Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів


9. Критерій оцінки Примітка. Особи, відповідальні за проведення вимірювань тарозрахунків __________________________________________________________________________ 10. Висновок Досліджений зразок ______________________________________________ за вмістом радіонуклідів                                                                            (назва сировини /готової продукції/)_________________________________ вимогам "Гігієнічного нормативу питомої активності                  (відповідає або невідповідає)радіонуклідів 137Cs та 90Sr у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів", достовірність оцінки не нижче 0,95. Особа, відповідальна за висновок____________________________________________________________________________________            /посада виконавця/                                                                   /підпис/                                     /прізвище виконавця/ 

 

В. о. першогозаступника Міністра 

 А. М. Пономаренко