"Относительно Договоров долевого участия в строительстве"


Щодо Договорів пайової участі в будівництві

Лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 17 серпня 2009 р. № 12/14-874

Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло лист <...> та відповідно до компетенції надає інформацію з питань розгляду.

Договори пайової участі в будівництві відносяться до інвестиційних договорів, які укладаються відповідно до Закону України про інвестиційну діяльність.

Разом з тим, договір про пайову участь в будівництві є договором змішаного типу і може містити елементи договору підряду.

Господарські операції, які здійснюють суб'єкти таких договорів у частині інвестиційної чи будівельної діяльності, регулюються тими нормативними актами, які регулюють правовідносини у зазначених сферах.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України.

Враховуючи викладене, офіційні роз'яснення щодо правильності відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій надає Мінфін, згідно з наданими йому повноваженнями.

Заступник Міністра Д. Ісаєнко