Продовження, початок опубліковано в № 2 Інформаційного бюлетеня

Додаток 3

ПЕРЕЛІКнормативно-методичних документів, що передбачається розробити у 2003 році

Назва документа

Термін виконання

Відповідальні виконавці та учасники

а) Розробити проекти нормативних документів та стандартів:

1.1

ДБН “Містобудування. Планування і забудова населених пунктів” (ІІ редакція)

ІІІ-ІV кв.

Управління містобудівної політикиНДПІмістобудування

1.2

ДБН “Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження схем планування території” (І редакція)

ІV кв.

Управління містобудівної політикиДіпромісто

1.3

ДБН “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження планів червоних ліній”

ІV кв.

Управління містобудівної політикиДіпромісто

1.4

ДБН “Типові місцеві правила забудови населених пунктів”

ІV кв.

Управління містобудівної політикиІн-т Урбаністики

1.5

ДБН "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій"

ІV кв.

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд НДІпроектреконструкція

1.6

Остаточна редакція ДБН "Житлові будинки і комплекси" з урахуванням сучасних вимог до проектування житлових будинків, у т.ч. соціального житла та рішень спільного засідання колегії Держбуду та Київської міськдержадміністрації від 11 жовтня 2002 р.

ІІІ кв.

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняВАТ "КиївЗНДІЕПКиївська міськдержадміністрація

1.7

Доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у будівництві (випуск 64) та підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Класифікатора професій (ДК 003-95) до ДКХП (випуск 64)

протягом року

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуУкрНДЦ ”Екобуд”

1.8

Положення про систему та організацію нормування праці у будівництві

ІV кв.

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуУкрНДЦ ”Екобуд”

1.9

Положення про Порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва

І півріччя

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуУкрНДЦ ”Екобуд”

1.10

Перелік важких робіт та робіт з шкідливими умовами праці, зайнятість у яких дає право на оплату за підвищеними тарифними ставками

2003-2004

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуБудівельні корпораціїУкрНДЦ ”Екобуд”

1.11

Типові умови договору підряду (контракту) у будівництві

ІV кв.

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуНДІБВ

1.12

Норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельно-монтажних роботах

2003-2004

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуУкрНДЦ ”Екобуд”

1.13

ДБН "Науковий супровід будівельного об'єкта"

ІV кв.

Управління науково-технічної політикиНДІБК

1.14

ДБН "Розслідування причин аварії на будівельному об'єкті"

ІV кв.

ДержархбудінспекціяМНСДержнаглядохоронпраціНДІБК

1.15

ДБН "Порядок визначення вартості науково-дослідних робіт у галузі будівництва"

2003-2004

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництвіНДІБК

1.16

ДБН "Сталезалізобетонні конструкції"

2003-2004

Управління науково-технічної політикиНДІБКПолтавський національний технічний університет

1.17

ДБН "Основи та фундаменти будинків і споруд" (замість СНіП ІІ.02-01-83)

2003-2004

Управління науково-технічної політики НДІБК

11.18

ДСТУ "Суміші сухі будівельні. Загальні технічні вимоги"

ІV кв.

Управління науково-технічної політики НДІБК

11.19

ДБН "Терміни та визначення у будівництві" (І редакція)

ІV кв.

Управління науково-технічної політики Академія будівництва УкраїниНДІБКНДІБВ

б) Підготувати до затвердження нормативні документи і стандарти:

2.1

ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади"

ІІ кв.

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняКиївЗНДІЕП

2.2

ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди"

ІV кв.

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняКиївЗНДІЕП

2.3

ДБН “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України”

ІV кв.

Управління реставрації та реконструкції історичної забудовиДНДІТІАМУкрНДІпроектреставраціяДНТЦ “Конрест”

2.4

ДБН “Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини”

ІV кв.

Управління реставрації та реконструкції історичної забудовиДНДІТІАМ УкрНДІпроектреставраціДНТЦ “Конрест”

2.5

ДБН “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування”

ІV кв.

Управління реставрації та реконструкції історичної забудовиДНДІТІАМУкрНДІпроектреставраціяДНТЦ “Конрест”

2.6

ДБН “Положення про авторський нагляд за будівництвом будівель і споруд”.

ІІ кв.

ДержархбудінспекціяКиївЗНДІЕП

в) Розробити методичні документи:

3.1

Методичні рекомендації з перегляду єдиних норм затрат часу на виконання будівельно-монтажних робіт та здійснення їх експериментального апробування

ІV кв.

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуУкрНДЦ ”Екобуд”

3.2

Зміни та доповнення до методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція)

ІV кв.

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуУкрНДЦ”Екобуд”

3.3

Рекомендації щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 під час проектування та виготовлення попередньо напружених залізобетонних конструкцій

ІІІ кв.

Управління науково-технічної політики НДІБК

г) Підготувати до затвердження методичні документи:

4.1

Рекомендації з оцінки техніко-економічної ефективності реконструкції житлових будинків перших масових серій і термінів окупності витрат

ІІ кв.

Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначенняНДІБВ

4.2

Система економічних показників ефективності застосування різних методів реконструкції житлових будинків

ІІ кв.

Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і спорудНДІБВ

4.3

Методичні рекомендації з впровадження основних положень фінансово-інвестиційного механізму та інвестиційної політики реконструкції житлового фонду

ІV кв.

Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і спорудНДІБВ

4.4

Рекомендації щодо формування мережі навчально-виховних закладів та реконструкції дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл у зв'язку з реформуванням загальної середньої освіти

ІVкв.

Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і спорудКиївЗНДІЕП

4.5

Технічні рішення уніфікованих конструктивних систем мансардних поверхів та утеплення зовнішніх захисних конструкцій житлових будинків (стін, вікон, балконів)

ІІІ кв.

Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і спорудНДІпроектреконструкція

4.6

Конструктивно-технологічні рішення реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем

ІІІ кв.

Управління архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і спорудНДІпроектреконструкція

* * *

Додаток 4

П Е Р Е Л І Ксемінарів, конференцій, виставок та інших науково-технічних заходів, які планується проводити за участю або при підтримці Держбуду у 2003 році

№ п/п

Назва заходу

Відповідальний виконавець

Термін проведення

Місце проведення

Виставки, фестивалі, форуми

1.

Спеціалізована виставка “Домобуд. Домотехніка '2003”

Запорізька торгово-промислова палата

лютий-березень

м. Запоріжжя

2.

Міжнародний фестиваль “Будівництво та архітектура”

АТ “Київський міжнародний контрактовий ярмарок”

березень

м. Київ

3.

Міжрегіональна виставка "Буд-Крим. Енергозбереження"

Кримський РЦНТЕІ

березень

м.Сімферополь

4.

Міжнародний будівельний форум “ИНТЕРСТРОЙЭКСПО-2003”

Міжнародний будівельний форум

квітень

м. Санкт-Петербург, Російська Федерація

5.

Міжрегіональна виставка "Будмаркет. Енергозбереження"

Вінницька торгово-промислова палата

квітень

м. Вінниця

6.

Міжнародна виставка "Східна брама України"

Луганська регіональна торгово-промислова палата

травень

м. Луганськ

7.

Національна виставка "Україна будується"

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Національний комплекс "Експоцентр України"

серпень

м. Київ

8.

Міжнародний фестиваль "Будівництво та архітектура"

ЗАТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок"

вересень

м. Київ

Семінари, конференції

9.

IV Міжнародний семінар-нарада циклу з питань якості у будівництві “Основні напрями формування науково-технічної політики у будівництві”

Академія будівництва України

березень

м. Київ

10.

Семінар-презентація “Сучасні технології в електричних інсталяціях та системах електрозабезпечення житлових та громадських будинків і споруд”

Корпорація “Укрмонтажспецбуд”

березень

м. Київ

11.

Науково-технічний семінар „Попередження руйнувань конструкцій будівель та споруд”

НДІБКНауково-виробнича фірма „Композит”

квітень

м.Чернівці

12.

Міжнародна науково-технічна конференція “Автоматизація проектування в будівництві і гідротехніці”

НДІАСБ

травень

м. Київ

13.

Науково-технічна конференція творчої молоді „Перспективи розвитку будівельних конструкцій, будівель, споруд та їх основ”

НДІБК

червень

м.Київ

14.

Науково-практична конференція щодо забезпечення доступу інвалідів до соціальної інфраструктури

КиївЗНДІЕПНДІТІАМ

червень

м.Київ

15.

Міжнародна науково-практична конференція "Питання збереження історичних ареалів населених місць"

Управління реставрації та реконструкції історичної забудовиНДІТІАМУкрНДІпроектреставра-ціяУправління містобудування і архітектури та Управління охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації

ІІІ кв.

м.Одеса

16.

Семінари "Удосконалення ціноутворення у будівництві"

Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництвіНВФ "Інпроект"

жовтень-листопад

м.Київм.Донецькм.Львівм.Одеса

17.

Третя Всеукраїнська науково-технічна конференція "Сучасний стан та проблеми залізобетону в Україні"

НДІБКНаціональний університет „Львівська політехніка”

жовтень

м.Трускавець Львівської обл.

18.

П’ята науково-технічна конференція "Будівництво в сейсмічних районах України"

НДІБККиївЗНДІЕПКримНДІпроект

листопад

м.Ялта

19.

Науково-технічний семінар „Ресурсозбереження у виробництві цементів і бетонів”

НДІБКНауково-виробнича фірма „Композит”

грудень

м.Київ

20.

Семінар-нарада "Функціонування служб замовника в сучасних умовах"

Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексуАсоціація "Укрбудзамовник"

ІІ кв.

Буде визначено окремо

21

Четверта науково-практична конференція з "Оцінки впливів навколишнього середовища об'єктів будівництва. Регіональні і галузеві проблеми проведення ОВНС"

Управління промзабудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕСМінекоресурсівУкрНДІНТВТовариство „Знання”

Травень

м.Ялта