Относительно решения проблем в строительной области


Щодо вирішення нагальних проблем у будівельній галузі

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

від 10 липня 2009 р. № 8274

На лист <...> щодо вирішення нагальних проблем у будівельній галузі Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва повідомляє наступне.

З метою розгляду актуальних питань, наведених у зверненні 23.06.2009, в Держкомпідприємництві було проведено нараду за участю представників Комітету та Мінрегіонбуду.

На нараді було обговорено напрямки діяльності міністерств та відомств щодо подолання кризових явищ у будівельній галузі.

Про спрощення дозвільної системи у будівництві

Держкомпідприємництво як спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи спільно з Мінрегіонбудом проводить активну роботу щодо спрощення дозвільних процедур у будівництві, запровадження принципу організаційної єдності при погодженні проектно-дозвільної документації.

З прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" (далі - Закон № 509) з 14.04.2009 запроваджується чітка, однак в окремих випадках досить обтяжлива для суб'єктів господарювання, процедура погодження проектно-дозвільної документації, що передбачає, зокрема, погодження містобудівного обґрунтування, отримання вихідних даних, погодження проектів будівництва, отримання дозволів на виконання робіт (в тому числі, передбачено можливість отримання (на розсуд замовника) дозволу на здійснення підготовчих робіт, що суттєво скорочує загальний строк ведення будівництва) та прийняття закінчених будівництвом об'єктів.

Так, Законом № 509 з 14.04.2009:

- скасовується анахронічний дозвіл на будівництво та дуже вартісне для підприємців архітектурно-планувальне завдання (ці обтяжливі процедури замінюється порядком отримання містобудівних умов та обмежень на складання проекту будівництва);

- встановлено безоплатність дозволу на виконання будівельних робіт, місячний строк його видачі та вичерпний перелік підстав для відмови у видачі та анулювання зазначеного дозволу;

- передбачено звільнення від погодження (з окремими органами) проектної документації, розробленої відповідно до наданих містобудівних умов і обмежень.

Також Законом № 509 передбачено, що громадянами, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення (у разі відсутності місцевих правил забудови населеного пункту), можуть отримувати будівельний паспорт замість вихідних даних на проектування об'єкта. При цьому, перелік об'єктів містобудування, щодо яких застосовується спрощена процедура, а також порядок надання будівельного паспорта встановлюються регіональними або місцевими правилами забудови.

З 20 травня 2009 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України № 534, якою затверджено нову редакцію Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Положеннями зазначеного Порядку зокрема: скасовується застаріла процедура прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; встановлюється порядок контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Державною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю; спрощується процедура прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; суттєво скорочуються строки прийняття їх в експлуатацію об'єктів.

Також, з урахуванням значної кількості зауважень та пропозицій Держкомпідприємництва було прийнято постанови Кабінету Міністрів України: від 20 травня 2009 року № 489 "Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об'єктів містобудування", від 20 травня 2009 року № 522 "Про затвердження Порядку проведення державної експертизи містобудівної документації" та від 20.05.2009 № 478 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1269 та визнання таким, що втратив чинність, переліку проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий ".

Новий перелік об'єктів, для проектів будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є обов'язковим, відповідно до Закону № 800 затверджено наказом Мінрегіонбуду від 08.04.2009 № 145 (зареєстровано в Мін'юсті України 05.06.2009 за № 491/16507).

На виконання перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву" Мінрегіонбудом продовжується робота щодо приведення підзаконних актів, що регулюють відносини у сфері будівництва, у відповідність до вимог Закону № 509:

- розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок врегулювання питань самочинного будівництва";

- доопрацьовано у Секретаріаті Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих та будівельних робіт", якою затверджуються нові Порядки надання дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт (на заміну нині чинному Положенню про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженому наказом Держбуду України від 5 грудня 2000 року № 273);

- розроблено проект наказу Мінрегіонбуду про затвердження Типових регіональних правил забудови;

- підготовлено проект спільного наказу Мінрегіонбуду та Держкомпідприємництва "Про затвердження Правил розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності".

Також Мінрегіонбудом розроблено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України проект Містобудівного кодексу України. Зауваження та пропозиції Держкомпідприєництва до зазначеного проекту було надіслано листами від 28.08.2008 № 7358 та від 22.05.2009 № 6006.

Про заходи щодо відновлення будівництва на недобудованих об'єктах

Мінрегіонбуд активно працює над реалізацією практичних кроків по стабілізації ситуації у будівельній галузі.

За зверненнями забудовників, місцевих та центральних органів виконавчої влади Мінрегіонбудом завершено складання переліків житлових об'єктів зі ступенем будівельної готовності більш як 70%.

На сьогодні це 456 об'єктів, на завершення яких необхідно біля 7,5 мільярдів гривень. Переліки розміщені на офіційному сайті Мінрегіонбуду.

Для спрямування на ці об'єкти коштів, що мають бути залучені Державною іпотечною установою шляхом випуску облігацій під отримані державні гаранті в обсязі 1 млрд. гривень, прийнято постанову Кабінету Міністрів від 11 лютого 2009 року № 127 "Деякі питання іпотечного кредитування".

Для перевірки об'єктів незавершеного житлового будівництва на відповідність визначеним критеріям наказом Мінрегіонбуду від 30 січня 2009 року № 52 створена Міжвідомча комісія, якою проведено кваліфікаційний відбір об'єктів, що розташовані майже у всіх регіонах України (крім м. Києва та Київської області). Допущено до конкурсу 116 об'єктів. Положення про конкурс з елементами аукціону для відбору об'єктів за ціновим параметром затверджене спільним наказом Мінрегіонбуду, Мінфіну та Мінекономіки від 16.03.09 № 105/416/219.

