під час роботи електронавантажувача слід застосовувати пристосування, які унеможливлюють перекручування живильного кабелю.

2.5.19. Для переміщення тарно-штучних вантажів застосовуються конвеєри тільки з обгородженою стрічкою.

2.6. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження небезпечних вантажів

2.6.1. Вантажні операції з небезпечними вантажами здійснюються, як правило, у спеціально визначених місцях.

2.6.2. У місцях загального користування дозволяється здійснювати вантажні операції з вантажами, які перевозяться дрібними або контейнерними відправками, а також розвантаження небезпечних вантажів повагонними відправками згідно із спеціалізацією станцій.

2.6.3. Операції з небезпечними вантажами у місцях загального користування здійснюються, як правило, прямим варіантом "вагон-автомобіль", "автомобіль-вагон" під безпосереднім керівництвом працівника станції та відправника (одержувача).

2.6.4. Вантажні операції можуть здійснюватися також з небезпечними вантажами, не зазначеними в нормативно-технічних документах, однак схожими з ними за своїми хімічними властивостями та характером небезпеки, про що відправник зазначає у перевізних документах, і тими вантажами, що перевозяться на особливих умовах.

2.6.5. Не дозволяється виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами в разі невідповідності тари й упакування вимогам стандартів і технічних умов на дану продукцію, у разі несправності тари, а також у разі відсутності маркування та знаків небезпеки.

2.6.6. Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт з небезпечними вантажами ступінь небезпеки визначається відповідно до вимог "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" ГОСТ 12.1.007-76, "Грузы опасные. Классификация и маркировка" (далі - ГОСТ 19433-88), ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 19433-88.

2.6.7. Усі заходи з безпечного ведення робіт проводяться відповідно до класу небезпеки конкретного вантажу.

2.6.8. Перед розвантаженням небезпечних вантажів вагони провітрюються механічною або природною вентиляцією через відчинені двері та люки.

2.6.9. У разі природної вентиляції вагони провітрюються протягом не менше 30 хвилин.

2.6.10. Особи, що працюють з цими вантажами, у період провітрювання повинні перебувати з навітряної сторони вагона.

2.6.11. Час провітрювання вагонів механічною вентиляцією залежить від продуктивності вентиляційного устаткування і визначається таким чином, щоб забезпечити не менше трикратного обміну повітря у вагоні.

2.6.12. У місцях загального користування після навантаження вагонів (контейнерів) небезпечним вантажем перевіряється правильність його розміщення і кріплення, криті вагони і контейнери негайно опломбовуються.

2.6.13. Під час внутрішнього огляду вагонів, навантажених небезпечними вантажами, або безпосередньо після розвантаження вантажів дозволяється користуватися тільки ліхтарями у вибухобезпечному виконанні, вмикати ці ліхтарі треба перед входом у вагон, а вимикати - після виходу з вагона.

2.6.14. Навантаження (розвантаження) вибухонебезпечних вантажів виконується спеціально дозволеними підіймальними пристосуваннями з іскронеутворюючих матеріалів.

2.6.15. Під час навантаження та розвантаження небезпечні вантажі не повинні піддаватися поштовхам, ударам і трясці.

2.6.16. Небезпечні вантажі переміщують вручну відповідно до вимог документів на кожен вид вантажу.

2.6.17. У темний час доби навантажувально-розвантажувальні роботи з небезпечними вантажами дозволяється виконувати тільки за умови освітленості місць виконання робіт світильниками у вибухобезпечному виконанні.

2.6.18. Під час роботи із стиснутими, зрідженими та розчиненими під тиском газами, а також з отруйними речовинами працівники забезпечуються засобами захисту органів дихання, зазначеними в аварійних картках.

2.6.19. Навантаження та розвантаження балонів з газами виконується відповідно до вимог Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та "Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам", затверджених на п'ятнадцятому засіданні Ради по залізничному транспорту держав - учасниць Співдружності 05.04.96.

2.6.20. Балони з легкозаймистими газами та легкозаймистими отруйними газами під час навантаження укладаються так, щоб унеможливити зіткнення балонів один з одним і з металевими частинами вагона.

2.6.21. Для кріплення балонів застосовуються тільки дошки, просочені вогнезахисними речовинами.

2.6.22. Не дозволяється навантажувати балони з окислювальними й окислювальнонебезпечними газами у вагони із слідами мінеральних мастил.

