"Об утверждение государственных строительных норм (ДБН Б.1.1-9-2009 "Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения генеральных планов сельских населенных пунктов")


Про затвердження державних будівельних норм

Наказ від 13 березня 2009 р. № 104

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26.02.2009 №19 наказую:

1. Затвердити з наданням чинності з 1 вересня 2009 року ДБН Б.1.1-9-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів».

2. З набранням чинності ДБН Б.1.1-9-2009 вважати такими, що втратив чинність з 1 вересня 2009 року, ДБН Б.2.4-2-94 «Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень».

3. ДП «Укрархбудінформ» (В.М. Чеснок):

3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН Б.1.1-9-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів» за умови дотримання вимог статті 19 Закону України від 17.05.2001 № 2408-ІІІ «Про стандартизацію» про спрямування коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази.

3.2. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» від 10.05.2002 № 608.

4. Супровід ДБН Б.1.1-9-2009 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів» доручити Українському науково-дослідному і проектному інституту цивільного сільського будівництва «УкрНДІПроцивільсільбуд» як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В.А.Негоду.

Міністр

Василь КУЙБІДА