
статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 47, 57, 58, 93,
94, 188-4).

Від імені органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядати
справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право:

1) за порушення законодавчих та інших нормативних актів про
охорону праці, щодо безпечного ведення робіт у галузях
промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці, а також невиконання законних вимог органів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
нагляду за охороною праці:

державні інспектори - штраф до семи неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці та їх заступники - штраф до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
та їх заступники - штраф до дев'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

Керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники -
штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян;

2) за порушення законодавства про надра, нормативних актів
про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у
галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
нагляду за охороною праці, а також невиконання законних вимог
органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади з нагляду за охороною праці:

державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

головні державні інспектори, начальники інспекцій спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці та їх заступники - штраф до одинадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

начальники управлінь і відділів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
та їх заступники - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян;

Керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його заступники -
штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
{ Стаття 231 із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР
від 19.01.95, N 55/97-ВР від 07.02.9, N 352-XIV ( 352-14 ) від
23.12.98; в редакції Закону N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004 }

Стаття 231-1. Органи державного геологічного контролю

Органи державного геологічного контролю розглядають справи
про порушення законодавчих та інших нормативних актів, які
встановлюють порядок, правила і вимоги щодо проведення робіт по
геологічному вивченню надр України (статті 57, 58).

Від імені органів державного геологічного контролю розглядати
справи про адміністративні правопорушення та накладати
адміністративні стягнення мають право:

державні інспектори - штраф до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

головний державний інспектор державного геологічного контролю
та його заступники - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
{ Кодекс доповнено статтею 231-1 згідно із Законом N 1379-XIV
( 1379-14 ) від 13.01.2000 }

{ Статтю 232 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР від
19.01.95 }


{ Статтю 233 виключено на підставі Закону N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }


{ Статтю 234 виключено на підставі Закону N 2415-III
( 2415-14 ) від 17.05.2001 }


Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної
служби в Україні

Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2),
порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення
бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття
166-6).
Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право: начальник Головного
контрольно-ревізійного управління України та його заступники,
начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх
заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 234-1 згідно із Законом N 2941а-12 від
26.01.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2372-III
( 2372-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України

Органи державної податкової служби України розглядають
справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням
від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням
порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського
обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 166-6).
Від імені органів державної податкової служби України
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальник Головної державної
податкової інспекції України та його заступники, начальники
державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим,
областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 234-2 згідно із Законом N 323/96-ВР
від 12.07.96, із змінами, внесеними згідно із Законами N 23/97-ВР
від 23.01.97, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2372-III ( 2372-14 ) від
05.04.2001, N 548-IV ( 548-15 ) від 20.02.2003 }

Стаття 234-3. Національний банк України

Національний банк України розглядає справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням
банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку України або здійсненням ризикових операцій,
які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
(стаття 166-5), порушенням порядку подання фінансової звітності та
ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи
(стаття 166-6).
Від імені Національного банку України розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Голова Національного банку України та його
заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку
України та їх заступники.
{ Кодекс доповнено статтею 234-3 згідно із Законом N 1342-XIV
( 1342-14 ) від 22.12.99, із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2372-III ( 2372-14 ) від 05.04.2001, N 2747-III ( 2747-14 ) від
04.10.2001 }

Стаття 235. Військові комісаріати

Військові комісаріати розглядають справи про такі
адміністративні правопорушення: про порушення
військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про
військовий обов'язок і військову службу, про порушення
законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про
умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрату їх з
необережності, про неявку на виклик у військовий комісаріат, про
неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають
приписці до призовних дільниць, про прийняття на роботу
військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на
військовому обліку, про незабезпечення сповіщення
військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові
комісаріати, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти чи
призовні дільниці, про несвоєчасне подання документів, необхідних
для ведення військового обліку військовозобов'язаних і
призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати,
про неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників
(статті 210, 210-1, 211 - 211-6).
Від імені військових комісаріатів розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право районні (міські) військові комісари.
{ Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 7542-11 від 19.05.89, N 1369-12 від 29.07.91,
N 1818-12 від 15.11.91; в редакції Закону N 308/97-ВР від
04.06.97; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2197-IV
( 2197-15 ) від 18.11.2004, N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }

Стаття 235-1. Військова інспекція безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України

Військова інспекція безпеки дорожнього руху Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України розглядає справи про вчинені
водіями військових транспортних засобів - військовослужбовцями,
військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов'язків правопорушення, передбачені частинами першою, четвертою
і п'ятою статті 121, статтею 121-1, частинами першою і другою
статті 122, частинами першою і другою статті 123, статтями 124-1 -
126, статтею 132-1 цього Кодексу.

Від імені військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України розглядати
справи про адміністративні правопорушення мають право посадові
особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України.

Посадова особа військової інспекції безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,
розглянувши справу про зазначені у частині першій цієї статті
правопорушення, може накласти на винних адміністративне стягнення
у вигляді попередження або передати матеріали про ці
правопорушення відповідним командирам (начальникам) для вирішення
питання про притягнення винних до відповідальності згідно з
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ).

Протоколи про вчинені водіями військових транспортних
засобів - військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час
проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під
час виконання ними службових обов'язків порушення правил
дорожнього руху, за які може бути накладено адміністративне
стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним
засобом, передаються військовим інспектором безпеки дорожнього
руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України до
суду.

Матеріали про вчинені військовослужбовцями,
військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та
працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов'язків правопорушення, передбачені статтями 80, 126, 128,
128-1, частинами першою і другою статті 129 і статтею 140 цього
Кодексу, передаються військовою інспекцією безпеки дорожнього руху
Військової служби правопорядку у Збройних Силах України
відповідним командирам (начальникам) для вирішення питання про
притягнення винних до дисциплінарної відповідальності.
{ Кодекс доповнено статтею 235-1 згідно із Законом N 557-XIV
( 557-14 ) від 24.03.99; в редакції Закону N 743-IV ( 743-15 ) від
15.05.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 236. Органи, установи та заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби

Органи, установи та заклади державної
санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державних
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
(стаття 42), а також про адміністративні правопорушення,
передбачені частиною другою статті 41, статтями 78, 80 - 83, 90-1,
95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних
і санітарно-протиепідемічних правил і норм), та статтею 188-11
цього Кодексу.
Від імені органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби розглядати справи про
адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення в межах територій та об'єктів нагляду, визначених
законодавством, мають право:
1) головний державний санітарний лікар України та його
заступники, головні державні санітарні лікарі Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, головні
державні санітарні лікарі водного, залізничного, повітряного
транспорту, водних басейнів, залізниць та їх заступники, головні
державні санітарні лікарі районів, міст, районів у містах,
лінійних підрозділів та об'єктів водного, залізничного,
повітряного транспорту, об'єктів, що мають особливий режим роботи,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки
України, з'єднань, частин та підрозділів і їх заступники;
2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів, установ і
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби - щодо
адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою
статті 41, а також статтями 42, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170
(коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм).
{ Стаття 236 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3282-11
від 19.12.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від
07.02.97; в редакції Закону N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,
із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III ( 2171-14 )
від 21.12.2000, N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 - набуває
чинності 01.08.2003 року }


{ Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV
( 352-14 ) від 23.12.98 }


Стаття 238. Органи державного ветеринарного контролю

Органи державного ветеринарного контролю розглядають справи
про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил
щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог
(стаття 107).
Від імені органів державного ветеринарного контролю
розглядають справи про адміністративні правопорушення і накладають
адміністративні стягнення:
1) головний державний інспектор ветеринарної медицини України
та його заступники - штраф на громадян до одного
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб -
до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) головні державні інспектори ветеринарної медицини
Автономної Республіки Крим, областей, м