2.6.23. Небезпечні вантажі, що перевозяться у тарі, навантажуються та розвантажуються у спеціальних складах, підлога яких перебуває на рівні з підлогою вагона; у разі відсутності такого складу роботи з небезпечними вантажами виконуються відповідно до вимог інструкції підприємства, розробленої у кожному конкретному випадку і узгодженої з санітарно-епідеміологічною службою.

2.6.24. Небезпечні вантажі у склотарі необхідно перевозити на спеціальних візках або переносити на носилках, що мають спеціальні гнізда.

Переміщення таких вантажів на спеціальних носилках дозволяється на відстань не більше 50 м і тільки по горизонтальній поверхні.

2.6.25. Бочки, ємності й ящики з небезпечними вантажами дозволяється переміщати тільки на візках.

2.6.26. Місця навантаження та розвантаження небезпечних вантажів освітлюються електричними світильниками у вибухобезпечному виконанні з лампами напругою не більше 12 В.

2.6.27. Навантаження та розвантаження пеку та виробів, покритих масою, що містить пек, виконуються відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

2.6.28. Навантаження та розвантаження пеку та вантажів, що містять пек, проводиться тільки в темний час доби або в похмурі дні й обов'язково під навісом.

2.6.29. Для запобігання утворення пилу під час навантаження та розвантаження пек і вантажі, що містять пек, зволожуються водою.

2.6.30. Не дозволяється навантаження та зберігання у загальних пакгаузах пеку та виробів, покритих масою, що містить пек.

2.6.31. Не дозволяється навантаження та розвантаження пеку без тари в місцях загального користування.

2.6.32. Вантажні операції з радіаційними упаковками I, II і III транспортних категорій в універсальних контейнерах і дрібними відправками, сумарний транспортний індекс яких не перевищує 50, у місцях загального користування здійснюється силами станцій.

2.6.33. Навантаження та розвантаження радіоактивних упакувань виконують відповідно до вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006), затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 30.08.2006 N 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.09.2006 за N 1056/12930.

2.6.34. Особи, що працюють на навантаженні та розвантаженні упакувань з радіоактивними речовинами, перед допуском до роботи проходять медичний огляд відповідно до вимог Правил ядерної та радіаційної безпеки.

2.6.35. Заходи з ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами (загоряння, витік, висипання небезпечної речовини, ушкодження тари або рухомого складу) здійснюються з урахуванням їх властивостей і дотримання заходів безпеки, зазначених у аварійній картці на небезпечний вантаж відповідно до вимог нормативно-технічних документів.

2.6.36. На випадок аварії на підприємстві повинні бути в наявності речовини-антидоти для знешкодження отруйних (хімічних) речовин.

2.7. Вимоги безпеки під час навантаження та розвантаження навальних та сипучих вантажів

2.7.1. Навантажувати та розвантажувати навальні та сипучі вантажі необхідно, як правило, механізованим способом.

2.7.2. Під час навантажувально-розвантажувальних робіт навальні та сипучі вантажі вибираються без підкопу.

2.7.3. Навальні та сипучі вантажі розвантажуються з напіввагонів з використанням грейфера тільки з дозволу Головного управління вагонного господарства Укрзалізниці.

2.7.4. Під час навантаження та розвантаження грейфер на вантаж треба опускати повільно з підгальмовуванням.

2.7.5. Щоб уникнути осипання вантажу на підкранові колії, встановлюються підпірні стінки.

2.7.6. Перед навантаженням та розвантаженням вантажів, які змерзлися або злежалися, відновлюється їхня сипучість.

2.7.7. Під час розпушування вантажів, які змерзлися, електродвигун вібророзпушника вмикається тільки після того, як рама вібророзпушника буде встановлена на борти напіввагона, а підіймальний трос ослаблений.

2.7.8. Під час розвантаження навальних і сипучих вантажів з напіввагонів на підвищених коліях, розташованих на висоті, що перевищує 2,5 м, для відкривання люків обладнуються спеціальні містки.

2.7.9. Під час розвантаження сипучих і навальних вантажів з напіввагонів на підвищених коліях кришки люків відкриваються одночасно по обидва боки піввагона за допомогою спеціальних багрів, легких ломиків або кувалд масою не більше 5 кг, а також із застосуванням підйомників кришок люків.

2.7.10. Під час зачищення напіввагона від залишку вантажу із застосуванням вібраторів машиніст мостового або козлового крана повинен бачити всю внутрішню частину цього вагона.

