Про проект Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 року

Рішення НТР від 28 лютого 2001 р. № 10

Розглянувши розроблений інститутом “Діпромісто” на замовлення Управління містобудування та архітектури Вінницького міськвиконкому проект Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 р., науково-технічна рада відзначає його актуальність, зумовлену необхідністю визначення територіального розвитку міста та його основних планувальних напрямів з метою врегулювання питань планування та забудови територій, врахування державних та громадських інтересів, дотримання законодавства у сфері містобудівної діяльності.

Науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити в цілому проект Техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО) розвитку м.Вінниці до 2021 року та покласти його в основу розроблення генерального плану міста.

2. Відзначити глибину містобудівного аналізу та обгрунтування рішень проекту Техніко-економічних обгрунтувань розвитку м.Вінниці до 2021 року щодо прогнозу соціально-економічного розвитку міста.

3. Рекомендувати Вінницькому міськвиконкому разом з інститутом “Діпромісто” уточнити обсяги й структуру першочергового житлового будівництва відповідно до державної політики розвитку житлового будівництва, внести за погодженням з управлінням містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації відповідні зміни до ТЕО та подати його міській раді для затвердження.

4. Інституту “Діпромісто” під час розроблення генерального плану врахувати зауваження і пропозиції підготовленого інститутом “НДПІмістобудування” експертного висновку щодо:

обгрунтування варіантів територіального розвитку міста з метою зменшення вилучення сільськогосподарських земель;

більш детального розроблення розділу інженерно-транспортного забезпечення територій міста;

визначення витрат на електропостачання та водоспоживання.

5. Рекомендувати Вінницькому міськвиконкому звернути увагу на необхідність досягнення принципової згоди відповідних сільських рад на використання територій за межами міста з метою визначення напрямку територіального розвитку та встановлення режиму їх використання.

Голова НТР

В.Гусаков

_______________