"О принятие национального стандарта" /ДСТУ Б В.2.7-158:2008 "Строительные материалы. Материалы герметизуючі полимерные. Классификация. Общие технические требования (ІSО 11600:2002 (Е), МОD)"/


Про прийняття національного стандарту

Наказ від 10 грудня 2008 р. № 582

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 27.11.2008 №161 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002 (Е), MOD), розроблений Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва.

2. З набранням чинності ДСТУ Б В.2.7-158:2008 Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги (ISO 11600:2002 (Е), MOD), вважати таким, що втратив чинність з 1 липня 2009 року на території України ГОСТ 25621-83 «Материали и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования».

3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) передати до ДП «Укрархбудінформ» як фондоутримувача сформовану справу даного національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.

4. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):

4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).

4.3. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.02 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.04 № 27/12.

5. Супровід зазначеного національного стандарту доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2007 №135.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА