"О внесении изменений в статью 11 Закона Украины ""О налоге на добавленную стоимость"""


<br> З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> Про внесення змін до статті 11 Закону України<br> "Про податок на додану вартість"<br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 38, ст.341 )<br> <br> У зв'язку з виданням Указу Президента України від 27 червня<br>1999 року N <A HREF="57303">727/99</A> "Про внесення зміни до Указу Президента України<br>від 7 серпня 1998 року N 857" з посиланням на пункт 4 розділу XV<br>"Перехідні положення" Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) Верховна<br>Рада України п о с т а н о в л я є:<br> 1. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість"<br>( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,<br>ст.156, N 47, ст.294, N 51, ст.305, ст.307; 1998 р., N 10, ст.37,<br>N 17, ст.83, N 18, ст.95, N 20, ст.100, N 33, ст.224; 1999 р., N<br>4, ст.33, N 5-6, ст.53, N 15, ст.83, ст.88, N 18, ст.140, із<br>змінами, внесеними законами України від 2 червня 1999 року<br>( <A HREF="57060">714-14</A> ), 3 червня 1999 року ( <A HREF="56793">722-14</A> ) та від 7 липня 1999<br>року ( <A HREF="57741">854-14</A> ) доповнити пунктом 11.25 такого змісту:<br> "11.25. Тимчасово, до 1 січня 2001 року, за операціями з<br>виконання підрядних будівельних робіт суб'єктами підприємницької<br>діяльності, які не перейшли на визначення дати виникнення<br>податкових зобов'язань на умовах, встановлених для виконання<br>контрактів, визнаних довгостроковими відповідно до Закону України<br>"Про оподаткування прибутку підприємств" ( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ), датою<br>виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування коштів на<br>банківський рахунок платника податку, датою виникнення права на<br>податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку як<br>оплата товарів (робіт, послуг). Відповідно у замовника підрядних<br>будівельних робіт датою виникнення права на податковий кредит за<br>операціями з отримання результатів підрядних будівельних робіт є<br>дата списання коштів з банківського рахунку платника податку як<br>оплата цих робіт".<br> 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 14 липня 1999 року<br> N 943-XIV<br> <br>