2.7.11. Під час використання стрілового крана виділяється сигналіст для передачі сигналів машиністові крана.

2.7.12. Сигналіст повинен знаходитися у безпечній зоні на спеціальній вишці, помості.

Не дозволяється перебувати працівникам у напіввагоні під час механізованої зачистки.

2.7.13. Під час розвантаження навальних і сипучих вантажів і зачищення піввагонів від залишків цих вантажів вібраційними машинами робота будь-якої іншої техніки у цій зоні не дозволяється.

2.7.14. Під час немеханізованого зачищення напіввагонів застосовуються пристрої, що унеможливлюють випадкове падіння робітників у відкритий люк.

2.7.15. Під час розвантаження навальних і сипучих вантажів з вагонів з використанням засобів малої механізації застосовуються сходи (трапи) завширшки не менше 1 м, які закріплюються нерухомо.

2.7.16. Фуміговані зернові та інші вантажі рослинного походження навантажуються та розвантажуються із дотриманням вимог Закону України "Про пестициди і агрохімікати", ДСанПіН 8.8.1.2.00.01-98 та згідно з нормативно-технічними документами.

2.7.17. Під час навантаження та розвантаження навальних та сипучих вантажів не дозволяється:

перебувати на штабелях цих вантажів;

виконувати роботи киданням;

відновлювати сипучість вантажів у вагонах зіткненням їх з іншими вагонами або стаціонарними пристроями, розбивання вантажу вантажозахоплювальними пристроями, застосування вибуху для розпушування, а також розігрівання вантажу відкритим полум'ям;

розвантажувати вантажі, які змерзлися, проштовхуванням їх у прорізи люків грейферами та іншими вантажозахоплювальними пристроями;

розвантажувати сипучі вантажі з платформ бульдозером із заїздом його на підлогу платформи;

відкривати та закривати кришки люків напіввагонів із застосуванням тракторів, навантажувачів, лебідок, кранів;

виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи під час відкривання та закривання кришок люків напіввагонів;

перебувати працівникам та стороннім особам у напіввагоні під час механізованого зачищення.

2.7.18. Підіймати і переміщати дрібноштучні та сипкі вантажі слід тільки у спеціально призначеній для цього тарі, яка унеможливлює висипання або випадання окремих частин вантажу.

2.7.19. Підіймати цеглу на піддонах без огорожі дозволяється тільки під час навантаження та розвантаження автомашин за умовою видалення людей із зони переміщення вантажу.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ І СПОРУД ВАНТАЖНОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1. Залізничні колії на території підприємства обладнуються сигналами, сигнальними покажчиками та знаками відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

3.2. Кранові колії козлових кранів утримуються відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

3.3. На підприємстві розробляється схема розташування сигналів, сигнальних покажчиків і знаків на залізничних коліях, яка затверджується у встановленому порядку, і з нею ознайомлюються працівники підприємства.

3.4. На території, у виробничих приміщеннях, на устаткуванні та в місцях виконання навантажувально-розвантажувальних робіт установлюються (наносяться, вивішуються) знаки безпеки праці та наноситься попереджувальне фарбування відповідно до вимог "ССБТ. Цвета сигнальные. Знаки безопасности" ГОСТ 12.4.026-76.

3.5. Адміністрацією підприємства розробляється перелік знаків безпеки праці з зазначенням місць і способів їхньої установки, а також перелік споруд і пристроїв, що повинні мати попереджувальне фарбування.

3.6. Дороги, призначені для руху автомобільного транспорту по території підприємства, повинні мати тверде покриття.

3.7. Рух транспортних засобів у місцях виконання навантажувально-розвантажувальних робіт організується за схемою, затвердженою роботодавцем, і встановлюються дорожні знаки відповідно до вимог стандарту Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації та метрології України від 30.06.2002 N 326 (ДСТУ 2586-94).

3.8. Ширина проїздів установлюється залежно від способу переміщення вантажів і інтенсивності руху, а також з урахуванням зустрічних перевезень.

3.9. Відстань від границь проїзної частини до елементів конструкцій будинків і устаткування повинна бути не менше 0,5 м.

3.10. Наприкінці тупикових автомобільних доріг влаштовується майданчик розміром не менше 15 х 15 м для розвороту автомобілів.

3.11. Споруди вантажного господарства та вантажі біля колій розташовуються відносно колій та рухомого складу відповідно до вимог "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм" (ГОСТ 9238-83).