Конкурсною комісією оголошено проведення конкурсів за кожним регіоном окремо згідно з графіком роботи комісії.

Дата проведення конкурсів - 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 липня 2009 року у приміщенні Мінрегіонбуду (м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9).

Інформаційні матеріали з цього питання розміщено у газеті Урядовий кур'єр від 20 червня та на офіційному сайті Міністерства у розділі "Діяльність Міністерства", рубрика "Державна підтримка будівництва житла".

Крім того, протоколом наради у Прем'єр-міністра України, яка відбулася 18.06.2009, Мінрегіонбуду разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Державною іпотечною установою доручено підготувати та подати Кабінету Міністрів України узгоджений проект рішення Уряду про розподіл 2 млрд. гривень, які спрямовуються на придбання квартир у будинках із ступенем готовності більш як 70 відсотків для громадян, що мають право на отримання житла та/або на пільгове кредитування за рахунок коштів державного бюджету, з визначенням категорії громадян, відсотків державної підтримки, порядків її реалізації та механізму відбору громадян.

Про вжиття заходів щодо подолання кризи неплатежів у будівництві, щодо реалізації програми будівництва доступного житла в Україні

Мінрегіонбуд спільно з іншими центральними органами виконавчої влади вживає заходів щодо подолання кризових явищ у будівельній галузі, зокрема шляхом розгортання будівництва доступного житла у країні.

Прийняття розробленого Мінрегіонбудом Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" (далі - Закон № 800) має за мету досягнення стабілізації у розвитку будівельної галузі та стимулювання житлового будівництва в умовах світової фінансової кризи.

На сьогоднішній день на виконання Закону у частині будівництва доступного житла та забезпечення житлом населення:

• Урядом схвалено проект Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом", розроблений Мінрегіонбудом. Проект внесений на розгляд Верховної Ради (реєстраційний № 4124 від 27 лютого 2009 року).

Законопроект в цілому відповідає статті 4 Закону № 800 та більш детально регулює взаємовідносини центральних та місцевих органів виконавчої влади при забезпеченні громадян доступним житлом.

Прийнято такі розроблені Мінрегіонбудом постанови:

• "Про затвердження Порядку надання державної підтримки та забезпечення громадян доступним житлом" від 11 лютого 2009 року № 140 (дозволяє місцевим органам виконавчої влади розгорнути будівництво доступного житла без видатків з держбюджету: шляхом першого внеску громадян через всі можливі фінансово-кредитні механізми).

• "Деякі питання іпотечного кредитування" від 11 лютого 2009 року № 127 (регулює використання коштів, отриманих під державні гарантії 2008 року в обсязі 1 млрд. гривень на цілі іпотечного кредитування).

• "Про затвердження Порядку оренди житла з викупом" від 25 березня 2009 року № 274 (передбачає новий механізм залучення коштів населення у житлове будівництво, що не потребує бюджетних витрат: фінансовий лізинг).

Ряд розроблених Міністерством постанов розглянуто на засіданнях Уряду з відкладенням прийняття рішення після внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

Серед них:

• "Про затвердження Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду для надання кредитів на завершення будівництва житла, яке здійснюється із залученням іпотечних кредитів" (прийнята на засіданні Уряду 14 січня. На засіданні 28 січня Секретаріату Кабінету Міністрів доручено прискорити її оформлення). Зазначеним проектом Порядку визначаються механізми надання кредитів забудовникам за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

• "Про затвердження Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду для викупу у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах будівництва, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла" (Визначає порядок викупу житла в об'єктах незавершеного будівництва для формування фонду службового та соціального житла);

• "Питання використання коштів Стабілізаційного фонду для викупу державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла і віднесених до категорії ризикованих" (регулює порядок викупу у фінансових установ ризикованих іпотечних кредитів через Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву).

Таким чином, при внесенні змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" необхідно передбачити фінансування антикризових заходів у будівництві відповідно до вимог Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", а саме:

1) цільову субвенцію обсягом 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту на субсидіювання будівництва доступного житла для громадян, що здійснюють його купівлю на первинному ринку, запровадивши механізм використання зазначених коштів як перший внесок громадян при купівлі житла безпосередньо і при отриманні іпотечного кредиту;

2) видатки в обсязі 20 відсотків надходжень до Стабілізаційного фонду на:

- будівництво житла для громадян, які мають право на його отримання за рахунок держави;

- надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла шляхом оплати державою частини його вартості;

- пільгове довгострокове державне кредитування населення на будівництво житла;

- викуп у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах будівництва, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;

- формування та ведення єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку;

- фінансування інших антикризових заходів у будівництві, визначених цим Законом.

Мінпаливенерго та НКРЕ розпочато підготовку нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону № 800 в частині компенсації забудовникам витрат на спорудження мереж електро- та газопостачання. Необхідно розробити:

• Порядок визначення обґрунтованого обсягу витрат, що підлягає компенсації за збудовані за технічними умовами мережі (об'єкти) електро- та газопостачання, форми і порядок відшкодування таких витрат та типові форми відповідних договорів;

• Порядок передачі споруд трубопровідного транспорту у державну власність і на баланс підприємств трубопровідного транспорту;