КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 5 серпня 2009 р. N 832 Київ Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2009-п ) від 12.08.2009 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Установити, що: Державна іпотечна установа має право спрямовувати кошти,отримані від запозичень, здійснених шляхом випуску облігацій піддержавні гарантії відповідно до Порядку надання державних гарантійза зобов'язаннями Державної іпотечної установи, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. N 1094( 1094-2006-п ) "Питання надання державних гарантій зазобов'язаннями Державної іпотечної установи" (Офіційний вісникУкраїни, 2006 р., N 32, ст. 2319), на фінансування заходів щодозабезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно дозаконодавства потребують поліпшення житлових умов та перебуваютьна квартирному обліку, зокрема на придбання квартир за переліками,що затверджуються Кабінетом Міністрів України, у житловихбудинках, зданих в експлуатацію, у яких виконано внутрішніопоряджувальні роботи та визначена забудовником вартість1 кв. метра житла становить 2500-4200 гривень, а також квартир наоб'єктах незавершеного житлового будівництва за умови, що строкздачі в експлуатацію об'єкта не пізніше ніж 25 грудня 2009 р., уквартирах на момент здачі будуть виконані внутрішні опоряджувальніроботи і визначена забудовником вартість 1 кв. метра житластановитиме 2500-4200 гривень, та за наявності у забудовникавідповідної банківської гарантії або іншого виду забезпеченнявиконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державноюіпотечною установою, або наявності графіка виконаннябудівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекціїдержавного архітектурно-будівельного контролю в АвтономнійРеспубліці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; ( Абзацдругий постановляючої частини із змінами, внесеними згідно зПостановою КМ N 861 ( 861-2009-п ) від 12.08.2009 ) переліки квартир, що придбаваються Державною іпотечноюустановою, формуються Міністерством регіонального розвитку табудівництва за пропозиціями забудовників з урахуванням зазначениху цій постанові умов, без застосування процедур, визначенихПоложенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державнікошти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від17 жовтня 2008 р. N 921 ( 921-2008-п ) (Офіційний вісник України,2008 р., N 80, ст. 2692, N 90, ст. 3006). Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 21