Щодо правомірності здійснення будівництва на сусідній ділянці

(Лист від 24.10.07 № 24/3-1677)

Відповідно до п. 3.25* ДБН 360-92** для обслуговування будівель та здійснення їх поточного ремонту відстань до сусідньої межі ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни слід приймати не менше . При цьому повинно бути забезпечено влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, які запобігають стоку атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок. Згідно з додатком 3.1. ДБН 360-92** відстань між житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами слід приймати відповідно до санітарних норм але не менше протипожежних норм, що становить не менше .

Статтею 90 Земельного кодексу України передбачено, що власники земельних ділянок мають право споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди. В статті 91 Земельного кодексу України зазначено, що власник земельної ділянки зобов’язаний дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон.

Згідно з п. 1 статті 103 Земельного кодексу України власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Відповідно п. 2 статті 103 Земельного кодексу України власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).

В статті 104 Земельного кодексу України зазначено, що власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.

Правилами забудови території Київської області затвердженими рішенням Київської обласної ради вiд 19.06.2003р. № 096-08-XXIV, передбачено наступне:

5.1.Оформлення документів на будівництво складається з таких загальних процедур:

- визначення та погодження місця розташування об'єкта;

- підготовка та надання вихідних даних на проектування;

- проектування та погодження проектної документації;

- оформлення права користування (власності) на земельну ділянку для розміщення об'єкта;

- отримання дозволу на виконання будівельних робіт;

- прийняття в експлуатацію об'єкта.

5.48. Індивідуальним забудовникам житлових будинків, господарських та побутових споруд дозволи на виконання будівельних робіт надаються на підставі:

  • заяви забудовника;
  • документа, що посвідчує право власності чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою;
  • дозволу на будівництво об'єкта містобудування, який видається виконавчим органом відповідної ради;
  • проектної документації, погодженої місцевими органами містобудування та архітектури;
  • зобов'язання виконавця робіт, якщо будівництво здійснюється підрядним способом.

У разі спорудження індивідуального житлового будинку в сейсмонебезпечних районах, на територіях із складними інженерно-геологічними умовами, а також при спорудженні будівель у два поверхи і більше, індивідуальний забудовник зобов'язаний забезпечити здійснення технічного й авторського нагляду в порядку, установленому Законом України «Про архітектурну діяльність».

При загальній площі житлового будинку більше 200 кв.м. індивідуальним забудовником додатково подаються позитивні висновки державної інвестиційної експертизи.